Etikett: Motion kostpolicy

Mer av lokala råvaror till våra kök

Av , , 2 kommentarer 13

Kostfrågorna och framförallt frågan om att öka andelen råvaror producerade av lokala producenter är en angelägen fråga. En fråga som är viktig för de lokala producenterna men också för barn och äldre som serveras mat i kommunens skolor och boenden. Det är viktigt att kommunen följer den svenska lagstiftningen och serverar mat som tillverkats av svenska råvaror som håller svensk kvalitet.

Om viljan finns så kan kommunen vid nästa upphandling göra det möjligt för lokala producenter att lämna anbud som ger dem chansen att leverera råvaror till kommunens kök.

Jag kommer att jobba för att majoriteten tar den möjligheten. Det är att bedriva Närodlad Politik.

Vid senaste fullmäktige behandlades årsredovisningen för 2013. I kommunstyrelsens framtidsbedömning nämndes inte med ett ord några framtida ambitioner inom kostens område.

Centerpartiet föreslog därför en komplettering av texten med att:

  • En kostpolicy ska tas fram med målsättningen att vid framtida upphandlingar öka andelen lokalproducerade råvaror och att den inarbetas i en upphandlingspolicy för kommunen.
  • Kompetens- och statushöjande insatser ska genomföras för personalen i kommunens kök.         

En komplettering som helt och hållet överensstämmer med den motion som vi tidigare har lämnat in till fullmäktige. Motionen är under beredning och har därför inte behandlats.

Tyvärr var det inget av de övriga partierna som ställde upp för vårt förslag.  

Motiveringen från kommunalrådet var att arbetet redan är på gång. Läser man vilka punkter som kommunledningskontoret tagit upp i årsredovisningen så kan jag konstatera att ett flertal av dessa också är på gång. Konstaterar därmed att kommunalrådets motivering för avslag var varken konsekvent eller korrekt.

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier