Etikett: Vänsterpartiet Borgerliga partier

Rösta på Centerpartiet i Vännäs, en garant för utveckling och stabila finanser.

Av , , Bli först att kommentera 20

I gårdagens VF (4/8) skriver Lars Bodén http://www.folkbladet.nu/?p=178639 att Socialdemokraterna i Vännäs har en plan för att få fler invånare till Vännäs.

Frågan om invånarantalet ägs inte enbart av Socialdemokraterna som framställs i artikeln, den delas i högsta grad av samtliga partier i kommunen. Skall vår kommun klara av att långsiktigt erbjuda en trygg och kvalitativ bra kärnverksamhet krävs att vi blir fler innevånare.
I ledaren ges ett antal exempel på vad som ingår i den så kallade strategin. Bla annat omnämns att en förskoleavdelning skall byggas i Tväråbäck. Bakgrunden till hur frågan kom upp på dagordningen är dels att det är ett stort tryck på förskoleplatser i tätorten men framförallt att en förskola i Tväråbäck var ett av kraven som Centerpartiet ställde i den politiska diskussionen om en flytt av årskurs 7-9 från Vännäsby skola till Hammarskolan i Vännäs.
Övriga krav var att bibehålla byaskolorna i dess nuvarande omfattning, investeringsbehoven fastställs på Bråns skola, ytterligare en förskoleavdelning i Vännäsby skola samt att musikundervisningen flyttas till Vännäsby skola
Dessa åtgärder såg Centerpartiet som en garanti för att bibehålla grundservicen (barnomsorg/skola) ute i byarna just därför att denna grundservice är, enl. Centerpartiet och övriga borgerliga partiers uppfattning, avgörande för valet av boendeplats för en småbarnsförälder.  Det är också en garanti för att vi kan marknadsföra kommunens mest attraktiva områden för människor som söker den livskvalité som inte storstaden Umeå kan erbjuda.
Dessa punkter antog Socialdemokraterna. Tillkommer det massiva motståndet från föräldrar och många övriga invånare till den av majoriteten beställda lokalutredningen inom grundskolan. Sammantaget är nog detta huvudorsakerna till att partiet beslutat att utveckla byaskolorna enl. citat från ledaren. Utredningen innehöll  bla förslag på neddragningar och nedläggningar av byaskolor. Rädslan fanns nog hos majoriteten att frågan kunde bli avgörande för valutgången 2010.
Möjligheten att komma över bra och billiga tomter ute i byarna är i första hand inte en fråga som kommunen äger. Det är i första hand markägarna ute i byarna som äger den och deras vilja att upplåta mark för bostadsbyggande. Där är jag förhoppningsfull och är säker på ett positivt utfall om bara en öppen och förutsättningslös dialog förs mellan markägare, kommunen och Landsbygdsrådet .
I ledaren beskrivs möjligheten att bygga strandnära med dispens som en möjlighet att öka invånareantalet. Ledaren har formulerat texten som att det är något Socialdemokraterna i Vännäs kommit på. Vad det handlar om är ett riksdagsbeslut utifrån ett förslag från alliansregeringen och som Länsstyrelserna har att handlägga. Beslutet innebär att man lämnar över ett större förvaltningsansvar till kommunerna med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Arbetet har påbörjats av Plan- och Miljönämnden i samarbete med Landsbygdsrådet vilket är positivt.
När det gäller frågan om valfrihet och privatiseringar så är i min värld kommunen en av ett antal aktörer som erbjuder invånarna en mångfald av utövare. Kommunfullmäktige fastställer specifikationen för vilka krav och vilken kvalité som de olika aktörerna har att rätta sig efter. Den enskilde väljer själv vilket alternativ som hon /han föredrar.
Skall vi lyckas behålla våra innevånare och öka inflyttningen i så måste även Vännäs erbjuda fler alternativ inom den traditionella kärnverksamheten.  Det kan vara en av orsakerna till den svaga befolkningsutveckling som Vännäs tills dags dato uppvisar trots närheten till Umeå som stort tillväxtområde. Mångfalden är vad många av dagens människor kräver sen får man tycka vad man vill om det men vi måste anpassa oss till denna utveckling. Socialdemokraterna i Umeå har förstått detta.
Vi får nu hoppas att Socialdemokraterna i Vännäs lever upp till det av ett enigt Kommunfullmäktige fattade beslut vad gäller utveckling av byaskolor. Historien har bekräftat att det inte är i alla frågor som majoriteten följer dessa. Årets budgetarbete är ett bra exempel eftersom majoriteten vid senaste Kommunstyrelse var beredd att nonchalera beslutet om de finansiella målen. Fullmäktige ser de som mycket viktiga mål för att nå en långsiktig och stabil ekonomisk utveckling i kommunen.  
En röst på Centerpartiet är en garant för ett arbete som ökar Vännäs kommuns attraktivitet med ett ökat invånarantal vilket borgar för en långsiktig och sund ekonomisk utveckling i kommunen.

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier