Etikett: Nordmalings kommun

Bygd och stad i balans, lär av Övik

Av , , Bli först att kommentera 13

I en tidigare blogg har jag uttryckt att Örnsköldsvik är ett välkommet tillskott i Umeåregionen men nu utifrån Örnsköldsviks syn på landsbygdens betydelse. För att kommunen ska fortsätta att utvecklas och att det skapas tillväxt så behöver både staden och landsbygden bidra.

På kommunens hemsida står att läsa att ”Landsbygden med sina invånare är en viktig resurs i utvecklingen av kommunen på samma sätt som staden med sina resurser också har stor betydelse”.

I projektform har Örnsköldsvik arbetat med Bygd och stad i balans. Det visionära målet i projektet är att kunna vända strömmarna. Det ska vara lika självklart att resa från tätort till landsbygd som tvärtom. Målet är att skapa goda förutsättningar för att folk ska välja att leva och verka i landsbygden.

För sitt arbete med landsbygdsutveckling tilldelade Riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” Örnsköldsviks kommun priset som Årets kommun 2012. Honnörsorden i motiveringen är ”Bygd och stad i balans”. Kommunen jobbar brett för att underlätta inflyttningar på landsbygden och är ett föredöme med sin strategiska satsning på servicen.”.

Nu hoppas jag att det synsätt som kommunalrådet Elvy Söderström (s) har ska prägla arbetet både i Umeåregionen och i respektive medlemskommun. Här finns mycket att lära, inte minst för majoritetens företrädare i Vännäs och Nordmalings kommuner.

 

Umeåregionen stärks med Övik.

Av , , Bli först att kommentera 10

Har idag varit i Örnsköldsvik på Umeåregionens kommunstyrelseseminarium. En intressant dag med mycket omvärldsinformation där många framtida trender och utvecklingsmöjligheter redovisades och där betydelsen av regionalt samarbete kom fram. Regional samverkan är en viktig framgångsfaktor och är en överlevnadsfråga.

Umeåregionen firade 20-års jubileum. Umeå med 5 kranskommuner (Vännäs, Vindeln, Robertsfors, Bjurholm och Nordmaling) har under åren, på ett framgångsrikt sätt, hittat områden där samverkan har haft betydelse för regionen vad gäller tillväxt och service till medborgarna. Mycket har gjorts men mer finns att göra.

Nu har vi även Örnsköldsvik med i regionsamverkan. Ett välkommet tillskott som ökar mångfalden i regionen utifrån deras rika näringsliv med många och framgångsrika företag. Umeåregionen bildar därmed en region där universitetsstaden Umeå och industristaden Örnsköldsvik tillsammans med kranskommunernas utbud av arbetstillfällen kommer att göra regionen till en attraktiv arbetsmarknadsregion. Goda kommunikationer, en hög arbetskraftskompetens och en region med hög livskvalité kommer att vara avgörande för hur vi lyckas.

Här betyder Botniabanan, universitet och landsbygdensutvecklingen mycket. När det gäller transporter så behöver mycket fokus läggas på hur vi också löser möjligheten till arbetspendling mellan orter som inte finns i anslutning till Botniabanan.

Umeåregionen förstärkt med Örnsköldsvik har förutsättningar att bli ett hållbart och vinnande koncept som ökar regionens förutsättningar för tillväxt och överlevnad.

 

 

Folkviljan blir tydlig när byskolor stängs

Av , , 4 kommentarer 22

Nu hänger ett beslut om nedläggning av byskolorna tungt över Nordmaling. Utgången är oviss men en majoritet bestående av socialdemokrater (S) och vänsterpartister (V) verkar köra samma race som majoriteten S och V gjorde i Vännäs. Skillnaden är att i Vännäs stöddes beslutet av moderaterna (M) vilket dem inte gör i Nordmaling. 

Återigen blir vi påminda om att S och V inte har förstått byskolornas betydelse för en levande landsbygd och för det val som många föräldrar har gjort när det gäller boendeplats och skola för sina barn.

I Nordmaling har den gångna helgen ca 500 av kommunens medborgare demonstrerat mot en nedläggning av tre byskolor. Det visar på människors insikt och engagemang när det gäller byskolornas betydelse för en attraktiv och levande landsbygd samt den mindre skolans betydelse för många barn och föräldrar. Ett engagemang som är lika starkt oberoende av vilken kommun som drabbas av ett dessa förslag.

I Vännäs har ca 800 medborgare skrivit på för en folkomröstning om nedläggningen av tre byskolor. Den 17 juni ska kommunfullmäktige ta ställning till frågan.

Kravet om en folkomröstning är i första hand föranledd av nedläggningsbeslutet men också en reaktion på hur processen gick till. Ett beslut som genomfördes i rekordfart. Frågan var första gången uppe på kommunstyrelsen arbetsutskott den 29 januari och klubbades på kommunfullmäktige den 25 februari. Någon dialog med föräldrar, barn eller övriga medborgare föregick inte beslutet. Skolans personal var inte heller informerade och det gäller både anställda i berörda byskolor som de skolor som ska ta emot elever från byskolorna.

I båda kommuner ser vi ett tydligt bevis på folkviljan. En folkvilja som visar sig på olika sätt och som inte ska underskattas av kommunernas respektive majoriteter.

Jag hoppas nu att majoriteten i Nordmaling tar intryck av engagemanget och inte tar beslutet om en nedläggning.

Jag hoppas också att majoriteten i Vännäs har respekt för den viljeyttring som har kommit fram om en folkomröstning. Frågan är bara, hur hanterar S, V och M beslutet om nedläggning ifall folkomröstningsresultatet visar att en majoritet av väljarna motsätter sig detta?

För närvarande pågår en tömning och avrustning av byskolorna. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att sälja eller riva skolorna för att eliminera kostnader för tomma lokaler. Hur ska någon examensglädje kunna infinna sig i detta läge?

Fortfarande ett mycket tragiskt och overkligt beslut som bara har förlorare.

 

 

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier