Etikett: Trafikverket enskilda vägar

Kommunal vinterväghållning blir kvar

Av , , Bli först att kommentera 14

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att föreslå kommunfullmäktige en utökning av samhällsbyggnadsförvaltningens budgetram för 2014 med 400 tkr. Utökningen är direkt riktad till vinterväghållningen av enskilda vägar.

Därmed undanröjs en indragning av det kommunala bidraget till vinterväghållningen från och med hösten 2014.

Kommunstyrelsen hade att ta ställning till ett sparförslag om indragen vinterväghållning som skulle drabba flera vägföreningar och flera mil väg och därmed många innevånare på landsbygden.

Sparförslaget skulle få till följd att vägföreningarna själva får sköta eller upphandla vinterväghållningen. Ett stort ansvar skulle läggas på boende efter dessa vägar.

Det handlar ju om att tillhandahålla farbara vägar för arbetspendlare, samhällsservice som skolskjutsar/hemtjänst/sjukvård och om olyckan är framme, ambulans och räddningstjänst. Näringslivet, i huvudsak jord och skog, har också stora behov av framkomliga vägar likaså det rörliga friluftslivet.

Om kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget kan de enskilda vägföreningarna andas ut, Med hjälp av kommunen kan vägföreningarna, på ett säkrare sätt, tillhandahålla framkomliga vägar även under vinterhalvåret vilket jag tror är av stor betydelse för en positiv landsbygdsutveckling och att vara en attraktiv kommun.

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier