Kommunstyrelse i morgon

Av , , Bli först att kommentera 10

Denna söndagkvällsinläsning är dagordningen för morgondagens kommunstyrelse

Ur dagordningen:

  • Gemensamt kansli på Norskenshallen för kommunens föreningar
  • Försäljning av fastighet i Rundvik
  • Årsredovisning 2013, balanskravet för kommunen och nämndernas underskott för 2013
  • Arvodesreglemente för 2015……………………
  • Månadsrapport per februari 2014
  • Svar på tre motioner
  • Överförmyndarverksamhetens framtida politiska organisation
  • Inrättande av vattenskyddsområde Floxen

Dagens besked att en fotbollssympatisör misshandlas till döds inför en allsvensk fotbollsmatch känns förfärligt. Mina tankar går till hans familj. Skulle inte idrott vara tävling och lek?

 

Bli först att kommentera

Vår eller?

Av , , Bli först att kommentera 5

IMG_3636IMG_3635

 

Visst längtar vi till våren, men ute i min trädgård är det risigt och trist. Jag beklagade mig för Andersson och han kom med en fantastisk vacker Hibiskus som jag nu har på fönsterbänken. På krukan står det ”Ulla-Maj vattna med förstånd”

Vi får se om jag klarar målet.

 

Bli först att kommentera

Med kulturen i våra hjärtan

Av , , Bli först att kommentera 5

IMG_3629IMG_3633 En fantastiskt musikupplevelse tycker jag att Mullin Mallin framförde. Hela huset ”gungade” av musik från Balkan till Sápine.

Fantastiska utställningar fanns att se. Utstyrseln ovan fann mitt hjärta.

 

Jag besökte Kulturens dag i Olofsfors Nordmaling  lördagen den 22 mars. Det fanns mycket trevligt att se och ta del av.

Här kunde besökarna träffa representanter från bya- och kulturföreningarna samt studieförbunden, och bibloteket som informerade om kommande kulturaktiviteter. Träffade även företrädare från Masonite- och Hembygdsmuseumet, barnuppvisningar, föredrag om Nordmalings kyrkas konstskatter. Hela dagen var fylld av  olika kulturaktiviteter.

Denna söndag skall Andersson och jag fortsätta med min stora garderob. Andersson har dessutom tagit fram ”skräplådan”. Hans motiv är  för litet och för gammalt. Det är inte klokt vad olika vi tycker, kan vara ”bra å finn”, tycker jag men det förstår inte Andersson

 

Bli först att kommentera

1:a beslutet i en försäljning

Av , , Bli först att kommentera 6

IMG_0587

I dag godkände jag och oppositionsrådet protokollet från arbetsutskottet i måndags. Den viktigaste frågan  tycker jag är försäljningen av Förskolan Bergslyan i Rundvik. Jag citerar protokollet.

” Nordmalings kommun avser att sälja fastighet 47:1. Enligt gällande riktlinjer för försäljning av fastighet skall i första hand hyresgästen eller efter förhandling om villkoren erbjudas förvärva  fastigheten .

Den nuvarande hyresgästen – Personalkooperativet Förskolan Bergslyan ekonomisk förening – har i skrivelse meddelat intresse av att förvärva fastigheten.

Kommunen har för avsikt att försälja fastigheten till bokfört värde. Hyresgästen har av samhällsbyggnadschefen informerats om detta och bekräftat att de är intresserade av att förvärva fastigheten till bokfört värde”.

Beslutsunderlag:

Inkommen skrivelse daterad 2014-01-28

Tjänsteskrivelse, kommunchef 2014-03-07

Arbetsutskottets beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Rundvik 47:1 till Personalkooperativet Förskolan Bergslyan ekonomiska förening för summa 504 000 kronor.

Jag hoppas att denna försäljning gagnar barnomsorgen i Rundvik

 

Bli först att kommentera

I morgon kommunstyrelsens arbetsutskott

Av , , Bli först att kommentera 7

Ur morgondagens dagordning:

Endast 13 ärenden + information+ frågor

Årsredovisningen för 2013 är en ”besk historia” men tack och lov för att kommunens underskott ”bara blev” 600 kkr. Trots tuffa sparkrav och åtgärder blev BU-nämndens resultat -4 405 kkr och socialnämnden – 3521 kkr. Tyvärr så måste vi fortsätta spara i kommunens verksamhet och det känns mycket tråkigt. De sparbeslut som togs under 2013 har naturligtvis inte hunnit ge full effekt.

Ett annat viktigt beslut är att Bergslyans ekonomiska förening har lämnat ett bud på byggnaden i Rundvik.

I morgon är det också första sammanträdet där jag inte har ”pappers” handlingar utan padda. Spännande tycker jag. Politikerna har beslutat att vi skall frångå pappershanteringen av sammanträdeshandlingarna inte minst för att spara pengar så nu ”brottas vi med dagordningar via digitala media. Jag fick ”offra” mina långa naglar för att kunna snudda vid bokstäverna. Men vad gör man inte?

 

 

 

Bli först att kommentera

Frukostmöte

Av , , Bli först att kommentera 7

IMG_3625

 

Frukostmöte på Levar Hotell den 12 mars där information om företagsutveckling och regionala bidrag gavs av Mats Svensson Länsstyrelsen. Över 30-talet företagare hade mött upp. En livlig diskussionen uppstod och  frågorna var många. Frukostmöten är kommunens nya aktivitet  för att nå företag med aktuell information. Det är kommunen och Stiftelsen Navet som inbjuder till träffarna. EU-projektet DUR (Dialog och Utveckling för Regional  tillväxt) finanserar aktiviteterna.

Jag passade på att fråga Torbjörn Berg ordförande i Lögdeälvens fiskevårdsområde om inte kommunen och Lögdeälvens fiskevårdsområde kunde göra en aktivitet under marknaden. Torbjörn tyckte att det var en bra idé och sa att då kan man fiska Slåttansbörting.  Härligt  inte minst utifrån den uppmärksamhet som Lögdeälven fått  i olika TV-program. Vi har en mycket vacker och fiskrik Lögdeälv.

Jag som fiskade mört i Bäsksjö i min ungdom. Undrar om jag har kvar kastförmågan?

 

 

Bli först att kommentera

Kvinnor Kan

Av , , Bli först att kommentera 8

IMG_3621 Min egna bild av samhällsdansens möjlighet

I dag är det den 8:e mars som vi kallar kvinnodagen. Feministisk kamp har pågått över 120 år och jag konstaterar att mycket återstår innan vi i Sverige kan kalla oss ett jämställt samhälle och där medborgarna inte är rädda för att bli gamla, sjuka, arbetslösa och där kvinnor har samma rätt som män och där trakasserier och väldtäktsmän döms i våra domstolar.  Ett samhälle för alla. Tyvärr  konstaterar jag att kvinnor över hela vår värld lever mer eller mindre i dåliga förhållanden än män och där misshandel och trakasserier tillhör vardagen. Uppropen skallar rättvisa åt alla.

Kvinnor kan:Jag vill lyfta fram Charlotte Kalla och Maria Pietilä Holmner med flera mycket duktiga idrottskvinnor, men även  en av länets manliga idrottsförebilder Björn Ferry.

För min egen del började dagen med kaffe och ”gott doppa” på säng. Ett härligt uppvaknande efter två dagar  i Linköping där buss och tågfrågorna stått i centrum. Det kostar på att ha styrelseuppdrag men det är dubbelt så härligt att få komma hem till Andersson och Falco.

Låt oss alla komma ihåg att kvinnor kan både här hemma i Sverige och över vår värld. Ge kvinnorna möjlighet och ni skall se ett nytt jämställt  samhälle.

.

Bli först att kommentera

Ny lokaltidning

Av , , Bli först att kommentera 2

IMG_3609

I veckan blev kommunen informerad om den nya lokaltidningen som kommer att dyka upp i våra postlådor under mars månad. Den heter NYA Västerbottningen. På bild ses från höger Vd Jonatan Hjort och journalist Fredrik Bjärnestrand.

Lokalkontoret kommer att finnas bredvid Swedbank i centrala Nordmaling. Tidningen vill bli störst på lokala nyheter och invigningen sker den 15 mars på redaktionskontoret. Tidningen är en veckotidning med mål att utveckla landsbygden.

Spännande eller hur?

 

 

Bli först att kommentera