Etikett: miljöpartiet i Vännäs

Olika syn i Vännäs på fördelningen av föreningsbidrag

Av , , 2 kommentarer 14

På senaste kommunstyrelsen behandlades ärenden om fördelning av bygdeavgiftsmedel samt drifts- och utvecklingsbidrag. Jag kan konstatera att när det gäller synen på hur bidragen skulle fördelas så fanns det olika uppfattningar mellan majoritetspartierna (S-V-Mp) och borgerliga gruppen (C-M-Kd).

Borgerliga gruppens politiska värderingar, vilka också låg till grund för vårt förslag, föll inte majoriteten i smaken. Majoriteten gjorde inga politiska värderingar i frågan och ville heller inte diskutera dessa utan lutade sig mot tjänstemannaförslaget.

Den inställningen beklagar jag. Någon egen uppfattning måste man väl ändå ha om hur bidragen slår och hur det ska fördelas. Jag tror nog att väljarna och föreningarna förväntar sig att politikerna har det. Det tycker jag är en självklarhet om man företräder medborgarna.

När det gäller föreningslivets egna lokaler så är det viktigt att man tar till sig kommunens miljömål vad gäller energi och utsläpp.  Det har flera gjort i sina ansökningar. Det kan handla om att ersätta el med luftvärmepumpar, tilläggsisolera byggnader samt förbättra avloppsanläggningar. Med beslut som inte tar hänsyn till kommunens egna satta energi- och miljömål minskar förtroendet för vad kommunen vill åstadkomma.

Majoritetens beslut skickar dåliga signaler när man t.ex. nekar stöd till föreningar som samarbetar med kommunala verksamheter och där man använder naturen som lokal och inte konkurrerar med övriga föreningar om tider i kommunens hallar med nolltaxa. Bygdegårds- och byaföreningar som öppnar sina lokaler för allmänheten och därmed förverkligar kommunens uttalade ambition om vikten av mötesplatser i HELA kommunen bortprioriteras. Det gäller också för religiösa föreningar som behöver anpassa lokaler för barn- och ungdomsverksamhet. Verksamheter som är otroligt viktiga och där de ideella krafterna inte nog kan värderas.

Samarbetet mellan kommunen, föreningar, studieförbund och ideella krafter har stor betydelse för att kunna förverkliga det kommunen inte mäktar med. Ett samarbete som har stor betydelse för medborgarnas trivsel, kommunens attraktivitet och marknadsföring. Om majoriteten delar den uppfattningen anser jag att värdet, på ett tydligare sätt, bör synas när föreningsbidragen fördelas.

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier