Suddig bild i en proppfylld lokal

Av , , Bli först att kommentera 5

Rundviks S-förening hade inbjudit till informationsmöte  angående Barn och utbildningsnämndens förslag om ändrad skolorganisation i kommunen. Barn och utbildningschef Erik Lenne informerade om utredningen och nämndens senaste förslag. Många frågor ställdes och flera tyckte att kommunen skulle spara pengar på att lägga ner Norskenshallen (sport och ishallen) samt att resecentrum skall vara obemannat. Minskad administrationen var ett annat förslag som fördes fram. Faktum är att driften av resecentrum har kommunen försökt lägga ut på privata aktörer men det visade sig att de förslag som kommunen fick var dyrare än att driva resecentret i egen regi.  Är det någon verksamhet som lockar besökare, unga och gamla med olika aktiviteter är det Norrskenshallen. 

Jag konstaterar att kravet på olika form av service från medborgarna gör att kommunens personal (administration) på tex kommunalkontoret har fullt upp och dessutom har samhällsbyggnadskontoret redan minskat sin personal. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott i går föreslog jag att en översyn av barnomsorgslokaler skall göras på centralorten allt för att se om möjlighet till samordning av verksamheten till Levarskolans l.  Vidare skall föreningsbidragen minskas med minst 10%. All frivilligverksamhet skall granskas ur ett sparperspektiv, service som snöröjning och barmarksunderhåll m m skall minskas, Hänsyn skall tas till vad skatte- och inkomstutjämningen ger. Till detta kommer de olika förslagen från BU- och Socialnämnden. Varför har kommunerna dålig ekonomi? Dels beroende av arbetslösheten och på  att statsbidragen inte räknats upp på flera år. Beslut togs att ett extra kommunfullmäktige skall hållas den 6 maj kl. 18.00 på Oasen där Erik Lenne kommer att ge information kring skol och utbildningsfrågor. Välkomna att lyssna till dina förtroendevalda. Vi Socialdemokrater kommer att ha  träff efter informationen

Bli först att kommentera

Våren

Av , , Bli först att kommentera 6

I dag besökte jag Nolias trädgårdsmässa. Utställare som Norrsken och midnattssol, natur och naturlig design i trädgården, trender i trädgård 2013, fördel Norrland. Det fanns mycket att de å begrunda och njuta av. En dag för själen är inte dumt mitt i alla svåra kommunala beslut.

Bli först att kommentera

Bolagsstämma

Av , , Bli först att kommentera 6

I dag har NordmalingsHus AB bolagsstämma.Kommunens ägare företräds av kommunstyrelsens ordförande som har 100% av aktierna. Det övergripande syftet med ett allmännyttigt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen för alla grupper i samhället. Årsberättelsen visar att bostadsmarknaden har förbättrats under året främst på centralorten. Efterfrågan ökar något på större lägenheter och billigare lägenheter eftersöks främst av unga och äldre med svag ekonomi. Kommunfullmäktige den 15 april i år fastställde affärsplanen för hållbar utveckling där NordmalingsHus AB redovisade det aktuella nuläget  samt en nära framtid och en utveckling på längre sikt.

Jag konstaterar att åtgärder de senaste åren bestått av flytt av hyreshus från byarna till tätorten. NordmalingsHus AB har med de gjorda åtgärderna både kunnat utnyttja hyreshus som stått tomma och också ökat sitt totala lägenhetsbestånd dvs. att 29 lägenheter har nyskapats i Nordmaling och 18 lägenheter i Rundvik på en period av fyra år.. 

Jag noterar att bolaget har påbörjat  ett sammarbete med de privata aktörerna för att undersöka möjligheter för samverkan för uppförande av hyreshus

En intressant diskussion kring framtidsfrågorna lär uppkomma vid Bolagsstämman i dag..

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Hurra

Av , , Bli först att kommentera 5

Ett stort grattis till Skellefteå AIK, Ni har satt Västerbotten och Skellefteå på kartan. Visst känns det skönt Pär?

 I dag fick jag en nyckeltalsrapport angående turismen i Nordmalings kommun under 2012.

  • 83 miljoner kronor i total turismomsättning +11,8% jämfört med föregående år
  • 51 årssysselsatta, främst inom restaurang och transport
  • 6,9 miljoner kronor i totala skatteintäkter

Vill du veta mera kontakta Conny Nordendal på Nordmalings kommun.

Vilken bra dag sol ute. Guld till Skellefteå och positiva nyckeltal för turismen i Nordmaling

 

Bli först att kommentera

Ny tf kommunchef i Nordmaling

Av , , Bli först att kommentera 7

 

 

I morgon informerar jag och oppositionsrådet personal och fack om kommunens tillförordnade kommunchef. Dan Ankarholm har varit tf chef förut så de flesta av personalen känner honom.

På bild från vänster Ingemar Sandström, Dan Ankarholm och Ulla-Maj Andersson

Bli först att kommentera

Dagens kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 7

Bilden är  2012 års  kommunfullmäktigeledamöter. Det  saknades några ledamöter vid dagens  sammanträde. Ibland blir jag fundersam, inte minst när jag får kritik för att jag skriver bloggar. Visst vore det bra om alla i kommunfullmäktige bloggade, då kunde dom komma till tals utan mothugg eller?

Vid dagens sammanträde beslutades om 23 ärenden. Ledamöterna fick godkänt för 2012 års verksamhet detta trots ett budgetunderskott på -13 miljoner kronor. Beslut togs om ett extra kommunfullmäktige den 15 maj då skall nämnderna redovisa åtgärder för att klara av sina underskott.

Två återremisser togs dels angående upphandling av LSS-verksamheten dels svar på motion medlemskap i samordningsförbund.

Efter dagens sammanträde konstaterar jag  att "enade vi stå söndrade vi falla det gäller inte en det gäller alla"

Bli först att kommentera

I dag

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag är jag kommunfullmäktige sammanträde  i Rundvik. Politikerna skall godkänna bl.a. årsredovisningen för 2012. Medborgarna har också möjlighet att ställa frågor. Det kan bli spännande sammanträde

I morgon åker jag till Stockholm för sammanträde med Norr tåg.  Tidigt uppe sent hem. Så är kommunalrådsuppgiften. Ett engagerande uppdrag.

Bli först att kommentera

Distriktskonferens i Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag och fem personer till från Nordmaling deltog i Socialdemokraternas partikongress i Lycksele lördag och söndag. En trevlig tillställning med diskussioner ,debatter, val och motionsbehandling

Några motioner väckte livlig debatt. Fria preventivmedel var en sådan motion . Där motionären menade att alla skulle kunna erhålla fria preventivmedel.

" Låt  både kondom och p-piller eller likande medicin för både män och kvinnor vara fritt och tillgängligt för alla som anser sig behöva dessa"

Distriktsstyrelsen avslog motionen med motiveringen att 2014 kommer unga tjejer att kunna erhålla subventionerade p-piller .Debatten var lång och över 13 inlägg gjordes. Umeå  Arbetarekommun hade flera unga tjejer som var på "bettet",

En annan motion som väckte debatt var vinster i välfärden. Här beslutade distriktskongressen med hänvisning till partikongressen i Göteborg  att ingen vinst på bekostnad av välfärden

Landstingsrådet Peter Olofsson informerade om landstingets situation och kommande folkomröstning

 

 

Bli först att kommentera

Dagens ärenden

Av , , Bli först att kommentera 4

Det är med glädje som jag konstaterar att samtliga politiker som deltagit i måndagens sammanträde varit helt överens. Kommunchefen jobbar denna månad ut. Vi i presidiet i kommunstyrelsen och ordförande i personalutskottet kommer att träffar en vikarierande kommunchef på fredag eftermiddag. Politiken har varit överens om att göra en sk direktupphandling. Min förhoppning är att denna person kan börja om ca 14 dagar. Därefter kommer kommunen att påbörja rekrytering av ny kommunchef. Min förhoppning är att kommunen i augusti  har en person på plats. Jag önskar Dan Vähä lycka till på sitt nya jobb. Jag är övertygad om att han behövs i arbetet för kulturhuvudskapsåret 2014. Hans beslut är rätt och riktigt på många sätt.. Lycka till i kulturens fantastiska värld, För er alla som funderar över Dans ersättningar kan jag informera att han får ersättning efter den tid han jobbar åt kommunen. Inga övriga ersättningar utbetalas.

På måndagssammanträdet beslutades också att kommunen skall ta kontakt med KPMG revisionsbyrå som får granska kommunens ekonomi. Vid sammanträdet konstaterade arbetsutskottet att kommunen har ca 10 miljoner kronor i underskott. Kommunfullmäktige den 15 maj kommer att behandla åtgärdsförslag i denna fråga. Vi väntar in förslag från socialnämnden och barn och utbildningsnämnden.

 

 

Bli först att kommentera

Sammanträde, sammanträde

Av , , Bli först att kommentera 3

I går hade jag kommunstyrelsens arbetsutskott angående kommunens ekonomi 2013 och 2014. Därefter sammanträde med  personalutskottet angående kommunchefsfrågan. Eftermiddagen avslutades med en träff med socialnämndens ordförande och vice ordförande där vi diskuterade förvaltningens budgetunderskott.

 

I dag godkänner (justerar) vi  protokollen

Bli först att kommentera