Rätt

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag blev uppringd av en upprörd medborgare som påpekade att det finns tre skolor i centrala Nordmaling. Helt rätt,  jag ville bara belysa att har kommunen flera skolor så kostar det. Jag anser att det är bra med flera skolor. I Nordmaling har vi totalt sju stycken.När kommunledningen talar om hur dyra skolor vi har så tycker jag att vi skall ta med detta faktum

Idag fick jag med posten skolinspektionens rapport över tillsynen i Nordmalings skolor. En dyster läsning. Jag konstaterar att det finns många synpunkter utöver det faktum att ett stort antal elever lämnar skolan utan slutbetyg. Ett annat påpekande som jag tycker tar tag i min själ är att " kommunen inte ser till att det i samtliga skolor och verksamheter bedrivs ett målinriktat arbete för att förebygga och förhindra  att kränkande behandling uppstår" Allt enligt skolinspektionen Jag säger skärpning omgående.

I dag  hade vi första sittningen för budgetram 2011. Jag frågade om hur många heltidstjänster som tagits bort under 2009 från skolorna. Svaret blev 16 lärartjänster. Utöver detta tillkommer minskningen på elevassistenter. Jag vidhåller att mer resurser måste ges till skolan.

Nu är det Häck-dags. Jag har en stor häck som jag under flera år tyckt att (vi ) Andersson ska klippa ner. Andersson gillar stora häckar. Nu har jag börjat klippa inne i häcken så tillslut hoppas jag att även Andersson vill klippa ner så att jag får in ljus på mina blomster i vår. Andersons recept för ljuset är flytta blomstren. Vi får se vem som "drar det längsta strået" jag menar häcken.

 

Bli först att kommentera

Skyll inte på mig

Av , , Bli först att kommentera 1

Socialdemokraterna vill inte minska de ekonomiska ramarna för skolan. Vi anser det vara viktigt utifrån de konsekvenser som skolan lämnades  till oss politker utifrån den budgetram som alliansen i Nordmaling beslutat om inte var tillräcklig för att ge alla elever de bästa förutsättningarna. Det är därför mycket märkligt att den liberala riksdagsledamoten tillika kommunfullmäktigeledamoten tycker att kommunen måste ta krafttag. Nog borde alla ha förstått att om man tar bort  personer ur skolan ger det  konsekvenser.  Att Nordmalings kommun har en dyr skola är inte konstigt då vi politiker har beslutat att ha kvar alla våra byskolor. Artediskolan är också ett "nybygge" för 32 miljoner. Klart att lokaler kostar.
Däremot blir jag förvånad när jag läser skolinspektionens analys där man menar att eleverna inte studiemotiverade och att detta gör att "man utgår från att eleverna inte är studiemotiverade och inte intresserade av att läsa vidare till högskola och att föräldrarna inte tycker det är vikitgt med studier. Att skolinspektionen fått uppfattningen att bruksmentaliteten anges som avgörande faktor tycker jag är märkligt. Jag menar har vi personal med denna inställning så skall kommunledningen omedelbart ta in Anti-Jante projektet. Där hör fördomar hemma. Jag ser fram emot redovisning av Anti-Jante. Jag ser också fram emot åtgärder på hur Nordmalings kommun skall klara av att vända de dåliga resultaten vid Artedieskolan.

Kommunalrådet anser att det inte behövs flera lärare.  Något som för mig ter sig konstigt utirån de dåliga studieresultaten. Självklart måste vi lösa problematiken för skolan och jag välkomnar vår liberala riksdagsman. Nästa gång vi diskuterar resurser till skolan rösta då  med oss och inte med dina allianskamrater som anser att skolan fått tillräckligt.Bristerna i skolan måste självklart åtgärdas nu!

 

Bli först att kommentera

Mässa

Av , , Bli först att kommentera 1

Gårdagens äventyr blev trädgårdsmässan vid Forslundagymnasiet. Där fanns mycket att se. Blommor och grönt. Både nya och gamla bekanta var där och vi kom att tala om både väder, vind, växter och politik.

Jag köpte en kruka med violer och en fint dekorerad hink med rosor. Det matnyttiga bestod av morotsmarmelader med olika smaker allt i en mycket dekorativ förpackning. Naturligtvis från grannens odlingar. Jag hade tänkt köpa bivaxsalva för att klara morgondagens kommunstyrelse men den finns ju att tillgå rätt över gatan så jag hinner säkert stryka över kroppen innan vi börjar styrelsemötet i morgon.

Appropå Kommunstyrelsen i morgon är den hetaste frågan  nybyggnationen av särskilt boende. Att vi inte är politiskt överens är välbekant. Vi (S och V) tycker inte att vi skall konkurrensutsätta (ge möjlighet) till privata företag att bygga och driva verksamheten för våra gamla och sjuka något som de borgerliga partierna anser skall ske. Att det blir dyrare med "mellanhänder" dvs privata  entrepenörer vet vi ju sedan tidigare. För att inte tala om vårdkvalite kontra skattepengar.

Som vanligt saknas det dokument i beslutsunderlaget. Kommunfullmäktige den 20 april återremiterade ärendet om konkurrensutsättning av demensboendet. Naturligtvis fanns det en motivering i återremissbeslutet något som jag tycker skall var med i handlingarna till morgondagens sammanträde. Nu är det  så att de sista åren  har det varit mer "regel än undantag" att handlingarna till  kommunstyrelsens möten inte varit kompletta. Det går att styra verksamhet och beslut på många sätt. Ett är att se till att inte alla politiker har fullständigt beslutsunderlag. Frågan är det demokrati?

Bli först att kommentera

Idag

Av , , Bli först att kommentera 1

Denna dag skall jag åka till trädgårdsmarkanden å Forslundagymnasie. Det är gröna växter som "lockar och drar" till trädgårdsmässan. Andersson är tveksam -vi har allt säger han. Bara titta svarar jag.

Stanna hemma säger Lille Boy och ta långa och härliga promenader med mig i stället för att "ronta.-runt"  på affärer.

Spännande vem vinner dagens lördagsaktiviteten?

Bli först att kommentera

Flyg och Far

Av , , Bli först att kommentera 1

Far och Flyg för vulkanutbrott. Men andra ord Tummen Ner för alla utbrott !

Liselotte Olsson som skulle ha varit politiker-fläsket på S-mötet i Rundvik idag kan inte komma på grund av att flygplatserna är stängda både i Norr och söder. Trist på alla vis tycker jag.

  • Men i Arbetarrörelsen finns det resurser!  Till Ärt-soppe mötet kommer både folk från LO och Landstinget. Allt snabbt och elegant. "Bättre brödlös än rådlös"
  • Kockarna Nilsson serverar soppa från Lenas.
  • Kom år fråga vi både vill och kan svara på frågor om Ett Samhälle För Alla

Liselotte kommer att vara med och svara på RödGröna frågor i höst

 

 

Bli först att kommentera

Rörigt

Av , , Bli först att kommentera 1

I måndags hade vi kommunfullmäktige. Det  var det rörigaste  sammanträde som jag varit med om och jag har varit med om många kommunfullmäktigemöten under årens lopp.

Först försökte kommunalrådet köra igenom ett beslut om konkurrensutsättning (privatisering) av det nytilltänkta särskilda boendet. Inga underlag och ingen information om vad konkurrensutsättingen innebär fanns. Vi, S och V, har den absoluta uppfattningen att beslut skall grundas på information och beslutsmaterial i den aktuella frågan. Därför begärde vi återremiss. Något som ordförande beslutade pröva under votering (omröstning ja och nej till de olika förslagen). Naturligtvis var det för att se om alla  allliansledamöterna röstade för kommunalrådets förslag. Det visade sig att en av ledamöterna "tordes" rösta med oss.

På måndag tas frågan upp igen och då har vi förmodligen något material. De borgerliga partierna vill besluta om detta i junifullmäktige. Jag är övertygad om att kommunalrådet har allt klart med både byggmästare och vårdföretag allt för att kunna privatisera omsorgen. Tyvärr! Inget boende av denna art finns i Norrland vilket säger allt tycker jag.

En annan viktig fråga som jag hade ställt till kommunalrådet gällde våra elever och deras betyg. Enligt redovisning har kommunen dåliga betygsresultatet för vissa eleverna i åk. 9 Det visade reslutatet har aldrig varit så dåligt sett över ett flertal år. Sämst i Sverige 2009. Därför frågade jag kommunalrådet om han trodde att det dåliga betygsresultatet berodde på undervisningsproblem härrörande från avsaknaden av speciallärarstöd och för stora elevgrupper samt att kommunen inte tillgodosett behovet av stöd  för elever med särskilda behov. Summeringen av kommunalrådets svar var "med kännedom och verksamhetens budget och övriga nyckeltal, har jag svårt att se att behovet ska ligga i ytterligare resurser till förvaltnigen ram, utan kanske mera i förvaltningens egna prioriteringar"  Jag konstaterar att vi alla vet att skolan tvingats säga upp många elevassistenter och lärare under 2009. Synen på skolan får stå för kommunalrådet. Jag anser att elevers utbildning är av största vikt för alla.

Jag hade också ställt frågan om när och hur  Kommunalrådet tänker åtgärda barnomsorg på obekväm arbetstid. Inget svar lämnades  om när var och hur. Frågan är två år gammal. Däremot blev jag mycket överraskad då kommunfullmäktiges folkpartistiska ordförande begärde ordet och ansåg att föräldrar inte skall behöva barnomsorg på kvällar och nätter. Föräldrar skall vara hemma och ta hand om sina barn. Han ansåg också att har företagen skiftgång skall dom se till att erbjuda barnomsorg.

Jag undrar vart tog alliansens Jobblinje vägen?

Hur skall du kunna ta ett arbete  om inte du kan få barnomsorg som passar dina arbetstider. Jag undrar vart är folkpartiet på väg i denna kommun. Jag är övettygad om att det är flera med mig som ställer sig den frågan. Något svar lär vi aldrig få.

 

Bli först att kommentera

Ärtsoppa med politiker-fläsk

Av , , Bli först att kommentera 0

Välkommen att äta Ärtsoppa och ta  diskussion med Riksdagsledamot Liselotte Olsson Vänsterpartiet. Vad vill de Röd Gröna? 

Plats: Rundvk vid SCA-parkeringen mellan kl. 11.00 -13.00  i morgon, Torsdgen den 22 april.

Kockarna Nilsson bjuder på Ärtsoppan

Arr: Rundviks S-förening

frågor?  ring Ulla-Maj tel. 070-397 83 86

Bli först att kommentera

Upp, Upp

Av , , Bli först att kommentera 1

Mina rabarberknoppar lyser upp snön. Att rabarber klarar det mesta tycker jag är bevisat genom denna bild. Trots kalla och frostiga nätter gör dom ett försök att ta täten i mitt trädgårdsland, bakom min köksvägg.  Härligt nu hopps jag på våren kommer trots askmoln och flygförbud.

Idag skall jag vara mötesordförande för ABF på Umeåregionens årsmöte ( Umeå med kranskommuner) Årsmötet äger rum på Rundviksgården Rundvik. Ur verksamhetsberättelsen kan jag konstatera att Umeåregionen forttsätter kliva fram och ta en aktiv rollen som folkbildare.  Detta gör man tillsammans med medlemsorganisationerna, förtroendevalda, cirkleledare, cirkeldeltagare, studieorganisatörer, anställda och övriga medarbetare. Att Nordmalings studieråd lyckats mycket bra med sin verksamhet under 2009 känns ännu bättre.

Jag delar ABF:s vision att ge medborgarna möjlighet att förnya och fördjupa sina kunskaper för att därmed kunna ta ett stort ansvar i samhällsdebatten och visst är det kul att gå i cirkel.

Tillsammans kan vi lyckas skapa ett samhälet för och åt alla.

 

 

Bli först att kommentera

Kött elleer provrör

Av , , Bli först att kommentera 4

Vänninan  och hennes syster tänker nog på kommande avtalsrörelse. Hon är som jag född på landet och trivs bäst bland hunder, kattor och kor.

I veckan var jag och lyssnade på Staffan Landin som talade under temat "vart är världen på väg?" Umeåregionen hade konferens på Olofsfors. Där hade kommunchefer, arbetsgrupper och politiker samlats för att diskutera världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor till 2050.

Staffan Landin ansåg att "ingen förlorar på att alla får det bättre" En bra inledning på framtidsdiskussionerna. Han påstod också att nu kommer provrörsköttet. Jag visste att tomaterna de stora och härligt röda i affärerna kan vara från växthus där plantornas rötter står i behållare av näring och ingen jord behövs. Men att även köttet skall framställas via provrör känns konstigt. Jag som är uppfödd på landet har svårt att tänka mig provrör på tallriken. I Skäravan vid havsbandet kan man på sommaren se frigående kor som betar. Härligt! Jag gillar koråm.

LRF uppvaktade oss politiker med en broschyr med texten "MATEN. Ställ krav på ursprungsmärkning och upphandling". Ingen konst för mig. Jag tycker vi skall handla närproducerat. När jag kom hem kom grannen över och han hade fiskat abborrar och snäll som han är fick jag några stycken. Andersson skall ha något att göra sa grannen. Ni vet att "göra upp och filea havsabborre är inte tvärenkelt. Grannen och jag kom att diskutera närproducerat. Tror du att det finns grisodling i kommunen sa han. Grisköttet kommer säkert  från Sundsvall. Vi kom att tala om vad som menas med närproducerat.

Nu undrar jag finns det ingen bonde som skulle kunna erbjuda mig grisutrymme? Jag som i min barndom kliade grisarna bakom öronen hos mormor, kunde säkert göra det igen.

Grisar är Sällskapliga det vet ju vi kvinnor som har bonde-mull i byxan.

Nu kokar abborrarna

Bli först att kommentera

Inte flyga bara se

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Vilken dag. I kommunen hade man krisövning. På Island var det inte övning utan verklighet. Inte för att vi i Nordmaling hade flygstopp eller asknedfall utan för att träna politikerna för om det skulle hända det som vi inte  vill skall hända tillexempel att kommunen får  kris i vattenförsörjningen. Vad gör då de ansvariga. I mitt och kommunalrådets fall var det enkelt. Han ringde mig gång på gång och vi diskuterade det "fejkade" scenariet och tog beslut. Det var tur att ingen av de ansvariga politikerna var på någon flygplats någonstans för hur skulle då krisledningen kunnat ta besluten.

Visst är det konstigt att vi människor skall rädda miljön. Vi skall inte äta kött för korna "pruppar" och det är miljöfarligt. Vi skall tänka miljövänligt i alla lägen och så ser vår Herre till att det blir ett vulkanutbrott och vi människor kan inget göra utom att hålla oss undan.

Då är det skönt att kunna gå ut och se hur Resecentrat "växer" fram. Livet är som med vädret människan spår men Gud rår.

Nu skall Lille Boy, jag och Andersson bada.

 

Bli först att kommentera