Minskade platser i äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu finns protokoll som visar besluten på minskade platser inom äldreomsorgen

Till Er alla: Läs protokoll från 2015-6-15 där beslut togs att ta bort 6-8 platser i särskilt boende.

Protokoll från 2015-08- 31 visar information om att 8 -16 platser skall dras ner

Frågan blir  då om det inte finns plats i kommunalt boende skall  man söka sig utanför kommunen.

Trist tycker jag och frågan måste ställas till de ansvarig är protokollen riktiga och hur skall äldreomsorgen klaras?

Protokollen finns på kommunstyrelsen Nordmalings kommun

 

Bli först att kommentera

Äldreboenden

Av , , Bli först att kommentera 7

IMG_0457

I  dag ringde en bekymrad äldre kvinna till mig. Hon  berättade att en av hennes bekanta försökt få ett boende för sin man på Strandholmen (kommunens äldreboende i Nordmaling). Tyvärr blev han avvisad på grund av att det inte fanns någon plats. Detta eftersom de borgerliga politikerna beslutat stänga två avdelningar. Nu hade han dock tur för att i grankommunen kunde han få ett boende. Men jag tycker det är trist att när du blir pensionär och  behöver service från kommunen  och där du bott och skattat så blir du tvingad att flytta till en annan kommun.

Skamligt !

Bli först att kommentera

Att gå i borgen

Av , , Bli först att kommentera 11

Det kan innebära att borgenären dvs Nordmalings kommun tvingas infria  sitt åtagande. I  det nu aktuella  fallet Häggströms modeaffär i Lögdeå.  Min uppfattning är att kommunen skall satsa på vård och omsorg och infrastruktur för kommunens näringsliv som att tllhandahålla  mark och teknisk service till företag.  Kommunallagen och EU:s statsstödsregler är mycket tydliga att ekonomiska stöd till enskilda företag inte får förekomma. Att börja  borga för enskilda företag innebär i detta fall att kommunen kan tvingas betala ut 2 miljoner kronor. En fråga som jag tycker medborgarna skall fråga ansvariga borgerliga politiker är  om  kommunen  skall åtaga sig att gå i borgen för alla företag i kommunen? Allt enligt likvärdighetsprincipen. Vad innebär det för kommunens ekonomiska ställning och satsningar på vård, skola och omsorg? Det kan väl inte vara så att kommunen ånyo skall tillbaka till de stora borgensåtaganden till privata företag på 80/90-talet som kommunen tvingades infria. Det började i liten skala men slutade med åttio miljoner.

Det finns ett flertal låneinstitut för företag som behöver utveckla sin verksamhet

Till sist vill jag tillägga att jag är en av de medborgare som brukar besöka modehuset i Lögdeå.

Bli först att kommentera