Etikett: skattebetalare i Vännäs

”Vårda det vi redan har” i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 16

Vännäs kommun borde införa en portalparagraf, ”Vårda det vi redan har” som en vägledande uppmaning för politiken i sina kommande prioriteringar och beslut. Det är en långsiktigt hållbar politik.

Det som händer i vår kommun är att  underhållet av vårt fastighetsbestånd, våra vägar, gator och gång/cykelvägar har eftersatts. Vi har idag stora problem i våra verksamhetslokaler där människor mår dåligt och på vissa ställen livsfarliga gång- och cykelvägar. Allt beroende av ett mångårigt bristande underhåll.

”Det upplevelsenära och välkomnande Vännäs” handlar också om attraktivitet. Att vara attraktiv är bl.a. att kunna uppvisa underhållna fastigheter med lokaler som erbjuder en god arbetsmiljö, inbjudande och säkra vägar, gator, gång- och cykelvägar samt en vård, skola och omsorg med hög kvalitet.

Då vi nu ska börja diskutera investeringsbudgeten är det dags att vi  för det närmaste åren, 2015-2018, prioriterar och ”Vårdar det vi redan har”. Detta innebär att vi sätter investeringar av befintliga kapitaltillgångar före nyinvesteringar i t.ex. verksamhetslokaler. Nyinvesteringar som genererar höga kapitalkostnader där dessa riskerar att bli en ”gökunge” i kommunens resultaträkning.

Tidigare har en fullmäktige fattat beslut för 2013-15 på nybyggnationer som Vegaskolan, folk- och skolbiblioteket och ny förskola. Investeringar på i storleksordningen 135 mkr och som genererar kapitalkostnader på ca 7 mkr/år.

Konsekvensen av alla nybyggnationer blir att vi får kapitalkostnader som ”tickar” under femtio år oavsett konjunktur och ekonomiskt utrymme. Om inte det ekonomiska utrymmet årligen ökar i minst samma takt måste en omfördelning av pengar ske från vård, skola, omsorg till banker och kreditgivare.

En utveckling som inte gör Vännäs attraktivare eller ger utrymme för kvalitetshöjningar inom vård, skola och omsorg om inte skattehöjningar ska rädda dessa verksamheter från besparingar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier