Det Brinner

Av , , Bli först att kommentera 0

I veckan fick vi som är ledmöter av kommunstyrelsen en lektion i hur majoriteten ser på demokrati. En ny budgetram för 2010 presenterades vid sammanträdet. Minskade statsbidrag gjorde att ytterligare 5,5 miljoner skulle bort ur förslaget som skall fastställas kommande kommunfullmäktige. Vi i oppositionen hade inte sett förutsättningarna förut. Inget aktuellt material var utskickat i förväg. Vi ville inte besluta om något som vi inte hunnit analysera. Ni har lunchrasten på Er. Vi kommer att köra detta förslag i dag sa ordförande, han som bestämmer. Det gjorde dom och vi fick gilla läget. Demokrati handlar om alla människors rättighet och möjligheter. Det måste genomsyra kommunens sätt att bereda frågor, inte minst en sån viktig fråga som budget för 2010.
Nu har vi olika uppfattning om detta. Jag kör mitt förslag sa ordföranden och gjorde så.
Det brinner i demokratin i Nordmaling. Alla skall ha möjlighet att läsa in och kunna vara med i beslutsfattandet tycker jag. Men när jag säger det hänvisar kommunstyrelsens ordförande till att vi byggde en skola på levar för de minsta barnen. Han anser det var fel. Tänka sig att han som inte var med i politiken då han vet eller???

Nu är förslaget om en skattehöjning på 40 öre fastställt av den borgerliga alliansen i Nordmaling.
Jag kan inte sluta förundra mig.
Alla vet vad Ingemar Sandström tyckte om S förslaget att höja skatten 25 öre för att klara skolorna.
-’ Ulla-Maj Andersson att höja skatten är som att kissa i byxorna, först blir det varmt men sedan rysligt klallt ’ sa Sandström.
Nu undrar jag hur många kissbyxor som han skall ha på sig för att klara 40- öringen och hur kallt han tänkt sig framtiden skall bli för hans……..
Kanske ett sätt att släcka vårbrasorna. Synd att kommunfullmäktige är först den 11 maj.
Ett stort lycka till med vårbrasan men passa dig för byxan.

Bli först att kommentera

Amputation

Av , , Bli först att kommentera 0

I dag har jag ängnat större delen av dagen till kommunstyrelsehandlingarna. Nu gäller det bland annat budget för 2010. Jag har arbetat fram förslag till S-budgeten därefter har vi haft täta telefonkontakter. Ett underlag är nu klart till vårt (S och V) träff i morgon.
På morgonen börjar vi med kommunsyrelsens arbetsutskott. Helt spännande, som vanligt har vi i tidningen läst om det nya förslaget nedläggning av nämnderna. Där föreslår allians-partierna i Nordmaling att nämnderna avskaffas. Hänvisning till kommunens revision. Revisorerna har påpekat att kommunstyrelsen skall upprätta tydliga, mätbara och tidbestämda mål.
kommunledningens svar är jag lägger ner nämnderna. Min uppfattning är att detta begränsar inflytandet, delaktigheten och demokratin.
Jag undrar om kommulednignen frågat någon revisor om det var detta dom menade med sin kritik. Det har jag gjort och fått svaret – snälla Ni det är precis tvärt om. Mer inflytande och delaktighet ger större möjlighet för förtroende att ta bra beslut!
Jag konstaterar nu är det ’järnsläpp’ i ledningen igen.
En tanke. Blir ditt ’grepp’ bättre om du kapar bort handens tre fingrar och endast behåller två?
I dag såg jag de första fjärilarna. Då är det vår och då är jag glad att jag har alla fingrar i ordning så att jag kan börja rensa bort ogräset.
’Rensa inte bort nämnderna rensa bort ogräset’
.

Bli först att kommentera

En uppfinning

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag blev mycket inponerad av Uppfinnar-Ingvars berättande för eleverna. Han fick skolklassen i Rundvik att intressera sig för allt från kullager till test av hur mycket vatten vi druckit på morgonen. Som alla erkända uppfinnare hade han en väska med många ’grejor i’ bland annat en ’våg’ som testar vatenmängden i kroppen. Av alla elever lärare och jag var det bara en grabb som druckit tillräckligt på morgonen. Vatten är viktigt för kroppen och knoppen det var vi överns om. Vi testade också hur ’elektriska ’ vi var. Alla hade någon gång fått en ’stöt’ nu visade det sig att en av lärarna var ’över-elektrisk’ spännande tyckte vi alla. Va mäktigt sa eleverna när kommer du nästa gång. Ni skall ju uppfinna ett ljus som bara brinner en minut påminde vår uppfinnare om. Kyrkan ville att jag skulle uppfinna ett sådant ljus men jag sa att det skall eleverna i Nordmalings skolor göra så nu måste vi komma igång med vår en-minuters-ljus. Han berättade att han avsatt fem gånger per skola i vår kommun för att berätta och uppfinna. Lyckliga elever tänkte jag.
För min del så skall dagen bestå av plantering och städning. Vad är trevligare? Att gå ut säger Lille Boy men Andersson höjer på ögonbrynen och konstaterar att städar vi inte på veckan då får vi städa på helgen.
Jag skall fråga min vän uppfinnaren om det inte går att uppfinna en automatisk städ-gubbe som går på batteri och som gör vad som behövs för att allt skall vara fixat från golv till tak.
Helgesnöjet kan variera.

Bli först att kommentera

Rundviks skola och trädgårdsmässa

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu på morgonen är jag inbjuden till Rundviks skola. Där skall eleverna diskutera uppfinningar. En av vår lokala uppfinnar-killar med lång och stor vana av att uppfinna skall vara där och berätta. Kul att få vara med
Sedan skall jag och vänninan till trädgårdsmäsan i Lelle-staden.
kanske något komplement till 2008:a års trädgård.

Bli först att kommentera

Ordförandens roll, möjligheter och ansvar

Av , , Bli först att kommentera 0

Det har de senaste dagarna ivrigt diskuterats om hela styrelsen i Barn och Utbildningsnämnden i Nordmaling missskött sig så illa att det var rätt av oss socialister att inte bevilja ANSVARSFRIHET. Jag är övertygad om att alla medborgare som varit med och lyssnat på de informationer som nämnden gett, inte minst vid stormöterna om skolnedläggelser, instämmer. Faktum är att det råder oreda över hur många som finns i verksamheten och hur många som nämnden budgeterat för. Stora underskott för nämnden både 2007 och 2008. Desutom var kritiken även denna gång svidande från revisorerna.
Vi som inte godkände ansvarsfrihet för nämnden menar att det skiljer på ansvaret och möjligheten till att aktivt påverka nämndsarbetet. Vi menar att de borgerliga partierna som styr Nordmaling har utsett en ordförande för Barn och Utbildningsnämnden. Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för nämnden är det ordförande som;
Ansvarar för kallelser och handlingar till sammanträderna. Ordförande gör detta i sammarbete med sin förvaltning, Ordföranden kan självfallet påverka och styra sammanträdets uppläggning genom att se till viilka ärenden som tas upp till behandling. En ordförande får alltså inte ’slå sig till ro’ och enbart lita på sin förvaltnings effektivitet. Ordförande har ett övergripande personligt ansvar för att sammanträdet kommer till stånd och genomförs effektivt. ’Det är en självklarhet att ordförande ägnar stor omsorg åt att ’läsa in’ ärendena. I den mån förvaltningen inte redovisar förslag till beslut är det en fördel om ordföranden förberett sådana.
Det ingick i ordförande roll att ha uppsikt över hela nämndens förvaltning. Det är också ordföranden som avgör om vilka övriga handlingar som skickas ut till nämnden.
Självklart kan inte oppssiotionen ha samma ansvar eller möjlighet därför att dom inte har ordförandens möjlighet att bereda, leda och ta upp frågor till beslut i nämnd.
Många är de som skickar in brev till kommunen som stämplas in men sedan försvinner. Det är ordföranden som beslutar vad han vill ta upp till nämnden.
Utifrån ovan anser jag att oppossitionen inte har samma ansvar som majoriteten och dess ordförande. För detta arbete har ordförande en speciell ersättning som bland annat ger möjlighet till att aktivt följa verksamheten bl a genom tjänstgöringsdsgar
Att vara ordförande är både en heder men också ett stort ansvar i kommunen.
Låt oss aldrig glömma detta!

Något ny/gammalt är tydligen på gång men
att tro att problemen löses genom att montera ner den kommunala organisationen är att ’kasta pärlor för svinen’

Bli först att kommentera

Middag med ’blåklint’

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag blir förundard. Hur många gånger har borgarna i Nordmalings kommun talat om för oss i oppossitionen att det är dom som styr. Några exempel är skattehöjningen som dom informerade pressen och kommunens anställda om, men inte vi i oppossitionen. Vi hänvisades till att läsa om det i tidningen och det glömmer vi aldrig. Det har inte varit information och demokrati som genomsyrat det senaste politiska året i kommunen. Den kommunala revisionen har i dokument till kommunfullmäktige bland annat skrivit jag citerar ’En vikitg del i det politiska och demokratiska inflytande utgörs av beslutsfattande i de politiska organen. Formerna för hur beslutsfattandet går till och prosseserna i anslutning är därför av stor betydelse. Hur sker dialogen mellan förtroendevalda inför utredningar m m’ En viktig del i vår kritik av den styrande majoriteten är avsaknaden av detta. Det faktum att revisionen var mycket tveksam till att ge ansvarsfrihet för Barn och utbildnigsnämnden gjorde att vi beslutade att inte ge ansvarsfrihet för de styrande låt vara att en och annan oskyldig följde med men Roller spelar Roll, majoritet eller oppossition. Så har det alltid vari i Nordmaling.
Vi Socialdemokrater och vänsterpartister har gång på gång påpekat att den politik som förs i kommunen är borgerlig och så även ansvaret. På protokoll kan intresserade följa reservationerna inte minst från kommunstyrelsen där vi framfört kritik på hur Ledningen i Ban-och utbildning skött sitt uppdrag. Detta har nonchalerats. Svaret vi fick i går var minus 8 miljoner kronor för nämnden och för hela kommunen ett minus på 4,1 miljoner totalt för 2008.
Därför kände vi oss tvingade att ’sätta ner foten’ för att få förståelse för problematiken och via misstroende ställt till de som nu fått makten, möjligheten och ansvaret att utöva den.

Jag förstår inte varför de styrande i kommunen är upprördå de själva ’lagt grunden till dennna risbastu’ Nu är jag spänd på nästa drag som de borgerliga partierna planerat. Ett ’stalltips’. Det kommer att bli mer makt åt någon och mindre demokrati åt flera.
Gårdagen överraskning var när ’blåklinten’ från Hörnsjö , röstade med oss socialister om ett Nej till vårdnadsbiddraget. Nej blev det och jag som hade slagit vad om en middag med honom angående röstningen för eller emot. Jag fick se mig besegrad och är därmed skyldig honnom en middag och vet ni vad mina kamrater i fullmäktiegruppen sa ’vi skall skramla’ åt dig så nu skall jag bjuda ’blåklinten’ på middag. Fråga är var och vad han kan tycka vara bäst kanske är det ’lammkött’ eller…. I vilket fall så ser jag fram emot detta.
I kväll Arbetarekommunen och alla frågor som vi skall dryfta. Spännande tycker jag.

Bli först att kommentera

Blåsig söndag

Av , , 2 kommentarer 0

Vilken dag. Blåsten gör att mössan/hatten/hilkan får stanna hemma när jag, Andersson och lille Boy tar vägen till kiosken för inköp av kvällstidningen. Varför heter det kvällstidning? Vi kan köpa den mitt a dagen här, söderut kan de köpa den på morgonen och i inlandet där är det ordning för där blir det kväll innan tidningen kan läsas tillexempel i N Bäsksjö.
Oavsett var man bor säger både Andersson och jag varje gång vi läst igenom tidningen det är inget att läsa, men varje söndag så köper vi den. Är vanans makt så stor eller?
Min söndag går till att ’slipa argumenten’ inför kommunfuillmäktige imorgon. En funderation. Hur kan de borgerliga partierna vara så nöjda då allt går sämre. Kommunens årsredovisning visar ett totalt misslyckande. Inte hålls budgeten. Verkligheten visar på -4,2 miljoner och inget av de finansiella målen har uppnåtts. Personalkostnaderna har under 2008 ökat med 24,8 miljoner medan skatteintäkterna ökat med 12 miljoner kronor. Vi som föreslog en annan budgetram kan konstatera att vi hade rätt det behövdes mera pengar till de mjuka verksamheterna. Dessuton minskade kommunens invånare med 114 personer under 2008 det medför ca. 4,5 miljoner i tappade i statsbidrag. Revisionen konstaterar att det är politikerna som har ansvaret för att fattade beslut genomförs. En viktig fråga är vilka direktiv ger politikerna?. Här finns mycket att önska. Därför blir jag förvånad då borgarna blir så upprörda över att vi S och V vill granska tillsättandet av tillsviare anställda tjänster. I det läge som nu råder där pengar saknas måste vi poltiker besluta om var, vem och hur den kommunala verksamheten skall bedrivas inte minst på ledningsnivå.
Morgondagen blir intressant. Få se om de styrande i Nordmalings kommun kan vaska fram guldkornen ur det som en gång varit.

2 kommentarer

En resa

Av , , 1 kommentar 0

Gårdagen var en lång dag. Jag åkte hemmifrån kl. 05.00 för att på Arlanda sammanträda kring tågfrågor. Vi i styrelsen för intresseföreningen Norrbottniabanan var kallad för att bland annat träffa den nya generaldirektören för banverket Minoo Akhtarzand.
En kvinna som gjorde noll intryck på mig.
Styrelsen beslutade att även fortsättningvis fortsätta lobbyjobba för Ostkustbanan, Norrbottniabanan och elektrfiiering av järnvägen till Storlien. Kanske kan detta kan var en öppning för att få gehör hos Regeringen. Generaldirektören log och påpekade att det är regeringen som bestämmer. Som vi inte skulle veta det. När jag äntligen öppnade dörren hemmar ropade Andersson te eller kaffe. Jag vill ha te sa jag. Jag kokar kaffe sa Andersson. Det blev kaffe klockan 20.00 på kvällen, fråga mig inte när sömnen infann sig.
I dag lev det en tur till Lelle-staden. Grabbarna hade suttit sönder tv-fotöljen i natt och vår lokale möbelhandlare hade semester så… När Andersson och jag åkte in till Lelle-staden kunde vi konstatera att alt flera vindkraftverk monterats upp vid Hörnefors. Konstigt sa jag att det är så tyst om vindkraften. Alla verkar vara nöjda eller? Nog minns jag när det var aktuellt med Gabrielsbberget. Telefonen och breven ’haglade ner’ hos mig och inte var jag ’värd vatten’. Hoten ’hängde i luften’. Men tiderna förändras eller hur. Häftigast var nog den borgerliga politikern som röstade ja till möjligheten för vindkraft på Gabrielsberget samtidigt som han skrivit på protestlistan MOT. Vindflöjel kallas sådant. Undrar om man kan få fram ström från en sådana? Det är nog inte till någon ledning.
Nu vill de borgerliga partierna i Nordmaling höja skattten med 40 öre Inte för att infria sina sedan en tid lovade löften, utan för att täcka det ’svarta hålet’ som regeringens minskade statsbidrag ger kommunen. Frågan från oss i oppossitonen är till vad skall Ni använda den extra skattebördan som medborgarna i Nordmaling skall infria? Vad kommer Ni att göra med extra miljonerna?
Ännu inget svar. Frågan kommer att förtsätta ställas. TILL VAD?
Det är de sjuka, arbetslösa och pensionärerna som kommer att få det svårast. Att regeringen som generöst delar ut skattesänkningar till de som har det bäst ställt och låter kommuner och landsting betala räkningen det ställer jag aldrig upp på!
Lördagsmiddagen blir stekt sill med löksås. Inte illa och så dricker man ju så bra efteråt så något kvällsfika blir det inte, magen är ’vattefull’

1 kommentar

Bokslut för Nordmalings kommun

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag konstaterar att Rollerna spelar Roll. De politiker som får medborgarnas förtroende att leda den kommunala verksamheten får också ett större förtroende att förvalta och förverkliga verksamheten eller hur?
När jag läser kommunrevisorernas kritik och 2008-års bokslut för Nordmalings kommun kan jag konstatera att det är som historien om fyra människor vid namn; Alla, Någon,
Vemsomhelst och Ingen.
Ett viktigt jobb måste utföras. Att hålla de budgetramar som den Borgerliga majoriteten bestämt. Alla var övertygade om att Någon skulle göra det.
Vemsomhellst kunde ha gjort det men ingen gjorde det för det var Allas jobb.
Alla tyckte att Vemsomhellst kunde göra det men Ingen insåg att Alla inte skulle göra det
Det slutade med att Alla skyllde på Någon när Ingen gjorde vad som Vemsomhelst kunde ha gjort.
Rollerna Spelar Roll, har man förtroende och ansvar så har man eller hur? . Ett häftigt Kommunfullmäktige väntar den 20:e.
I morgon extra budgetsammanträde nu gäller det 2010 års försvunna pengar.
I kväll studiecirkel i Rundvik.

Bli först att kommentera

Slängkappa

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag köpte ett underbart tyg för en tid sedan det är gult,brunt, grönt och blått. Passar perfekt till en blus sa kvinnorna i min närhet. Efter att ha tittat på mina mönster fastande jag för en lite längre modell. När jag klipt till tyget och skulle börja sy då ville inte min symaskin. Känner ni igen detta fenomen? Lillen som har opererat sitt ben och hoppar kring hemma hos mig erbjöd sig fixa felet. Han skruvade och skruvade. Till sist så trädde han om symaskinen och se det var felet. Då hade jag kört av flera synålar. Du måste kolla hur det är innan du kör igång var lillens expertråd. Kan någon ha testat symaskinen frågade jag. När jag ställde bort den fungerade den sa jag. Inte vi sa grabbarna Andersson.
Så började jag trockla min ’förlängda blus’ Är det slängkappan till Batman frågade lillen. ser du inte färgerna sa jag. Jo visst svarade han men du är ju aldrig rädd att pröva nytt, så man vet inte svarade han.
Visst kan man pröva nytt men det finns gränser eller hur?
I dag träffade jag två unga tjejer som berättade som sina Livspussel. Jag konstaterade att det är svårt att vara ung och förälder. De har hur många krav som helst på sig och tycker att dom intr räcker till. Är de dessutom ensamstående så har dom det mycket tufft.
Vi beslöt att tillsammans med ABF göra några aktiviteter för alla dessa som behöver någon eller några att träffas och trivas ihop med. För visst är det så att ’ett rum av längtan finns i oss alla’ låt Låt längtan och drömmar ge oss hopp för hoppet är en nödvändig följeslagare.
Nu till S-föreningsmöte i Rundvik.

Bli först att kommentera