Kommunstyrelsebeslut om skolorna

Av , , Bli först att kommentera 7

I dag har kommunstyrelsen berett och tagit beslut om kommunens skolorganisation. Efter att noga ha diskuterat rapporten om den skolstruktur som KPMG:s Eric Rydén gjort och där genomlysningen tar upp följande frågor.
-Nämndens ekonomiska situation och förutsättningar för att få budget i balans
-Jämförelser med andra jämförbara kommuner i offentlig statistik
-Lagkrav på kommunen för skola och förskola
-Vikten av att kommunen kan erbjuda en skola med bra kvalité
-Vikten av att höja resultatet i skolan
-Vikten av att likvärdighet och att alla elever får erforderligt stöd
-Problematiken med tillgång på behöriga lärare framåt i och med kravet på lärarlegitimation
beslutade vi Socialdemokrater att föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige enligt Barn och Utbildningsnämndens förslag: Att i enlighet med tidigare beslut föreslå kommunfullmäktige besluta att all verksamhet förskoleklass och grundskola flyttas till Nordmalings centrum.

Den borgerliga alliansen föreslog följande;
”Då vi vill ha våra byaskolor kvar yrkar vi istället på att de en-avdelningsförskolor som nu finns på tätorten flyttas in i Levarskolan och det ger oss en besparing på 500 tkr. Vi yrkar också på att musikskolan läggs ner vilket ger en besparing på 1,2 miljoner dessutom yrkar vi på att öppna förskolan i kommunal regi läggs ner och det ger en besparing på ca 250 tkr. Tillsammans med de beslut vi fattade i KF den 13/6 ger detta en total besparing på 6950 tkr.
Vi yrkar även på att BU-nämnden får i uppdrag att granska förskoleklasserna och gymnasieskolan då våra kostnader där är höga och det uppdraget vill vi ge BU-nämnden för att hitta framtida besparingar”.
Vid omröstningen blev det 6 röster för Socialdemokraternas förslag och 5 röster för den borgerliga alliansen.
Ärendet BEHANDLAS I kommunfullmäktige DEN 6 NOVEMBER
se protokoll

Bli först att kommentera

Senior-Shoppen

Av , , Bli först att kommentera 9

I dag besökte jag senior-shoppen på Oasen i Nordmaling. Här bjöds på kaffe och modevisning. Häftigt tycker jag.
På bilderna ser vi modeller och publik

Bli först att kommentera

SORRY

Av , , Bli först att kommentera 3

Arbetsförmedlingschef Anders Hallin kan inte närvara på kvälls mötet i Rundvik detta på grund av sjukdom i familjen
Men Kurt-Allan Egelby kommer att informera och diskutera framtidsfrågor med oss på Folketshus i Rundvik i kväll
Välkomna

Bli först att kommentera

Kom och fråga om jobben, företagande och utveckling

Av , , Bli först att kommentera 8

Välkommen till Nordmalingsbygdens folketshus i Rundvik i kväll måndagen den 21 oktober kl. 19.00

Arbetsförmedlingschef Anders Hallin informerar om jobben, bidragen och arbetsförmedlingens möjlighet till hjälp vid starta företag
Kommunchef Kurt-Allan Egelby informerar om sin syn på Nordmalings kommuns möjligheter.

Kom å fråga alla välkomna

Frågor ring Ulla-Maj 070 397 83 80

Bli först att kommentera

Dagens mässa

Av , , Bli först att kommentera 8

IMG_3467

Vid dagens mässa kan jag konstatera att bland de offentliga montrarna fick Hälsorådet de flesta besöken.
Hälsorådet bjöd på äpplen (som konsum skänkt) och dessutom gavs det möjlighet till att fylla i en tipskupong där de som hade flest rätt fick fina priser. Informationen var koncentrerad till information om rökning, snusets och drogernas farlighet för människan
Extra roligt tyckte jag var att många ungdomar besökte hälsorådets information.
På bilden ses Margareta Gustavsson Nordmalings kommun och Harriet Hedlund Landstinget

Bli först att kommentera

Mässa

Av , , Bli först att kommentera 4

I morgon kommer jag och kommunchefen att finnas i kommunens monter på Norrskenshallen. Jag hoppas att många medborgare kommer och hälsar på. Jag hoppas att morgondagen skall präglas av diktarens ord
”Att lyssna
-år en svår konst. Det händer att vi träffar på exceptionellt bra lyssnare, som har förmågan att samla in och tillgodogöra sig värdefull information. Information som går oss vanliga förbi
men vi kan bli bättre lyssnare, bara vi anstränger oss att vara riktigt närvarande i samtal med andra människor”IMG_0869

Bli först att kommentera

Rapport om särskilt boende

Av , , Bli först att kommentera 4

I går var jag på information om kommunens särskilda boenden och hemtjänsten. Även denna rapport visar på högre kostnader än genomsnittet för andra kommuner.
På måndag den 21 oktober skall socialnämnden behandla rapporten. Problemet med Nordmalings kommuns verksamhet är att det saknas pengar. De eventuella pengar som kommer vid årsskiftet kommer att läggas i det så kallade ”svarta hålet”. Sedan kan oppositionsrådet hota med debatt om olika verksamhets- neddragningar. Jag välkomnar debatten om hur Nordmalings kommun skall få fram mera pengar som tryggar kommunens långsiktiga verksamhet.

Frågan har ställts till mig om jag skall sluta som politiker men inget kan vara mer fel. Jag lämnar ett uppdrag och tror mig veta att jag får andra viktiga uppdrag för Socialdemokraterna. ”Tanten” är på ”hugget” och kommer att ”hugga” så länge som jag lever.
Jag fick torskrygg av grannen så fantastiskt gott.
Jag hoppas vi ses på mässan i helgen. Jag kommer att vara på kommunens plats tillsammans med Kommunchefen.
IMG_0190å söndag till samman kommunchefen Kom gärna och fråga oss.

Bli först att kommentera

Konsultrapport skolan

Av , , Bli först att kommentera 6

Den konsultrapport som kommunfullmäktige efterlyst om ekonomi och skolorganisation redovisades i gårdagens kommunfullmäktige. Oasens samlingslokal var fullsatt av åhörare samt kommunfullmäktiges ledamöter.
Eric Rydén konsult från KPMG revisionsbyrå redovisade förutsättningarna för skolorganisationen i kommunen. Vår skolorganisation jämfördes med andra små kommuner i Västerbotten. Rydén konstaterar att kommunen har en hög kostnadsnivå, behöriga lärare men finns på rankningsplats 285 av landets kommuner. Rydén slår fast att mycket tid för lärarna består av resor till och från skolorna utanför tätorten. Kommunfullmäktige 2013 slog fast att Nordmalings kommun ska utveckla skola och utbildning. Helt klart är att om kommunen skall klara kvalitén i skolan och ge våra elever den kunskap och utbildning som behövs, måste politikerna ta de beslut som krävs. Rydén konstaterar att spretiga organisationer både kostar mer och ger sämre kvalité för våra elever.
Rapporten skall nu behandlas av barn och utbildningsnämnden för att sedan passera kommunstyrelsen och därefter skall kommunfullmäktige besluta om våra barns skola.
På bild Eric Rydén, Ulla-Maj Andersson och Kurt-Allan Egelby

i morgon, torsdag redovisning äldreboenden
IMG_3464

Bli först att kommentera

Kommunstyrelsen den 14 oktober 2013

Av , , Bli först att kommentera 7

Dagens sammanträde hade 25 ärenden och SVT som väntade på att få ställa ”skarpa” frågor till oss politiker. Av detta blev inget. Eftersom dagens hetaste fråga var KPMG:s granskningsrapport om barn och utbildningsförvaltningen som endast behandlades genom att skicka den till Barn och Utbildningsnämnden för yrkanden och förslag som sedan skall redovisas kommunstyrelsen. Konsulten gav oss politiker rådet ”undvik hela havet stormar och ta långsiktiga beslut”. Åtgärder för budget i balans ärende § 74 blev första voteringen (omröstningen). De borgerliga partierna ville inte ha förändringar i bidrag till byautveckling och renoveringsbidrag till bygdegårdsföreningar. Kommunstyrelsen måste också ta besparingar på sin verksamhet och detta drabbar samtliga föreningar, som inte har barn- och ungdomsverksamhet. Slutliga beslut tas i kommunfullmäktige. Den andra voteringen var upphävande av kommunfullmäktigebeslutet om valfrihetssystemet (LOV) inom hemtjänsten, voteringen blev sex/fem. S/V föreslår kommunfullmäktige att upphäva LOV. Nästa votering handlade om vilken ersättning ledamöterna i kommunstyrelsen skall ha om de åker på konferens i Örnsköldsvik. Jag föreslog utifrån kommunstyrelsen ekonomi att deltagarna inte skulle få sammaträdesarvode för deltagande. Kommunen står självklart resa och övriga omkostnader samt förlorad arbetsförtjänst. Detta gillades inte av de borgerliga partierna. Följden blev att vi S/V vann omröstningen. Diskussionen om arvoden tycker jag känns konstigt. Det måste väl vara intresset som gör att vi ställer upp för att bygga samhället eller?
Dagen bästa beslut blev att bilda en arbetsgrupp för projektet kooperativa bostäder som eventuellt skall byggas på Notholmen. Kommunstyrelsen förlängde markanvisningsavtalet med Peab ett år.

I morgon Personalutskott kl. 8.30 därefter överläggningar med kommunledningen kl.17.00 kommunfullmäktige och kl. 19.00 har vi Arbetarekommunens styrelse
Vad mera kan man önska sig av en tisdag?

Bli först att kommentera

Nöjda eller missnöjda

Av , , Bli först att kommentera 7

I Dagens Samhälle nr 34 den 3 oktober 2013 kan vi läsa om kostnader och nöjdhet inom äldreomsorgen. Här finns också ekonomin redovisat. Jag konstaterar att av de 15 kommuner där brukarna är mest nöjda finns Nordmalings kommun. Så trevligt helt klart beror det på personalens omsorg och engagemang för våra äldre. Läs gärna mer på dagenssamhalle.se/nyhet/aldreomsorg, här kan du också du se hela listan på kommuner, nöjdhet och Kostnader
Ett stort tack till Nordmalings kommuns äldreomsorgs personal.
Se bild Källa: Socialstyrelden/SCB/Sirona

IMG_3451

Bli först att kommentera