Årets sista dag

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är med sorg som jag konstaterar att Sören Wibe har avlidit. Jag lärde känna Sören när vi arbetade för ett Nej till EU och EMU. Sören var en engagerad politisk företrädare inte minst i EU-frågorna.

Inför det nya året 2011 vill jag lämna några löften från oss Socialdemokrater. Vi kommer att inbjuda alla, medborgare, politiker och företag att lämna in Nya Frågor till kommunen. Dessa  kommer att besvaras  från aktuell förvaltning och finnas på dagordning och i protokoll i styrelser och nämnder. Självklart skall den frågande också själv få ett svar. Demokratin behöver öppenhet och vi tycker att detta är ett sätt som tillvaratar medborgaren synpunkter och frågor.

Mina Nyårs önskningar är:

  • Nytt dagis där även barnomsorg kan erbjudas på obekväm arbetstid
  • Skapandet av fler platser i särskilt boende
  • Påbörjande av arbetet med att Nordmalings skolor blir Sverige Bäst.

Gott Nytt År till Er alla och ta på Nyårs Hatten

Bli först att kommentera

Självgående

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag har ordföranden i styrelser och nämnder träffats för genomgång av delegationer och personalprogram. Vi konstaterar att det kommer att bli  förändringar.

Faktum är att i de fastställda rutinerna för anställningar av personal finns både regler för utannonsering av tjänster, generella regler för tjänstledighet  m m. Vi Socialdemokrater sa i valrörelsen att det måste "bli ordning och reda " inte  minst när det gäller anställningar. Vi ansåg också att  anställningar oavsett vilka skall utannonseras offentligt.

Jag blir upprörd när det visar sig att en viss verksamhet totalt struntar i detta. På något underligt sätt så körs det i  250 km utan att överhuvud taget informera politikerna som skattebetalarna har gett i uppgift att se över den kommunala veksamheten. Det må vara att det kallas utveckling. Min uppfattning är att i en skattefinnanserad verksamhet skall utvecklingen ske i offentlighetens ljus och det skall finnas på protokoll så att medborgarna kan läsa vad som händer. Här skall även de ansvariga politikerna ta sitt ansvar.

Förresten viken är det som ger aktuell personal titelaturen för jobben?

Till sklilnad från de borgerliga partierna har vi den uppfattningen att vård, skola och omsorg skall prioriteras!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Föresten vad är utveckling?……………………………………….och för vem?………………………………

Bli först att kommentera

God fortsättning

Av , , Bli först att kommentera 3

Önskar Falco Andersson Er alla.

Husse och matte har förkylningen tagit ett jul-grepp om så jag fär klara mig själv bland alla korvar, skinkor och pastejer …………………………..

 

Bli först att kommentera

Granen står så grön och grann i stugan

Av , , Bli först att kommentera 3

I Las Vegas står den fulla av Bollar. Min frissa, Evas dotter Maria, skickade några häftiga bilder från Jul-granar i Las Vegas. På Bilden Rundvikarna Eva och Sverre. Den granen skulle väl passa utanför kommunalkontoret i Nordmaling eller……. vid Resecentrat. Nu går jag, Falko och Andersson ut i kylan

Bli först att kommentera

Den osynlige har blivit synlig

Av , , Bli först att kommentera 2

God Jul till alla mina vänner. Må julen ge glada miner och sprida frid i alla sinnen. Själv önskar jag mig ett Tomtebesök av Leif GW Persson därför att han mumlar och stönar som en riktig Tomte,. Tänk er han…………………………………

Jag konstaterar att Ingemar Sandström ( c) och jag  idag i mycket god sammarbetsanda godkänt protokollet från måndagens kommunstyrelse.

Under de fyra åren som den borgerliga alliansen styrde Nordmaling var informationen till dåvarande opposition liten eller intet.. Skattehöjningen på 40 öre fick vi veta genom att läsa tidningen. Besluten om privatiseringen av äldreomsorgen presenterades utan att någon dialog om alternativen och konsekvenser togs. Jag tycker det är bra att frågor registreras och svar ges då detta  kommer att förstärka demokratin. Under de fyra åren som  Ingemar och co styrde sa han  gång på gång  till oss i oppositionen att det är vi som styr  och vi har beslutat att……….. 

Det positva är att äntligen träder centerns starke man fram även om det är under debattsidan Under de fyra åren  som han haft plats i  kommunhuset har han varit mycket osynlig men det är väl nya tider………………………………………..

 

 

Bli först att kommentera

Trägen vinner

Av , , Bli först att kommentera 3

Gullan vid Handlarn i Nyåker. God Jul och Gott Nytt År önskar jag dig och dina medarbetare

I dag åkte jag till affären i Nyåker. Deras pepparlax är jättegod så jag köpte två förpackningar, två mörka chokladkakor för julbakning och en härlig laxröra fick bli mitt inköp hos Gullan. Det är som jag tidigare sagt handlarn i Nyåker med Gullan i "spetsen" är trevlig och värt att besöka.Gullan har många goda varor helt perfekt till Julen.

Äntligen har Trafikbverket beslutat att GC- bron över Lögde älv skall göras och dom skall stå för bro finanseringen . Men vilka telefonsamtal som jag ringt under den senaste tiden. Det är inte lätt att få tag i Generaldirektören eller hans sekreterare eller andra ansvariga. Men efter att jag ringt varje dag den senaste veckan, skickat  brev och e-post från kommunen och påmint om  alla de löften som kommunen fått så infomerade Regionchefen för Region Nord att man i fredags "lyckats klämma in" GC-bron i investeringsbudgeten. Jag vill ha det skriftligt sa jag och fick då en e-post  med följande text. "Hej Ulla-Maj! Bekräftar enligt tidigare samtal om att Trafikverket har avsatt medel så GC-bron över Lögde älv kan byggas"

Ett är säkert jag och samhällsbyggnadskontorets chef kommer att noga bevaka att Trafikverkets löfte infrias. 

Bli först att kommentera

En fråga kräver svar

Av , , Bli först att kommentera 5

  Nya frågor skall få svar fort.  Långbänkar är förödande för frågeställaren och demokratin

I gårdagens sammanträde beslutade vi socialister att frågor till kommunstyrelsen skall lämnas in före sammanträdet. Ingemar Sandström ( c ) och övriga borgare var starkt kritiska och reserverade sig mot förslaget och beslutet. Frågor kan lämnas in via e-post, brev eller via kontakt med kansliet.

Attt lämna in sin Nya Fråga till kansliet  genom e-post. telefon, brev osv är som jag ser det bra. I en demokrati skall en frågeställare inte behöva vänta månader på svar. Något som hänt alltför ofta under de senaste fyra åren. När frågan lämnats bereds den i förvaltningen och  svar lämnas vid kommande sammanträde. Jag anser att frågor och svar hör ihop. Dessutom har förvaltningen mlöjlighet att lämna ett välgrundat svar.

Under de gångna fyra åren har vi ställt många  Nya Frågor och som fått vänta i månader på svar. I vissa fall har frågeställaren gett upp. Det tycker vi  S och V är odemokratiskt.

Därför vill vi pröva att förhandsanmäla frågorna. Något som Barn och utbildnignsnämnden beslutat om utan att någon "politisk turbulens" uppstått.

Bli först att kommentera

Blind på ena eller bägge ögonen

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Ett skyltförnser som säger allt tycker jag.

Ibland blir jag ytterst förvånad. Christer Bäckman FP har, enligt lokaltidningen  i lördags, anmält Socialdemokraterna för jäv. Orsaken är att S valt en ersättare i Socialnämnden som har sin make i kommunrevisionen. Christer Bäckman FP har inte amnält  eller besvärat sig över det  jävsförhållandet för sin allianspartner KD som har en ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och där pappan är i kommunrevisionen.

Är det partifärgen som styr även revisionvalen?

Bli först att kommentera

Sopa rent framför den egna dörren

Av , , Bli först att kommentera 3

Ibland är de borgerliga partiernas agerande oförståligt. Vid personvalen till styrelseoch nämnder vid senaste kommunfullmäktige i Nordmaling reserverade sig de borgerliga partierna mot att vi socialdemokrater föreslog och valde en ersättare i socialnämnden som hade sin make i kommunrevisionen. Själva föreslog och valde dom in en revisor som har sin dotter som ordinarie ledamot av kommunstyrelsen. Kvinnan var också ordinarie ledamot i kommunstyrelsen mellan åren 2007 – 2010.

När de borgerliga partierna  kräver att vi socialdemokrater skall byta ut en ersättare i en nämnd, ersättare som endast tjänstgör när någon ordinarie ledamot är borta vad skall då vi säga om deras val av en ordinarie ledamot av kommunstyrelsen som har sin pappa i kommunrevisionen.. Kommunstyrelsen har ansvar och uppsikt över all kommunal verkamhet. Det märkliga är att dom är helt tyst över sitt egna jävsförslag,

Ett råd:  Sopa först rent framför er egen  dörr innan ni försöker sopa framför grannens

PS: Det kan väl inte vara så att partibyten är orsaken………………..

Bli först att kommentera

Snälla Tomtar finns

Av , , Bli först att kommentera 2

Två veckor kvar tills Tomten kommer. Jag undrar finns det några snälla ………………..

 

 

Bli först att kommentera