Nordmalings kommun behöver flera industrier inte färre

Av , , Bli först att kommentera 9

I går fredag var jag, kommunchefen och arbetsmarknadsförmedlingschefen Hahlin på besök hos Sulzer Pumps för att informera oss om det pressmeddelande som innebär att företaget kommer att flytta sin produktion från Nordmaling till Irland. Enheten i Nordmaling kommer att avvecklas trots att den är en av de mest lönsamma i koncernen. Jag tycker att det är så fruktansvärt. Vi i Nordmalings kommun behöver flera industriföretag inte färre. Det glädjande är att platschefen vill hitta positiva lösningar för en fortsatt verksamhet. Både kommunen och arbetsförmedlingen kommer att sammarbeta med företaget för att stötta de anställda och kanske hitta nya lösningar.
Det är en stor skillnad på hur företagsledningen på Sulzer Pumps i Nordmaling som vill hitta positiva lösningar för en eventuell fortsatt verksamhet och företagsledningen på Masonite AB som för två år sedan lades ner. Där sade företagsledningen att konkursen är beslutad och vi kommer att sälja ut inkråmet i fabriken. Det var det besked som vi fick vid träffen med Masonites företagsledning.
I dag var jag och besökte julmarknaden på Olofsfors. Jag köpte mig Röda fingerlösa vantar och två knappringar. Andersson köpte en julkorv. Sedan gick vi och åt risgrynsgröt med skinksmörgås på Herrgården. Det smakade mycket gott.
På vägen hem åkte vi upp på Rödviksberget där jag tog denna vackra bild över havet.

Bli först att kommentera

Andra träffen om Notholmen

Av , , Bli först att kommentera 6

I dag träffades arbetsgruppen för byggande på Notholmen, Nordmaling. Med vid dagens träff var mäklare.
Vi fastställde en arbetsplan där tider och olika arbetsuppgifter fördelades i gruppen. Vi beslutade att kommunstyrelsen den 2 december skall få aktuell information om projektet.
Efter att ha hört på mäklarens synpunkter kände vi oss tillfreds med den efterfrågan på lägenheter som redovisades. Jag hoppas att vi om ett år har 20 lägenheter vid havet på Notholmen.
Nästa träff bestämdes till den 19 december

Bli först att kommentera

Umeåregionen 20 år

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag har kommunstyrelserna i Nordmaling, Umeå, Robertsfors, Bjurholm, Vindeln, besökt Örnsköldsvik. Ö-vik är den sista kommunen som anslutit sig till Umeåregionens kommungrupp. Vi åkte tåg till Ö-vik där konferensen och utställningarna skedde i Arken. Under dagen redovisades hur kommunerna samverkat inom olika områden. Några exempel, gemensamma upphandlingar, räddningstjänst, flyktingverksamhet, biblotek 2007 – en världssuccé.
Årets arbetsgrupp blev kollektivt resande. Jag och kommunchefen vill ha flera vagnar på morgontåget till Umeå.
Nu fortsätter arbetet med arbetsgrupper, projekt och samverkan. Målet är att utveckla regionen
Om vi alla hjälpas åt………………..

Bli först att kommentera

VÅLD

Av , , Bli först att kommentera 7

I dag besökte jag Socialnämnden där projektledare Carina Ahlqvist redovisade projektet våld i nära relationer och barn som har bevittnat våld. Projektet innehåller; Mål, Lagar, Uppdrag, Ekonomi.
Hur ser det ut i Nordmaling? Hon redovisade statistik och behov.
Definitioner av våld; ÄR VARJE HANDLING RIKTAD MOT EN ANNAN PERSON SOM GENOM DENNA HANDLING SKADAR, SMÄRTAR, SKRÄMMER ELLER KRÄNKER, FÅR DENNA PERSON ATT GÖRA NÅGOT MOT SIN VILJA ELLER AVSTÅ FRÅN ATT GÖRA NÅGOT DEN VILL. Socialnämnden kommer att fortsätta med detta viktiga projekt
Efter Carinas projektgenomgång påbörjades den ekonomiska diskussionen angående Socialnämndens penningbrist. Det fattas miljoner och nämnden diskuterade olika förslag. Komihåg om vi alla hjälpas åt…………..

