Regionstyrelsen

Av , , Bli först att kommentera 11

Vid dagens regionstyrelse behandlades många utvecklingsfrågor för Västerbottens län. Regionalt utvecklingsprogran för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland 2014 – 2020. Yttrande över nationell plan för transportsystemet 2014 – 2020. Ett flertal yttranden över aktuella länsfrågor och riktlinjer.

Vid dagens sammanträde avtackades Bert Öhlund fd Kommunalråd i Skellefteå för sitt arbete i länsförbundet och i kommunförbundet. Bert har en lång erfarenhet av styrelsearbete på alla politiska nivåer.
Bilden på Bert får tala för sig själv. Men jag tror att han säger till Lennart Holmlund ” kom så tar vi paus och går på hockey”

IMG_3425

Bli först att kommentera

Dagens söndagsutflykt

Av , , Bli först att kommentera 10

Kommunstyrelsen beslöt i våras att vår informationsansvariga Elisabeth skulle anordna en utflykt för kommunens nyinflyttade. I dag var det dags. Av kommunens 220 nyinflyttade (2012/2013) hade 55 stycken anmält sig till utflykten. Vi skulle ha varit tre politiker med men det blev bara jag.
Vi samlades vid kommunalkontorets parkering kl. 12.00. Med Abrahamssons buss begav vi oss till Olofsfors. En guidad tur visade upp bruket. Därefter fortsatte vi till Tallbergs broarna där kommunens turistansvarige Conny gav information om de tre järnvägsbroarna och dess historia. Resan gick vidare till Åbrånets limousin där vi fikade. Många köpte det berömda limousinköttet med sig hem. Besök gjordes också på gården och för att se de fantastiska djuren

16.30 var vi åter vid kommunkontoret. Jag tackar Abrahamssons buss, alla engagerade deltagare samt Elisabeth och Conny.

IMG_3422ht

Bli först att kommentera

Kollektivtrafiken i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 10

I ett regnigt och blåsigt Uppsala deltog jag i ett styrelsemöte i Svensk kollektivtrafik samt årskonferensen.
Styrelsemötet inleddes med en del aktuella frågor och beslut. Efter att ha diskuterar bl.a. ny VD samt framtida organisation för bolaget blev styrelsen överens. Ibland är det inte lätt. Här sitter ledamöter från hela landet. Förhoppningsvis får vi träffa den nye VD:n vid decembersammanträdet.
På årskonferensen belystes bland annat upphandlingsfrågorna ur olika perspektiv, färdplanearbete och järnvägsfrågorna. Här deltog Norrtågs Olle Tideman och VD Maria Höglander. Har vi något nytt att vänta?

Konferensen hölls i ett godsmagasin på östra station. Bra lokal. Toaletthallen var tapetserad med tidningsrubriker. Häftigt tycker jag men undrar om Andersson skulle godkänna att vi tapetserade toalettutrymmet med bilder från aktuella tidningsrubriker.
IMG_3415

IMG_3413

Bli först att kommentera
Etiketter:

Att tillgodose behov

Av , , Bli först att kommentera 13

Under många år har kommunen försökt få till ett bostadsbyggande på Notholmen. Både lokala intressenter och byggbolag har varit intresserade. Olika boendeformer har diskuterats. Om nybyggnation skall ske måste nog kommunen vara en av intressenterna. I våras kom så en del förändringar som är gynnsamma för byggande i områden där byggmarknaden är svag. I dag var jag och samhällsbyggnadschefen till Skellefteå för att se på byggnationer enligt modell ”stugby – möjligheternas kooperativa hyressätt”. Jag tror fortfarande att bygga vid havet är en framgångsmodell. Jag tror på Notholmen som har en direkt anslutning till havet och med någon kilometer till resecentra där man kan åka tåg eller buss till Umeå eller Örnsköldsvik. Vi kan erbjuda en fin och bra miljö för invånare som vill bo och leva här. Jag kommer att ta upp de aktuella förslagen till kommunstyrelsen i höst.

IMG_3407

Bli först att kommentera

150 av lokalt självstyrelse

Av , , Bli först att kommentera 9

Jag var en av de politiker som var inbjuden till Sveriges Kommuner och Landstings 150 års jubileum den 12 september i Stockholm. Ordförandedagen började med Informationer och diskussioner kring dåtid, nutid och framtid. I år är det 150 år sedan den stora kommunreform som lade grunden till vår nuvarande samhällsorganisation med en stark kommunal självstyrelse. Med utgångspunkt i vår historia blickar vi framåt. Hur klarar vi att knyta unga och engagerade krafter till vår sektor? Hur påverkas vi av nya sätt att kommunicera på och det nya e-samhället? Vilka krav ställer medborgarna på morgondagens politiska ledarskap? Framtiden rymmer både utmaningar och möjligheter. Själv anser jag att vi aldrig får glömma att statens ”pålagor” i de flesta fall saknar ekonomiska förutsättningar (finnanseringsprincipen) för genomförande i kommunerna.
SKL bekostade resan och en övernattning. Efter dagens föreläsningar och diskussioner bjöds det på middag i Statshuset. Jag hade tänkt mig hinna hem till premiären av Monica Z på folketshus i Rundvik på fredagen men tyvärr gick inte det så ny skall jag gå på söndagkväll.
Bilderna är blomster SKL blomsterarrangemang på Statshuset. Samt bilder från den fantastiska ”mingelsalen” på Stockholms statshus..
IMG_3404

