Håknäs

Av , , Bli först att kommentera 8

Håknäselevernas sommarminnen något för politikernas fantasi eller hur?

Dagens sammanträde hade nio punkter på föredragningslistan och ett besök i Håknäs "nya" skola. Bilden visar elevernas sommarminnen. Glada elever och skolpersonal mötte oss och visade de nyinredda skollokalerna. Jag önskar dom ett stort lycka till.

I övrigt innehöll dagens sammanträde augustis ekonomiska rapport som visar en prognos på ca 1 miljon kronor i överskott. Näringslivsfrågorna innehöll redovisning av en eventuell företagsetablering samt åtgärder och handlingsplan för ökad näringslivsrankning, Den "hetaste" frågan var den ökade kostnaden för kollektivtrafiken. Beslut togs att rekomendera kommunstyrelsen att säga upp trafikavtalet för omförhandling. Utvecklingsbidraget till Hörnsjö IF godkändes. Förslaget om delägande med medfinansering i Visit Umeå AB godkändes inte.

I morgon är det invigning av den nya digtaliserade biografen i Rundvik.

Bli först att kommentera

Buss, tåg och bil en trafikdiskussion om lokaltrafiken.

Av , , Bli först att kommentera 7

Tre glada Sossar vilar upp  sig vid poolen efter diskussion om avgifter, servicutbud och tillgänglighet för kollektivtrafiken i hela Sverige. Ett stort  krya på dig hälsning sänder styrelsen till Gunilla i Umeå

På bild Britt-Marie Västtrafik, Ulla-Maj, Västerbotten, Leif, Norrbotten. "De e bara å åk" från öst till väst.

Bli först att kommentera

Bygger ut

Av , , Bli först att kommentera 8

Nordmalings kommun fortsätter att bygga ut bredbandsanslutningarna. De byar som engagerar sig i frågan, bildar arbetsgrupper som arbetar fram intresset för anslutningar och tar fram kalkyler för kostnader och markavtal så hjälper kommunens bredbandsansvarige till. Just nu  är det Kråken som engagerat sig.

Visst är det så att ska kommunen kunna utvecklas måste alla hjälpas åt. Därför tycker jag Tage Danielssons dikt passar

"En droppe droppad i livets älv har ingen kraft att flyta själv. Det krävs kraft av varje droppe till att hålla de andra oppe"

Bli först att kommentera

Denna dag

Av , , Bli först att kommentera 9

I går kväll hade Socialdemokraterna repskap i Nyåker. Trevlig byastuga och gott fika.

I dag skall jag träffa polisen. Jag vill veta vilken trygghet vi har i Nordmalings kommun. Kan det vara sant att en trakaserad medborgare får vänta en timme efter samtal med polisen som sedan aldrig kommer. När medborgaren ringer igen får han svaret att polisen har prioriterat något anna utan att meddela.

Sedan skall jag träffa TV dom vill diskutera valfriheten (LOV) vid val av hemtjänst..  KL. 13.00 har jag träff med kommunala pensionsrådet. Därefter avslutas dagen med genomgång av tisdagens kommunstyrelseprotokoll.

 

 

Bli först att kommentera

En stående för 45 kronor

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu när jag senast tog tåget in till Umeå var det en stående som gällde. När vi Nordmalingsbor klev på taget var det redan fullt av resenärer Vad fanns att göra? Jo en ståplats var det ena alternativet det andra var att sitta på golvet. Visst är det  en konst att stå på egna ben i trängsel men 5 mil är ju en bra bit. Nu måste Norrtåg skärpa sig, flera vagnar TACK. Visst är det skönt att få åka tåg sittande men  de som reste denna dag sa att stå är en regel inget undantag.  En  till konduktörerna som krängde och tryckte sig fram i vagnarna

Härligt att stå men skönare att sitta.

 

Bli först att kommentera

Ett sammanträde

Av , , Bli först att kommentera 5

Dagens Kommunstyrelse hade bara ett ärende som krävde votering nämligen Lagen om valfrihet (LOV). Socialnämnden hade  den 27 augusti tagit ett "majoritetsbeslut" att säga upp kontraktet på Kammarkollegiets valfrihetswebb. Ärendet skall till Kommunfullmäktige för slutgilitgt fastställande. Vid dagens sammanträde röstade S och V för att kommunen skulle upphöra med LOV inom hemtjänsten. Samtliga borgerliga partier, c, m , fp, kd röstade för att kommunen skulle finnas kvar på Kammarkollegiets valfrihetswebb. Med sex röster mot mot fem  vann de socialistiska partierna. Ärendet skickas nu till Kommunfullmäktige med yrkanden, besluten och reservationen.

Erbjudande av gratis tomter i Nordmalings kommun behandlades och 26 tomter fördelades till sökande,

Ansökan om driftsbidrag för år 2013 – Nordmalingsbygdens Folketshusförening fick ja till ett bidrag på 150 000. Jag jhoppas att kulturen får ett stort "uppsving"

Dagens stora diskussion var behovet av äldreboende. Beslutet blev att Socialnämnden skall göra en "snabbutredning"  om behovet för de olika boenderna inom äldreomsorgen. Skall redovisas i kommunstyrelsen den 12 november.

En lugn sammantädesdag med endast 24 ärenden, tre informationer, tre övriga frågor och en votering

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Bro – Rundvik -Nordmaling

Av , , Bli först att kommentera 8

Vad tror Ni Bissan viskar till kommunalrådet?

En häftigt härlig dag. Sol, vind och vatten vad mer kan vi önska?. Alla 150 personerna som deltog var glada över att den efterlängtade gång och cykelvägen är klar

Ett stort tack till Er alla som deltog

Bli först att kommentera

I morgon invigs Gång och Cykelvägen mellan Rundvik och Nordmaling

Av , , Bli först att kommentera 7

Äntligen är den efterlängtade gång och cykelvägen mellan tätorterna Rundvik – Nordmaling klar.Rundviks S-förening har under många år arbetat för denna väg. Att fixa vägen och bron var ett Socialdemokratiskt vallöfte, I norgon den 5/9 Kl. 13.00 Kommer Esbjörn Mötsell att trumma in invigningen. Därefter kommer kommunalrådet att säga några ord om den lokala utvecklingen som denna investering ger. Att cykla istället för bil är ju som alla vet att spara på miljön. Den hårt trafikerade E4:an som har mitträcke är en fara för  både  cykel-  och gångtrafik  Jag har till 2013 års investeringsbudget förslagit  att belysning fixas på bron.

Urban Larsson från Trafikverket berättar om brobygget.

Nordmalings kommun tackar för att Trafikverket har stått kostnaderna fört bron som uppgått till  ca 20 miljoner kronor.

Intresseföreningens ordförande Kent Tunberg informerar cyckelvägens betydelse för utvecklingen i Rundvik

Sedan avslutas invigningen med bandklippning och Trummsolon. Sofi och Elizabet och Dan, från kommunen serverar fika.

Alla välkomna.

 

Bli först att kommentera