Seniorrabatt på bussen

Av , , Bli först att kommentera 2

Vid dagens förbundsstyrelse i Region Västerbotten beslutade vi att införa seniorrabatt på enkelbiljetter och rabattkort, motsvarande priset på ungdomar, för resinärer fr.o.m 67 år i den regionala kollektivtrafiken med buss i hela länet med undantag av stadsbusstrafiken. Samtidigt införs ungdomsrabatt, till och med 19 år för periodkort.  Seniorrbatt  finns redan inom Umeå kommun

Lycka till att resa både hit och dit

Bli först att kommentera

En stor bukett blommor till äldreomsorgen i Nordmaling

Av , , Bli först att kommentera 6

Nordmalings kommun har till stor del nöjda brukare inom äldreomsorgen. Detta enligt undersökningen Öppna Jämförelser – vård och omsorg för äldre 2012 som gjorts av SKL och Socialstyrelsen

Det är framför allt kommunens särskilda boenden som får höga betyg, bland annat när det gäller trygghet (74% nöjda) mat ( 83% nöjda) och helhetsintrycket (91% nöjda). Även hemtjänstens brukare har uttryckt att de är i hög grad nöjda. 82% anser att hemtjänsten har ett gott bemötande och att hemtjänsten i sin helhet är bra 92%

SKL = Svenska kommuner och Landsting.

 

i sin helhet hittar du på SKL:s hemsida. Länk till SKL:s Öppna jämförelser

Jag vill tacka personal och vårdtagare. En stor bukett blommor till Er alla.

Bli först att kommentera

Företagsranking och idédiskussion om förändringar

Av , , Bli först att kommentera 7

I kväll hade Nordmalings kommun och Navet inbjudit till ett öppet möte om företagsklimatet i Nordmalings kommun. Temat på kvällens möte var Svensk näringslivs företagsranking av kommunen. Ett 30-tal personer hade samlats för att få möjlighet att diskutera orsak och sammanhang och utvecklingsmöjligheter för företagande i kommunen.

Aktuella frågor

  • Kommunens upphandlingar
  • Konkurrens
  • Kommunens service till företagen
  • Kommunens tillämplighet av lagar och regler
  • Tjänstemännens attityder till företagande
  • Kommunpolitikernas attityder till företagande
  • Allmänhetens attityder till företagande

En sammanfattning av synpunkter óch förslag skall lämnas till Nordmalings kommun Ett spännande material att ta del av.

Bli först att kommentera

Grattis Refused

Av , , Bli först att kommentera 9

Grattis och en stor applåd till Refused som fick hederspris och som hade Sossepolitiken och den kommunala musikskolan i sitt fokus.

Lycka till !

 

Bli först att kommentera

Från min stugbro

Av , , Bli först att kommentera 4

Lördagens solnedgång ger mig förhoppning om en kommande vår. I år skall jag ha en vårfest där mina vänninor skall inbjudas. Då skall vi minnas kvinnokampen både här och där. Vi skall skapa nya ideér. Naturligtvis får en och annan herre vara med. I morgon vita huset igen.

Bli först att kommentera

Dialogmötena är slutförda

Av , , Bli först att kommentera 4

Kommunens utbildning för våra elever.

Dialogmöten har genomförts i Hörnsjö, Lögdeå, Rundvik och Håknäs

Bilden är från mötet i Rundvik

Enligt kommunchefen har många frågor, synpunkter och förslag lämnats.

Nu  fortsätter arbetet för förvaltningschefen och ledningsgruppen  att lämna konsekvensanalyser till Barn och utbildningsnämnden den 27 februari. Informationsmöten utifrån nämndens förslag till beslut.

Kommunstyrelsen får den 2 april  förslaget och konsekvensutredningarna för  beredning för fullmäktigebeslut..

Kommunfullmäktige den 15 april beslutar.

Verkställigheten av beslut sker höstterminen 2013.

Låt oss diskutera och samarbeta för att klara kommunens verksamhet och ekonomi.

 

 

 

Bli först att kommentera

Dialogmöte i Rundvik

Av , , Bli först att kommentera 4

Från vänster; barnomsorgsamordnare, Rundviks rektor, kommunchef, barn och utbildnings-chef, nämndens vice ordförande och ordförande.

Upplägg för kvällen:

Kommunens bokslut 2012, BU-nämndens bokslut, uppdraget från Bu-nämnden, beslutsprocessen, förslag till åtgärder.

Frågestund/diskussion med politik och tjänstemän.

PÅ bild några av alla mötesdeltagare

Min ambition är att vi i de politiska partierna skall bli överens om de beslut som vi måste ta för att få ordning på kommunen- och nämndernas ekonomi.

Diskussionen kommer med all sannolikhet att fortsätta

 

 

Bli först att kommentera

Tummen upp för vår Landshövding

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag läste i Vk om hur landshövdingen Magdalena Andersson vid gruvindustrins framtids- seminarium efterlyste kvinnor i panelen. Hon påpekade vikten av att kvinnor lockas till bland annat gruvindustrin . Hon påpekade att  "Om vi strävar efter en levande bygd måste vi också locka unga kvinnor till jobben. Då behövs det även kvinnliga företrädare"

En stor applåd och ett fång blommor vill jag ge dig.

Bli först att kommentera

Min morgondag

Av , , Bli först att kommentera 6

I morgon den 11 februari börjar jag med gruppmöte kl. 8.00 därefter kommer förvaltningscheferna att träffa oss gruppledare  kl 10.30-12.00 kl. Vi  får då inforamtion om det  ekonomiska läget och eventuella åtgärder.(förslag)

13.00 har kommunstyrelsen sammanträde. Där bland annat slutyttrande angående ansökan vindkraftsetableringen vid Stenberg Nordmalings kommun skall behandlas.

Klockan 18.00 är jag kallad till Länsstyrelsen  En spännande fråga som kommer att diskuteras är Botniabanan och övriga aktuella trafikfrågor.

 Tur att Andersson är hemma och tar hand om både hund och all snö.

 

 

Bli först att kommentera

Kommunfullmäktige Nordmaling

Av , , Bli först att kommentera 4

Kommunfullmäktige i december 2012

Nordmalings kommun satsar på jämställdhet. Den 14 februari  stängs kommunhuset då anställda utbildas av  Normstorm tillsammans med Nordmalings kommun på en heldagsutbildning i jämställdhet. Anställda och politiker under ledning av Elanie Eksvärd får  då inblick i könsrollena. Diskussioner om  genus och jämställdhet  delges bland annat via en teaterföreställning

Det är väldigt roligt att jämställdhetsfrågorna lyfts i Nordmalings kommun och att vi väljer att prioritera kompetensutveckling i genus och jämställdhet. En mer jämställd arbetsmarknad där både kvinnor och män kan  trivas  tillsammans är viktigt.

Arbetsmarknadsprojektet  där Örnsköldsvik  numera ingår i Umeå regionen är en ny förutsättning för fler arbeten och där Nordmaling liggger  i centrum mellan Örnsköldsvik och Umeå kommer att bli en "vinnare". Nu kommer vi att ta avstamp för detta i  utbildningsdagen den 14 februari för kommunens  jämställdhetsarbe, något som jag tycker är mycket viktigt och  bra.

 

Bli först att kommentera