IMG_3396

IMG_3402

Bli först att kommentera

Kvinnor och män i belysning

Av , , Bli först att kommentera 10

I dag fick jag en faktabok som visar på hur livsvillkoren ser ut för kvinnor och män i Västerbottens län 2013. De val vi gör påverkas fortfarande av vår könstillhörighet. Jämställdheten handlar om makt, inflytande och strukturer men även om hur vi fördelar resurser så att kvinnor och män, flickor och pojkar ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Länsstyrelsen i Västerbotten har gett ut faktaboken som ger en nulägesbild av länet. Uppgifterna i faktaboken kan med fördel användas i bl.a. organisationer, utveckla verksamheter, underlag till projekt, skolarbete eller i styrelser och nämnder. Om du är intresserad kontakta Monica Forsman Länsstyrelsen tfn 070-3837148.
PS: Gå gärna i cirkel.
Bilden är från Artedieskolan där eleverna spelar Askungen IMG_0913 Askungen 1

Bli först att kommentera

Leda, fördela, kontrollera

Av , , Bli först att kommentera 9

I torsdags varjag inbjuden till revisionen. Det var ett intressant möte. Umeå upphandlingsbyrå gick igenom vad som måste göras inför en ny upphandling. Både oppositionsrådet och kommunalrådet var inbjudna. Tyvärr uteblev oppositionsrådet. I reglementet för revisorerna i Nordmalings kommun finns följande rubriker.
Revisonens roll, Revisorernas antal och organisation, revisorernas uppgifter, revisorernas ekonomi och revisorernas arbetsformer, revisorernas rapportering, revisorerna och fullmäktige, förvaltning, revisorernas sakkunniga biträden. För sitt arbete har våra revisorer 400 000 kr/år. Det händer att kommunstyrelsen begär granskning utöver revisorernas arbete. Just nu är granskningen av IFO (familje- och individomsorgen) och Skolan aktuella och detta betalar kommunstyrelsen.
Följande ledord som jag tycker är viktiga: Leda, fördela och kontrollera.
Det är medborgarnas pengar och verksamhet det gäller.
Mina tvåårs lökar har börjat blomma. Härligt tycker jag och hoppas på en solig och varm höst för mina blommor.
IMG_3391

Bli först att kommentera

Kvinnor kan

Av , , Bli först att kommentera 8

I går hade jag olika kvinnoträffar. Det började med en träff med Barn och utbildningsnämndens ordförande Liza Jonsson. Vi informerade varandra om de senaste politiska händelserna.
Därefter gick jag till pastorsexpeditionen och röstade. Jag var den första röstande sa de trevliga röstmottagarna.
Efter lunch besökte jag Strandholmen där jag bland annat fick se den nya utbyggnaden. Har kan de boende själva ”gå” ut i solen och dricka sitt kaffe. En fantastisk plats tycker jag.
Kvällens nomineringsträff innebar att vi i Rundviks S-förenings styrelse gick igenom den gamla fullmäktigelistan och plockade fram våra nya medlemmar som kan vara tänkbara kandidater. Nu jobbar valberedningen vidare inför nästa möte.

IMG_3388

IMG_3389

IMG_3390

Bli först att kommentera

Regn och Gåsmiddag

Av , , Bli först att kommentera 8

Å regnet det bara öser ner och denna dag hade Andersson och jag planerat att påbörja beskärningen våra träd och buskar. Tyvärr blev det inget av detta trots att vi igår kväll plockade fram redskapen. Jag hoppas att det blir uppehåll i kväll. Till middag skall vi ha gås i gryta, något som jag inte provat på förut. Förmiddagen har jag bläddrat i receptboken så nu tror jag att det blir en riktig höjdare. Visst är det kul med något nytt.
I morgon skall jag poströsta. På våran kyrkofullmäktigelista har vi ett nytt namn nämligen Ronny Peterson på första plats Han är känd inte minst från Nationaldagens firande. I morgon eftermiddag skall jag göra arbetsplatsbesök och kvällen avslutas med nomineringsmöte i Rundviks S-förening
PÅ bild Ronny ledande Nationalfirandet
. 124

Bli först att kommentera