Etikett: näringslivsklimat

Oroande utveckling av näringslivet i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 8

Svenskt Näringsliv har idag presenterat företagsklimatet kommunvis för 2013. Frågor och utfall av enkätundersökningen kan alltid diskuteras men ett är helt säkert och det är vilken betydelse och vilket genomslag resultatet ändå har.

Tyvärr är utvecklingen av vårt företagsklimat återigen negativt och på väg ner. År 2010 var ett dystert år med placering 165. Därefter har placeringarna förbättrats för att 2012 vara på plats 115. Nu rasar Vännäs med 60 placeringar till plats 175. www.foretagsklimat.se/vannas

Detta är en oroande utveckling speciellt då det största raset berör områden med en koppling till kommunen. Det handlar om allt från service till företag och kommunpolitikernas attityder till företagandet som till kommunens tillämpning av lagar och förordningar. Nyföretagandet har också rasat oroväckande.

Jag tycker att kommunen måste ta resultatet på allvar och att enkäten måste analyseras av kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret för näringslivsfrågorna.

Delar av resultatet kan ha en koppling till den låga bemanningen på näringslivsavdelningen (NLA) under 2012 men det finns fler orsaker vilket man kan utläsa av resultatet.

Med NLA och den nya organisationen som sjösattes 2010 var kommunens ambition att förstärka och förbättra servicen till kommunens näringsliv. I årets företagsenkät kan vi tyvärr konstatera att näringslivet inte tycker så. Om det sen är en tillfällighet eller en trend kan alltid diskuteras men resultatet kräver en uppföljning av kommunens insatser. Gärna i dialog med näringslivets organisationer.

Näringslivsklimatet är av största betydelse för att skapa tillväxt och arbetstillfällen och är en viktig förutsättning när det gäller att utveckla företagen och dess produkter och tjänster. Inga företag, ingen välfärd.

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier