Den som söker

Av , , Bli först att kommentera 3

I centrala Nordmaling är det svårt att hitta lämpliga verksamhetslokaler. Det fick Nordmalings kommun erfara för några år sedan då kommunen behövde träningslägenheter för invandrarungdommar. Efter en mindre politisk "turbulens" hyrdes ett hus på Kungsvägen. Nu har det visat sig att detta hus inte kan användas i dagsläget. Vad finns att göra? Jag och socialnämndens ordförande har därför varit på "jakt" efter en annan lokal. Gärna en lokal som kommunen redan äger. Vi hoppas och tror att "huset på kajen" kan vara lösningen.

Självklart skall socialnämnd och kommunstyrelsen hantera frågan och göra beräkningar på eventuella upprustningskostnader. Ett är säkert vi vill först pröva det kommunen själv äger innan blickarna riktas mot andra alternativ.

Snart är det jul. Vi Socialdemokrater kommer att föreslå att den kommunala personalen får en liten julklapp. Pengarna tas från de neddragningar av arvodet till poilitikerna som beslutades i september av kommunfullmäktige. Jag kommer att ta upp frågan den 3 dec på kommunstyrelsens arbetsutskott.

En kultur-klapp vore inte dumt eller hur?

Bli först att kommentera

Hembygdsforskning

Av , , Bli först att kommentera 5

  På bilden ses Erik Sjöberg, Lennart Josson, Britt Jonsson och Ketty Sjöström

De är några av de personer som sparar och dokumenterar lokalhistoriska samlingar från Nordmaling-Rundviks samhällssutveckling. Här kan man se gamla fotografier, negativ samt klippböcker från tidigt 1900-tal. Det är fotosamlingar och reportage från VK:s och VF:s lokalredaktioner som fanns från 1959 till 2000-talet.

Via studiecirklar har arbetsgruppen samlat in ett fantastiskt material. När jag besökte gruppen fanns det ett behov av en större lokal. Detta är nu fixat till allas glädje. Vill du göra ett studiebesök ta då kontakt med Lennart Jonsson. Utställningarna finns nu att beskåda på gamla skolan i Rundvik där även en skolutställning finns sedan tidigare.

Det känns bra att platsen i gama skolan passade. Jag önskar Er lycka till.

 

Bli först att kommentera

Skutan Rundvik

Av , , Bli först att kommentera 4

Bild från informationsmötet under rubriken Hyra och bo i Nordmalingshus.

Rundviks S-förening inbjöd till diskussion med Nordmalingshus AB den 13 november. Över 25 personer kom och ställde frågor och lämnade synpunkter. Glädjande är att det finns förfrågan om lägenheter i Rundvik. Ordförande i Nordmalingshus Walther Holmgren informerade om bostadsläget.

En av deltagarna rimmade " Vad vore bruden utan tärnor, vad vore tärnor utan stjärnor, vad vore stjärnor om Rundvik inte fanns"

Ett stort tack till alla närvarande och då speciellt till till styrelsen och ekonom i Nordmalingshus.

Bli först att kommentera

Riktigt illa ute?

Av , , Bli först att kommentera 7

Oppositionsrådet Ingemar Sandström c uttryckte sig om Nordmalings kommuns ekonomi i vk den 13 november. Han sa att "nu är Nordmaling riktigt illa ute" Det som förvånar mig är att han i kommunstyrelsen dagen innan inte hade några förslag på åtgärder. Han efterlyste också gammeldags budgetdisiplin vk 13:e. Det är naturligtvis inte fel men vad gjorde Ingemart Sandström c och allainapolitikerna när dom hade den politiska makten? Jag vill påminna om det faktum att 2009 beslutade den borgerliga alliansen att höja skatten med 40 öre. Skatten blev då 23 05 för kommunen + landstigsskatten. Nästan i topp för Västerbotten. Vidare hade Barn och Utbildningsnämnden ett budgetunderskott på 9642 miljoner kronor. Vad gjorde de borgerlia partierna  åt detta citat " Kommunfulmäktige måste ta beslut om att kommunstyrelsen till vidare övertar barn och utbildningsnämndens arbetsuppgifter. Detta efter att kommunfullmäktige inte gett Barn och utbildningsnämnden ansvarsfrihet. Notera att det var de borgerliga partierna som styrde Nordmalings kommun se protokoll 2009-05-11. Dessutom höjde dom skatten med 40 öre.

Inte menar väl oppositionsrådet Ingemar Sandsdtröm c att detta var/är en bra gammeldags budgetdisiplin,

Min  uppfattning är att Nordmalings kommun både måste spara och gasa. Något som finns förslag på i den verksamhetsplan/budget för 2013.

Att höja skatten anser jag inte är att locka flera att bo och leva i Nordmalings kommun.

Bli först att kommentera

Kom å Fråga om Nordmalingshus AB bostäder

Av , , Bli först att kommentera 5

Imorgon tisdag den 13/11 inbjuder Rundviks S-förening alla intresserade till en träff med VD och Ordförande i Nordmalingshus AB. Plats: Skutans äldreboende i Rundvik (samlingslokalen) kl. 19.00

Kom å fråga om lägrenheter, hyror och framtiden för 51:ans hyreshus på Skolgatan

  m m.Vilka visioner har kommunens fastighetsbolag?

Nordmalingshus bjuder på fika.

Frågor? ring Ulla-Maj tel 070-397 83 86

På bild Walther Holmgren ordförande, Kennet Nygren ekonom,Roger Berggren VD

Bli först att kommentera

Förbundsstyrelsen Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 7

Förra veckans förbundsstyrelse leddes av Lennart Holmlund. Helt klart är att han är en "virtuos" att leda styrelsen. Lennart var ordförande för styrelsemötet  eftersom han var "ålderspresident" Tack Lennart Du var härligt tyckte jag

Bilden här nedan visar Länstrafikens planeringshjul för 2013. Vi i styrelsen fick möjlighet att tycka till. Vilket vi också giorde

Bli först att kommentera

Ruggugglans fågelholk

Av , , Bli först att kommentera 8

Ulf på Repa med sin Rugguggleholk

Idag hämtade jag den fantastiskt fina fågelholken som Ulf gjort. Han kallade den Ulla-Majs Ruggugleholk. Den är fantastisk fin och  har tagit månader att tillverka. Jag har under flera år bett Ulf att göra mig en sådan här fin holk. Frågan är hur Andersson skall sätta upp den. Jag vill ha den utanför köksfönstret så jag kan se på fåglarna medan jag dricker morgon- kaffet.

Ett stort tack till Ulf och Repa i Nordmaling. Ulf hälsar att han kan göra flera fågelholkar om någon är intresserad. Vilken härlig fågelhöst jag skall få vid mitt ruggugglebo.

 

Bli först att kommentera

Qvinnor kan

Av , , Bli först att kommentera 6

 På  bild: Ulla-Maj, Mona Sahiln, Margareta, vid kameran Johan Söderling ordförande i Umeå Regionen.

Framtidseminarium 8:e nov i Umeå

En fantastisk dag och avslutning på arbetsmarkandsprojektet Normstorm. Under dagen diskuterades och informerades om dagens jämställdhetsarbete där bland annat Malin Rönnblom, statsvetare och genusforskare utmanade deltagarna kring frågor om genus, makt och jämställdhetsarbete.

För min del var naturligtvis Mona Sahlins och hennes berättelser från politiken och dess möjligheter mest intressant. Hon började sin berättelse med kvinnans rösträtt 1921 där hennes mormor för första gången fick möjlighet att rösta. Mona menar att förändringar har skett som ger kvinnor möjlighet. Men stora hinder finns för ett jämställt samhälle för alla. Hon uppmanade oss alla att  se upp för "glastaket" som håller kvinnor tillbaka. Hon visade också på den stora skillnaden i politiken mellan män och kvinnor. Våga använda lagstiftningen, skapa opinion, förändra, möt motståndet och ta med alla  i kampen. En kvinnas framgång är allas framågng menar Mona.

Så där "lite på sidan om" kom hon och jag att tala om Presidentvalet i USA och Obamas framgång samt vår förhoppning om att nästa president i USA  blir en kvinna. Varför inte Hillary Clinton. Glöm inte att en kvinnas framgång är alltid allas framgång påpekade Mona.

En mycket trevlig dag . Ett stort tack till Er alla.

Bli först att kommentera

Grattis USA:s president

Av , , Bli först att kommentera 4

Ett Stort Grattis Obama och ett stort lycka till.

"Njut av  livet det går inte i repris"

Bli först att kommentera

Grattis Bert-Rune och Åsele kommun

Av , , Bli först att kommentera 5

Denna bild är från Templet i Ragunda dit jag var i sommras. Självklart blir templet i Fredrika en särart i sig men vackert blir det säkert. Jag önskar fd kommunalrådet Bert-Rune lycka till och som en av kommunerna efter den kommande tempelleden känns det mycket bra. Tack Bert-Rune för att du satt Västerbotten på Världskartan.

Jag köpte en morgonrock  av Röd siden i Buddiststuk till Anderssons glädje

 

Bli först att kommentera