Barnomsorg åt alla i Rundvik eller?

Av , , Bli först att kommentera 9

IMG_0587I

I ett försök  att få barnomsorg åt alla i Rundvik beslutade vi Socialdemokrater på vårt repskapsmöte den 24/2 att tillmötesgå, kooperativet Bergslyan i Rundvik, förfrågan om att få köpa lokalen. Lokalerna föreslås säljas till bokfört värde.  Kommunens tjänstemän besökte Bergslyan i dag och meddelade vårt erbjudande. Bergslyan skall senast den 13 mars lämna svar. En viktig orsak är att hyreskontraktets kvittningssystem inte fungerar i dag.   Jag har i dag meddelat oppositionsrådet vårt beslut. Jag hoppas därmed att alla som behöver barnomsorg i Rundvik kan få det samt att utveckling, lugn och harmoni präglar barnomsorgen.

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Aktiviteter

Av , , Bli först att kommentera 5

IMG_0150

Bild: Möjligheternas torg

 

Vi Socialdemokrater beslutade på vårt Repskapsmöte i går (25/2) att till kommunstyrelsen i Nordmalings kommun framföra vikten av att  skollokalerna som efter elevflytten står delvis tomma skall få fortsätta vara öppna och varma för de verksamheter som  bedrivs i de aktuella lokalerna. Jag citerar gårdagens beslut:

  • Som ett led i framtida utvecklingsarbetet föreslår vi att Nordmalings kommun garanterar att aktuella skollokaler i Rundvik, Lögdeå, Håknäs hålles öppna och varma under de närmaste fem åren  (2015 – 2019) . Detta under förutsättning att kommunen äger lokalerna.
  • Att kommunen tar upp en diskussion med de aktuella föreningarna och medborgarna för att hitta samverkans- former.
Bli först att kommentera

Förändring

Av , , Bli först att kommentera 8

IMG_3606

Besök av kommunledningen i Robertsfors kommun. Från vänster

Kommunchef, oppositionsråd och kommunalråd i Robertsfors. De informerade oss kommunfullmäktigepolitiker om Robertsfors kommuns organisation där de inte har nämnder utan utskott under kommunstyrelsen. En effektivare organisation utan nämnds ”stuprör”  och där en politisk organisation med helhetssyn införts sedan valet 2010.

Nordmalings kommun har efter remisser och dialoger med andra kommuner beslutat att genomföra en liknande organisation som  Robertsfors har. Beslutet som togs idag, i mycket stor politisk enighet, innebär följande:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den grundstruktur  som innebär att utskotten ska ha sammansättning 5 ledamöter + 5 ersättare, kommunstyrelsen skall ha 13 ledamöter +13 ersättare. Kommunfullmäktige fortsätter att ha 31 ledamöter. Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta arbeta med arvodesreglementet, arbetsordningar, reglementen och delegationer och förslag på anpassning av förvaltningsorganisationen. Kommunfullmäktige beslutade att utvärdera den nya politiska organisationen  efter två år. Kommunfullmäktige beslutade med 27 ledamöter att säga ja till den nya organisationen medan 4 ledamöter röstade nej.

En demokrati innebär att du kan säga vad du vill men det är inte säkert  att ditt förslag vinner. Jag tror att kommunen får en bättre demokrati genom en aktiv ledning och styrning. Noteras bör att vid omröstningar har ett parti med två mandat mindre inflytande än ett parti med 14 mandat. Detta är den styrelseordning som vi har i vårt demokratiska Sverige.

Ett stort tack till kommunledningen från Robertsfors.

 

 

Bli först att kommentera

Attraktionskraft

Av , , Bli först att kommentera 6

IMG_3514

Besök av Länsrådet Lars Lustig februari 2014

IMG_0297

Havet hägrar i Ava

IMG_0729Rödviken söndag

Rödviken en solig söndag

IMG_0355

Bild från Lögde-älven

Attraktionskraft

Under torsdag och fredagen deltog jag, Ingemar och Conny i en konferens attraktionskraft Skellefteå. Här hade många människor samlats alla engagerade i landsbygdsutveckling. Temat var   ” lokal ledd utveckling skapar attraktionskraft”. Otaliga exempel under temat ”från ide till handling redovisades” Att skapa mervärde där människors entusiasm massor av ideellt,  är grunden för attraktionskraft. Många bra exempel visades upp. Men jag imponerades mest av Torbjörn Holmlunds  berättelse om Svansele Vildmarkcenter. Där han ”nånstans mitt i ingenstans mitt i skogen redovisade hur man kan skapa en lönsam näring. Vårt Länsråd Lars Lustig berättade den  historien om numret 17, något att minnas och ta lärdom av. När vi åkte hem talade vi om 7D projektet i övre delen av kommunen de engagemang och de möjligheter som dom visar på ger framtidstro.

Tack för två mycket bra och inspirerande dagar

Bli först att kommentera

Alla Hjärtan

Av , , Bli först att kommentera 8

Kram på Alla Hjärtans dag. Mod och livsglädje är vad livet kräver av oss.

Njut av alla hjärtan på www.coolstuff.se/hjärtan

I kväll skall Andersson och jag leka hjärt-leken ………………………

 

 

Bli först att kommentera

Frukostmöte

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu har kommunens nye näringslivsansvarig kört igång med frukostmöten.

