Etikett: Vännäs Centerkrets

Äntligen förskola i Tväråbäck

Av , , 2 kommentarer 13

Tisdagen den 28 juni blev det äntligen klart att en förskola kommer att etableras i Tväråbäck. Då beslutades att upphandling skall ske av en förskolemodul. Förskoleverksamheten kan därmed starta upp förhoppningsvis 1 okt. 2011.

Kommunfullmäktige tog beslut den 22 febr. 2010 om landsbygdssatsningar i
kommunen varav en förskola i Tväråbäck var en av dem. Ärendet har utretts av många tjänstemän och pga av beslutsvånda hos vissa politiker vandrat tur och retur mellan fler olika beslutsinstanser i kommunen.
 
Situationen för dem som velat se förskolan förverkligad kan liknas med de anställdas situation på SAAB-fabriken. Man har kastats mellan hopp och förtvivlan.
Förhoppningsvis blir det slutgiltiga utfallet för de SAAB-anställda lika positivt som för vi alla som jobbat för en förskola i Tväråbäck.
 
Centerpartiets företrädare har följt och försökt påverka ärendet i en riktning som nu också har blivit majoritetens beslut. Till detta kommer alla föräldrars och övrigas engagemang som nog varit avgörande för tillkomsten.
 
Det beslut som tagits om upphandling av en förskolemodul ger nu förutsättningar för att skapa tillväxt och utveckling i denna del av kommunen. En utveckling som i slutändan gagnar hela kommunen genom att förhoppningsvis fler flyttar till vår kommun.
 
Nu handlar det om att marknadsföra bygden och kommunen med den service som både förskola och grundskola medför. Till detta kommer närheten till fyra större arbetsplatser.
 
Där har vi alla ett ansvar och jag vet att Tväråbäcksbygdens Intresseförening kommer att dra igång en inflyttningskampanj efter sommaren. Det finns både byggklara tomter och villor till försäljning i anslutning till skolområdet och i en del byar.
 
Ett LIS-området (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i Jämteböle med flera byar inom kommunen ligger också som ett förslag ifrån kommunen. Det handlar om att kunna få bygglov nära vatten vilket vi hoppas ökar attraktionskraften för vår kommun.
 
En annan variant av marknadsföring är att denna vecka finns Vännäs kommun i Glashuset på Rådhustorget. Kommunen informerar där om bl.a. om att bygga och bo i Vännäs. Information lämnas där om att det finns byggklara tomter i Tväråbäck till ett pris av 1 kr.
 
Vad som kommunens tjänstemän och de politiska partierna nu måste verka för är ett tågstopp i Tväråbäck. Det tågstoppet kan bara bli en verklighet om många anmäler sitt intresse för att åka kollektivt på järnväg. En enkätundersökning är nödvändig för att pejla intresset.
 
 
 
 
 
 
 
Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier