Etikett: landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Strandskyddet luckras upp

Av , , Bli först att kommentera 18

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är ursprungligen ett förslag från Centerpartiet som sedermera blev ett förslag från regeringen. Varför Centerpartiet ser frågan angelägen ar att vi tycker att det är viktigt att strandskyddet anpassas och tillämpas utifrån lokala och regionala förutsättningar.

Tanken var att göra det möjligt för kommuner med långa obebyggda stränder att utnyttja sina strandnära lägen till att locka både turister och nya invånare.

Det har nu visat sig att landets länsstyrelser inte har hanterat möjligheten till landsbygdsutveckling på det sätt regeringen hade tänkt sig. Bland annat kan tillämpningen skilja sig åt i områden med liknande förutsättningar.

Centerpartiets uppfattning är att beslut kring strandskyddet flyttas från länsstyrelserna till kommunerna. Vi tror det skulle underlätta för glesbygdskommuner att erbjuda attraktiva bostadsområden i sjöläge.

Regeringen föreslår nu lagändring som innebär att länsstyrelserna i det enskilda fallet får upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag om området enbart har liten betydelse för strandskyddets syften dvs. att långsiktigt bevara friluftslivet och naturmiljön. Återstår och se om den lagändringen är tillräcklig för att skapa landskapsutveckling. Ytterst handlar det nog om viljan hos länsstyrelsens handläggare när det gäller att se och förstå syftet med lagen.

Regeringen har också tillfört totalt 69 miljoner kronor för 2012-2014 i syfte att underlätta för attraktivt boende och utveckling på landsbygden, bl.a. genom inrättandet av ett stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta för att stimulera landsbygdskommuner att använda de nya reglerna som gäller för strandskyddet. Fokus ligger på att en kommun innan påbörjandet av en översiktsplaneprocess ska kunna ta fram lämpliga planeringsunderlag för att klarlägga om det finns områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Vännäs kommun har inlett arbetet med översiktsplaneprocessen. Beslut ska tas av fullmäktige under 2015. Jag förutsätter att kommunen i detta arbete tar chansen att söka pengar ur dessa medel som stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier