Etikett: Vindelns kommun

Bygd och stad i balans, lär av Övik

Av , , Bli först att kommentera 13

I en tidigare blogg har jag uttryckt att Örnsköldsvik är ett välkommet tillskott i Umeåregionen men nu utifrån Örnsköldsviks syn på landsbygdens betydelse. För att kommunen ska fortsätta att utvecklas och att det skapas tillväxt så behöver både staden och landsbygden bidra.

På kommunens hemsida står att läsa att ”Landsbygden med sina invånare är en viktig resurs i utvecklingen av kommunen på samma sätt som staden med sina resurser också har stor betydelse”.

I projektform har Örnsköldsvik arbetat med Bygd och stad i balans. Det visionära målet i projektet är att kunna vända strömmarna. Det ska vara lika självklart att resa från tätort till landsbygd som tvärtom. Målet är att skapa goda förutsättningar för att folk ska välja att leva och verka i landsbygden.

För sitt arbete med landsbygdsutveckling tilldelade Riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” Örnsköldsviks kommun priset som Årets kommun 2012. Honnörsorden i motiveringen är ”Bygd och stad i balans”. Kommunen jobbar brett för att underlätta inflyttningar på landsbygden och är ett föredöme med sin strategiska satsning på servicen.”.

Nu hoppas jag att det synsätt som kommunalrådet Elvy Söderström (s) har ska prägla arbetet både i Umeåregionen och i respektive medlemskommun. Här finns mycket att lära, inte minst för majoritetens företrädare i Vännäs och Nordmalings kommuner.

 

Umeåregionen stärks med Övik.

Av , , Bli först att kommentera 10

Har idag varit i Örnsköldsvik på Umeåregionens kommunstyrelseseminarium. En intressant dag med mycket omvärldsinformation där många framtida trender och utvecklingsmöjligheter redovisades och där betydelsen av regionalt samarbete kom fram. Regional samverkan är en viktig framgångsfaktor och är en överlevnadsfråga.

Umeåregionen firade 20-års jubileum. Umeå med 5 kranskommuner (Vännäs, Vindeln, Robertsfors, Bjurholm och Nordmaling) har under åren, på ett framgångsrikt sätt, hittat områden där samverkan har haft betydelse för regionen vad gäller tillväxt och service till medborgarna. Mycket har gjorts men mer finns att göra.

Nu har vi även Örnsköldsvik med i regionsamverkan. Ett välkommet tillskott som ökar mångfalden i regionen utifrån deras rika näringsliv med många och framgångsrika företag. Umeåregionen bildar därmed en region där universitetsstaden Umeå och industristaden Örnsköldsvik tillsammans med kranskommunernas utbud av arbetstillfällen kommer att göra regionen till en attraktiv arbetsmarknadsregion. Goda kommunikationer, en hög arbetskraftskompetens och en region med hög livskvalité kommer att vara avgörande för hur vi lyckas.

Här betyder Botniabanan, universitet och landsbygdensutvecklingen mycket. När det gäller transporter så behöver mycket fokus läggas på hur vi också löser möjligheten till arbetspendling mellan orter som inte finns i anslutning till Botniabanan.

Umeåregionen förstärkt med Örnsköldsvik har förutsättningar att bli ett hållbart och vinnande koncept som ökar regionens förutsättningar för tillväxt och överlevnad.

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier