Veckans bästa

Av , , Bli först att kommentera 2

På bild stående Jan Engman Nordmalings kommun och Inger Olofsson Vännäs kommun.Övriga på bild är deltagare från Vännäs, Vindeln och Bjurholm

Temat är de 16 svenska miljö- och kvalitetsmålen;

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk Luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv

För Nordmalings del fortsätter arbetet på måndag då samhällsbyggnadsutskottet under ledning av ordf. Christer Holm (S) och samhällsbyggnadschefen Sune Höglander tar upp dessa frågor.

 

 

Bli först att kommentera

Veckans bästa

Av , , Bli först att kommentera 6

IF-Metalls Ulf Björk, Förbundsordförande Stefan Löfven, Ulla-Maj och Klubbordföranden på Olofsfors Allan Hultgren

Jag hade äran att få träffa dessa herrar på Olofsfors när IF-metalls ordförande Stefan Löfven besökte Olofsfors AB. Jag tycker det är hedrande för metallklubben och företaget att förbundsordförande väljer ett besök här. Olofsfors var enda klubben som han besökte här i Västerbotten. Lövfen påpekade den stora orättvisa som finns när det gäller direktörslönerna, arbetslösheten, utbildnignsfrågorna, sjukförsäkringen och jämställdhetsfrågorna.

I veckans LO-tidning varnas det för "tuffa tider för facket i Europa". Krisen har sargat den europeiska arbetsmarkanden. Klyftorna vidgas mellan EU-länderna. Risken finns att EU kommissionen vill skaffa sig makten att styra över den ekonomiska utvecklingen i medlemsländerna. Facken vänder sig mot att de nya lagarna kan ge EU rätt att lägga sig i löner och löneförhandlingar. Här måste vi kräva att våra Eu-parlamentarikersäger ifrån. Löner och anställningasvillkor skall beslutas mellan parterna på arbetsmarknaden.

 

Bli först att kommentera

Bra mottagning

Av , , 1 kommentar 5

Idag var jag förbi Nordmalings hälsocentral. Trevligt på alla sätt. Personalen informerade om sin stabila läkarbemanning. På Nordmalings hälsocentral tjänstgör nu fyra erfarna distriktsläkare. Dessutom har dom en ST-läkare som gör sin specialistutbildning på centralen.

Målet är att vi som patienter ska ha möjlighet att träffa samma doktor.

Under måttot "Bra Mottagning" skall man från och med vecka 13 kunna ringa på morgonen och få tid samma dag. En förbättrad tillgänglighet som gör att vi som vill nå en läkare  får göra det samma dag.

Jag och ordföranden i nämnderna har i dag beslutat att vi skall ha öppna träffar där medborgarna kan komma och över en kaffekopp ta upp frågor och synpunkter. Vi kommer att annonsera om denna möjlighet. Ett sätt för oss politiker att förbättra tillgängligheten.

Ett citat inför denna veckas alla möten : "Ilska borde vara som en brandsläckare i en byggnad – den används endast i nödsituationer"

1 kommentar

1:A Maj

Av , , Bli först att kommentera 6

I dagens demonstrationståg deltog ca 40 personer. I Oasen hade drygt 70 peroner samlats. Långvattenbon och kommunalrådet från Umeå Lennart Holmlund var huvudtalare. Han fördömde den orättvisa som regeringen genomför mot sjukskrivna. Tredje fas skall bort, det är inte värdigt för Sverige att behandla människor så. Han ifrågasatte vägverkets olika åtgärder inte minst vägen till Långvattnet som dom lägger om vart annat år. Det saknas kompetens sa han. Han påminde också om Evert Molin c och Kerstin Sjöström c som hade det lika "tjafsigt" när dom styrde kommunen som det nu är i Nordmaling.

Till dagens möte hade den borgerliga skaran av åhörare tredubblats från förra året. Nu fanns företrädare för Centern, Moderaterna och folkpartiet på plats.

Själv tog jag  tog upp de löften som Socialdemokraterna gett medborgarna i valet. Bland annat satsningen på personalpolitiken med det nu inrättade personalutskottet. Vidare informerade  jag uppgift om vision 2020 där processledningen skall vara Utveckling Nordmaling och där en styrgrupp av fem politiker skall leda arbetet. Socialdemokraterna har utsett tre stycken alla under 40 år till detta framtidsarbete som skall ske inom vård/omsorg turism/kultur, äldreomsorg, arbetsmarknad och kommunikation. Ordförande är Liza Jonsson och övriga ledamöter Andreas Bylund och Maria Persson. Vi vill satsa på framtiden och det gör vi bäst om arbetet leds av unga människor. De borgerliga partierna  reserverade sig i kommunfullmäktig mot detta upplägg av  Visionsarbetet. Vi skall fortsätta satsa på vård omsorg och skola där bl.a datasatsningen  nu påbörjats i årskursderna 7-9.

Dagen avslutades med arbetarrörelsesånger.

 

Bli först att kommentera