I dag var första mötet. Inbjudna var företagare. Ett 30-tal intresserade kom och tyckte att det var roligt att frukostaktiviteterna kommit igång igen.

ALMI informerade om sina tjänster och finanslösningar. Nästa träff blir den 12/3 då kommer Länsstyrelsen att berätta om sina företagsfinansieringar.

Den 26/2 kommer det att vara en träff för kvinnliga företagare med Sirpa Kärki.

NU händer det äntligen något positivt på företagssidan i Nordmaling

Tack Conny och lycka till.

Bli först att kommentera

Kommunstyrelsens arbetsformer

Av , , Bli först att kommentera 7

Med anledning av de synpunkter som framförs av intressegrupper vill jag informera om hur ärendehanteringen sker innan ett ärende presenteras för kommunstyrelsen. När en skrivning/förslag kommer till kommunkansliet stämplas det in och en beredning börjar. Detta kan innebära att aktuella tjänstemän lämnar förslag på åtgärder. Därefter läggs ärendet upp för beredning i kansliet, där kommunstyrelsens ordförande deltar, enligt kommunallagen och kommunens eget reglemente. Det är kommunstyrelsens ordförande som har ansvar för dagordningen och kallelse till kommunstyrelsens ledamöter. Ordförande bestämmer också vilka handlingar som skall följa med kallelsen

Min uppfattning är att relevanta handlingar skall följa med ärendet för att styrelsen skall kunna ta bra beslut. Kommunstyrelsens ledamöter skall ha aktuella handlingar en vecka (5) dagar före sammanträdet. Ärendet skall i regel  vara  berett av kommunstyrelsens arbetsutskott som är före kommunstyrelse.

Jag kommer även fortsättningsvis att följa de reglemente som kommunen har.

Däremot blir jag  lessen när tjänstemän får negativa skrivelser, från andra byagrupper, på hur jag handhar D7 projektet. Dessa byar som ingår i projektet inbjöd oss( gruppledare för samtliga partier) den 2 januari till en träff där de presenterade ett omfattande utvecklingsmaterial.  D7 har efter detta träffat BU-nämnden och berättat om sitt projekt och nu på måndag är det kommunstyrelsens tur att få ställa frågor kring de idéer som  gruppen har arbetat fram.

Har DU/NI synpunkter hör då av  Er till mig. Jag ansvarar för kommunstyrelsen ärenden.

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Rundvik ”over seas”

Av , , Bli först att kommentera 8

IMG_3583

Skepparen på Rundviks Rederi AB och i bakgrunden den stora ”amerikanen” med trävarulast

IMG_3576

I Rundviks Hamn sker skeppning över till den alltmer globala världen.

 

 

IMG_3585

Hamnen i Rundvik har för närvarande isbrytningsservice vintertid samt hamnassistans året runt för större fartyg. Här ser vi isbrytaren Axel ett fartyg i Rundviks Rederi AB som är en viktig länk i den framtida logestik kedjan för bl. a Rundviksindustrierna.

 

IMG_3576

Vi, kommunchefen, kommunens näringslivsansvarige och jag  blev inbjuden för att få se assistansen för  denna stora transportbåt. Utan isbrytaren AXEL hade lastskeppet inte kunna påbörja sin färd. Jag känner stolthet över den utveckling som den nya hamnen i  Rundvik ger företagen.

 

IMG_3586

Ett stort Lycka till önskar jag alla som jobbar för att forsla trävaror från Rundvik till övriga världen.

Bli först att kommentera

En sammanträdesdag

Av , , Bli först att kommentera 5

Miljö på jorden

I dag började jag med trafikfrågor. Norr Botniabanans intresseförening hade telefonmöte 07.30 därefter träffas kommunens presidium, PEAB och aktuella tjänsteman för fortsatt diskussion om byggande på Notholmen. Efter lunch träff med Länsstyrelsen, Nordmalings företagare, och företrädare för före detta Pumpex med flera  för att fortsätta diskussionen om varslet på fabriken här i Nordmaling.

I morgon regionsammanträde i Umeå och kvällsaktiviteten blir handlingsprogrammet för Rundviks S-förening.

 

Bli först att kommentera

Brinnande snö

Av , , Bli först att kommentera 8

IMG_3572IMG_3571

IMG_3573

I färger och dans, jojk i de samiska årstiderna invigdes Kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå. Jag var en av många som fick uppleva denna fantastiska föreställning.  Umeå 2014 -nyfikenhet, passion, medskapande, kulturdriven tillväxt. Jag vill gratulera och tacka alla  som varit inblandade i detta arrangemang och speciellt kommunalrådet och ordförande för Umeå 2014 Marie-Louise Rönnmark. Jag träffade många bekanta och alla kände sig överväldigande och upplyfta av invigningen. Middagens höjdpunkt tyckte jag var dopp i gryta som jag tror var en ny upplevelse inte minst  för H.K.H. Kronprinsessan och alla utlänska gäster. Nu fortsätter många olika aktiviteter både i Umeå och andra kommuner.

För Nordmalings kommun kommer skådespelet Häxbrand att visas på Oasen. Häxbrand är en viktig historisk händelse där många kvinnor blev brända på bål. En historia som ger oss alla en påminnelse om kvinnors situation i dag.

 

Bli först att kommentera