Bli först att kommentera

e-post

Av , , Bli först att kommentera 7

Inte visste jag att min e-post var så attraktiv men tydligen vill både pressen och enskilda personer ta del av den. Förmiddagen i dag har jag kopierat ut luntor på 100 sidor. Eftersom jag inte har några hemligheter får intresserade gärna läsa den. Som tur är har kommunfullmäktige fastställt att kopiering skall betalas med 2,50 kr per kopierad sida. Men visst tycker jag att min tid kan användas bättre än att kopiera e-post till nyfikna.
Vid dagens arbetsutskott berättade bredbands-Tommy att vi har 1000 privata bredbandsanvändare. Jag lyfter på hatten för Tommy och grabbarna. Bra jobbat tycker jag.
Efter diskussion föreslår arbetsutskottet tilläggsbudget för 2014 enligt beslut som vi Socialdemokrater föreslog kommunfullmäktige i juni sammanträdet nämligen; Att Socialnämnden tilldelas 2,75 Mkr från och med januari 2014 att användas till kvalitéts- samt effektivitetshöjande åtgärder. Att barn och utbildningsnämnden tilldelas 2,75 Mkr från och med januari 2014 att användas till kvalitéts- samt effektivitetsåtgärder. Att kommunens resultat stärks med 5,5 Mkr för år 2014. Att samtliga nämnders verksamhetsplaner presenteras till kommunfullmäktige i februari 2014 och att tilläggsbudgetens pengar redovisas i åtgärder.
Dessa pengar kommer från förändringar i den kommunalekonomiska utjämningen (med andra ord är det pengar som staten hållit inne tidigare.)
Pengarna från AFA försäkringen kommer att läggas till kommunens resultat samt till amorteringar av lån, Vilket minskar kommunens skuldbörda.
Med förhoppning är att kommunens bokslut för 2013 blir positivt.

Bli först att kommentera

Ett brev

Av , , 2 kommentarer 13

Ett brev betyder så mycket sägs det men det senaste brevet jag fick denna vecka gjorde mig fundersam inte minst eftersom brevskrivaren hade kostat på porto för 24 kr för att tycka om mitt utseende. Jag citerar brevet
”Till Ulla-Maj Andersson Är Du troll, spöke, häxa eller fågelskrämma?
Det finns hjälp att få att man ej skrämmer folk, håret, kläder etc, etc etc ”
Datum 2013-11-05
Jag konstaterar att: Vi skapar den värld vi lever i och att brevet hamnar i det runda arkivet.

2 kommentarer

Notholmen Nordmaling

Av , , Bli först att kommentera 8

Bo och leva vid havet
Första träffen med PEAB är genomförd. Vi diskutrerade kooperativt boende med 25 – 30 lägenheter.
Planering för genomförande diskuterades. Markområde, energiplan, tidsplaner med mera. Nästa träff är planerad till den 22 november. Vi i arbetsgruppen tror på efterfrågan om boende vid havet nära buss och tågförbindelser. Förhoppningsvis tar kommunfullmäktige ett beslut under 2014
PÅ bild ses det planerade området.

Bli först att kommentera

Första namn på Socialdemokraternas kommunfullmäktigelista

Av , , Bli först att kommentera 13

Nordmalingsbygdens Arbetarekommun har i kväll fastställt kommunfullmäktigelistan inför valet 2014. Första namn blev Liza Jonsson Olofsfors. Liza Jonsson skall ta över min plats efter valet 2014. Liza är en mycket ambitiös, ideologisk duktig ung kvinna, som både vill och kan förändra samhället till ett rättvist samhälle för alla.

Grattis Lisa till ett svårt men mycket trevligt uppdrag

Bli först att kommentera

Nej Till hot,trakasserier och våld

Av , , Bli först att kommentera 10

Det är med bedrövelse och besvikelse som jag tagit del av den misshandel som drabbade BU-nämndens ordförande Liza Jonsson i sitt hem onsdagnatt den 31 september. Att respektera ett majoritetsbeslut hör till demokratins hörnstenar. Att det i fallet om byskolorna har bildats olika motståndsgrupper på olika sociala media är jag och Socialdemokraterna i Nordmaling medveten om. Hotfulla samtal till S-politiker förekommer och att den stämning som råder i denna fråga har kulminerat i jag citerar ett blogginlägg från en framstående centerpartist ”vi ger oss aldrig”. Jag respekterar att de politiska partierna har olika uppfattningar. I en demokrati måste alla ta avstånd från hot, trakasserier och våld om så inte sker har vi inte en demokrati vilande på ett öppet samhälle där alla även politiker har rätt att uttrycka sin åsikt och ta beslut.
Liza Jonsson har meddelat i ett uttalande att hon inte låter sig tystas och att hon fortsätter sitt politiska uppdrag. Se Nordmalings kommuns hemsida, Liza Jonssons uttalande.

Jag beklagar att en ledamot av BU-nämnden (m) nu lämnat sina uppdrag i nämnden och i fullmäktige.
Detta på grund av den hotbild som nu råder. Det är mycket allvarligt att man försöker skrämma politiker till tystnad. Om Sverige skall vara ett fritt land där demokrati råder måste vi alla motverka våld, trakasserier och hot.

IMG_3276nämnden och fullmäktige.

Bli först att kommentera