Etikett: Vännäs kommun handlingsplan bygdeavgiftsmedel

Bygdemedlens framtid

Av , , 2 kommentarer 17

Dagens VK tar upp frågan om hur bygdeavgiftsmedlen används och risken att de försvinner. Nu föreslår den statliga utredningen att förordningen runt bygdeavgiftsmedel skrivs om. 

Vattenprisutredningen som tillsats av Miljödepartementet anser nu att en stor del av pengarna har gått till fel ändamål som näringsliv, samhällservice och andra allmänna ändamål.

Visst har medlen använts för andra ändamål men vi har under flera år haft i vår handlingsplan www.vannas.se/Sve/Filarkiv/Kommunfakta%20och%20Organisation/ks%20100208.pdf som prio 1 att använda medlen för      ”Skydd mot skador och faror med anledningen av regleringen av Umeälven”.

 

Arbetsutskottet har i år i sitt förslag till Kommunstyrelsen avsatt 130 tkr till Vännäsby Invallningsföretag för restaurering av skyddsvall från järnvägsbron i Vännäsby och till bron över Vindelälven för E12. Till detta kommer 600 tkr för strandskoning och stabilisering mellan Lännbäcken och Rensviken. Tidigare år har också en stor andel av bygdeavgiftsmedlen gått till strandskoning och stabilisering för att åtgärda skador på stränderna förorsakat av att Vattenregleringsföretagen reglerar vattennivån flera gånger om dygnet.

 

Som medlen har använts i Vännäs behövs ingen omskrivning av förordningen.

 

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier