Etikett: samhällsbyggnadsförvaltningen

Brev till enskilda vägföreningar

Av , , 7 kommentarer 22

Jag har blivit upplyst om att samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har skickat ut ett brev där man talar om att från och med hösten 2014 kommer kommunen att ta sin hand ifrån vinterväghållningen på enskilda vägar. Detta berör ett 30-tal enskilda vägföreningar i kommunen med en total vägsträcka på ca 80 km.

Vägföreningar där boende efter vägen själva har ansvaret för sommar- och vintervägsunderhållet. Detta sker genom vägföreningens egna upphandlingar av tjänster och mycket av ideellt arbete. En del i upphandlingen sköter kommunen och det gäller vinterväghållningen mot att kommunen får, via vägföreningarna, statsbidraget för vintervägunderhållet. Ett statsbidrag som ofta inte räcker till för att täcka kommunens kostnader för vinterväghållningen.

Kommunfullmäktige beslutade i juni att utifrån kommunens ekonomiska läge och för att få en budget i balans 2014 så krävs besparingar inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Detta gäller även för kommunstyrelsen ansvarsområde där samhällsbyggnadsförvaltningen är en stor del.

En indragning av vinterväghållningen på enskilda vägar fanns med i ett samlat material som chefsgruppen presenterade under hösten 2012. Uppdraget från kommunstyrelsen var att jobba vidare med det och återkomma till kommunstyrelsen med ett slutgiltigt förslag på samtliga besparingar då detaljbudgeten ska beslutas under hösten 2013.

Tjänstemännens uppdrag är att bereda och verkställa det av politiken fattade beslut Beredningen är tydligen gjord men någon redovisning av uppdraget är ännu inte gjord och inga politiska beslut är fattade i kommunstyrelsen vad gäller vinterväghållningen eller övriga besparingar som måste till. Detta betyder att något brev inte skulle skickas ut i detta läge. Någonstans måste kommunikationen ha brustit mellan tjänstemännen och den politiska majoriteten.

Jag förutsätter att den demokratiska processen ska gälla även i denna fråga och att samhällsbyggnadsförvaltningen kommer, till berörda vägföreningar, att informera och kommunicera frågan innan förslaget läggs fram till kommunstyrelsen.

Med tanke på hur processen omkring byskolenedläggningen hanterades så förväntar jag mig en bättre medborgardialog i denna fråga men även i alla andra frågor som kan få en stor inverkan på medborgarnas förutsättningar att leva och bo i Vännäs kommun.

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier