Vänstern legitimerar tiggeri och förnedring!

Av , , Bli först att kommentera 19

Vänsterpartiet har inte gjort upp eller vill inte göra upp med sitt frihetsfientliga kommunistiska arv trots att det haft decennier på sig. De läror vänsterpartiet bekänner sig till, har lett till att människors liv blivit fattigt, otrevligt, brutalt och kort. Att ta sig rätten som Vänsterpartiet i Umeå att inte följa demokratiska beslut och de överenskommelser som finns på den Svenska arbetsmarknaden är häpnadsväckande och inte acceptabelt. Vänsterns handlande leder till att dessa stackars EU-medborgare hamnar i fördärvet där man måste förnedra sig varje dag och dessutom inte får chansen till ett värdigt liv. Vänstern legitimerar tiggeri och förnedring som ett försörjningssätt trots att inga inkomstskatter eller arbetsgivaravgifter betalas. Paradoxen är att dessa EU-medborgare får ta konsekvensen av den vänsterpolitik som deras hemländer har bedrivit. Jag har absolut sympati med deras svåra situation men som formellt turister i Sverige så gör man dem en björntjänst om man låter dem etablera sig här på kort eller lång sikt. Positivt är att jag har träffat flera Vänsterpartister som är mycket upprörda över V-ledningens agerande och tar kraftigt avstånd från gruppledaren Ulrika Edman och Daniel Kallos linje.

Vi hörs,

Ulrik

Bli först att kommentera

Hyllar partikollega…?

Av , , Bli först att kommentera 8

Helt oacceptabelt att Vänsterpartiet inte kan hålla sig till de regler som finns på arbetsmarknaden om hur man beter sig mot varandra. De följer inte demokratiskt fattade beslut i kommunen med att ta sig rätten att handla mot dessa med att förhindra och kränka kommunens medarbetare i sitt arbete med den illegala bosättningen som var på Klockarbäcken och i anslutning till det illegala lägret på Nydala . När Vänsterns gruppledare, Ulrika Edman, säger att det är ”modigt och hedervärt” så är det uppenbart att man inte lämnat det kommunistiska arvet bakom sig. Vänstern i Umeå står uppenbart för ett annat samhällssystem där några få har rätten att agera hur de vill trots ingångna avtal och demokratiskt fattade beslut. Ränderna går aldrig ur VPK… ops! menade V.

Vi hörs!

Ulrik

Bli först att kommentera

Information för dig som är osäker och inte har röstat!

Av , , Bli först att kommentera 2

Information för dig som är osäker och inte har röstat. I trafiken är vänstersvängar utav det farligaste man kan göra men i politiken är det ännu farligare. Jobben försvinner, välfärden får det svårare, människor får mindre disponibel inkomst, och ungdomar hamnar i bidragsberoende. Listan kan göras lång.

Rösta på Nya Moderaterna och jobben. Moderaternas Valfilm Riksdag

Alla behövs, Ulrik

Bli först att kommentera

RÖSTA INTE PÅ DÅTIDEN UTAN RÖSTA FÖR FRAMTIDEN OCH JOBBEN!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är inte många timmar kvar till den riktiga ultimata mätningen!
Umeå behöver ett nytt ledarskap. Moderaten Anders Ågren står för ett nytt och modernt ledarskap för Umeås invånare. Han har ett mycket rutinerat gäng bakom sig som kommer via sina uppdrag i styrelser och nämnder föra Umeå till täten i Sverige avseende arbetstillfällen, välfärd och trygghet!

Alliansring” av Anna Renström som finns på Umedalens Skulptur och pryder socialdemokraternas handlingsprograms framsida är kanske ett önsketänkande för S men problemet är vem eller vilka allierade Socialdemokraterna skall kunna samarbeta med i Umeå för att vara ett alternativ?

Alliansring

RÖSTA INTE PÅ DÅTIDEN UTAN RÖSTA FÖR FRAMTIDEN OCH JOBBEN!

Gå och rösta! Även om du röstar blankt så röstar du för demokrati.

Alla behövs: Ulrik

Bli först att kommentera

Klarar sig välfärden utan privata entreprenörer

Av , , Bli först att kommentera 2

Klarar sig välfärden utan privata entreprenörer? Vem kommer vilja starta företag inom vård, skola och omsorg?

Att svaret på detta är att införa planekonomi i stora sektorer och låta myndighetsstyrda organisationer vara enda lösningen känns väldigt passé. Vi kan bättre i det här dynamiska lilla Sverige, där såväl offentliga som privata aktörer gett väsentliga bidrag till utvecklingen. Riktigt skött berikar entreprenörskap inte bara näringslivet utan också den gemensamma sektorn. Debatten borde istället för vinster i välfärden handla om varför vi accepterar högre kostnader i det offentliga än i det privata när kvaliteten är densamma? Om verksamheten förbättras i och med att vinster förbjuds, då borde metoden användas i fler branscher. Ger samma tillvägagångssätt bättre sjukhusutrustning, läkemedel, skolbyggen eller lunchmenyer till äldreboenden? Skulle svaret vara planekonomi i välfärden? Det är något världen prövat i decennier, med förfärande resultat.

Alla behövs, Ulrik

Bli först att kommentera

Är lösningen att byggnadsarbetaren inte får något ackord när de bygger för välfärden?

Av , , Bli först att kommentera 4
Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöström var tydlig i SVT i går: ”Vår vision är därför en välfärd helt utan vinstintresse. Man undrar vilken värld som Vänsterpartiet lever i?
Varje krona som skattebetalarna betalar till välfärden så går det mesta till olika vinstdrivande företag så som leverantörer och entreprenörer som är en förutsättning för välfärden. Ingen skall tro att konsulter och entreprenörerna som byggt huset, leverantören av förbrukningsmaterial, leverantören av teknisk apparatur, läkemedelstillverkare mm, (listan är lång) levererar utan att tjäna pengar och därmed kan ge utdelning till sina ägare. Jag är övertygad om att t,ex, Byggnads medlemmar inte kommer att avstå ackordet när de bygger för välfärden. Vänstern låter som utgångspunkt en företagsfientlig tradition sätta deras politiska dagordning. Vänsterpartiet vill  förbjuda privata företag och privat ägande av ”produktionsmedel Det är bara att gå till partiprogrammet och titta.

Vänsterpartiet har inte gjort upp eller vill inte göra upp med sitt frihetsfientliga arv trots att det haft decennier på sig. De ekonomiska läror vänsterpartiet bekänner sig till, har lett till att människors liv blivit fattigt, otrevligt, brutalt och kort.

Välfärden bygger på att näringslivet forskar, utvecklar och levererar det bästa möjliga produkter till vår gemensamma välfärd samt att samhället inom utbildningssystemet ligger i absoluta världsklass i avseende att utbilda de som skall jobba inom välfärden. Frågan är om Jonas Sjöstedts med ideal i kommunismen, vill förstatliga hela leverantörsledet så att inte vinster kan uppkomma eller förbjuda företagen att ta ut vinst? Planekonomi har provats förr i världshistorien och alla vet hur det gick.
Debatten om vinster och inte kvalitet inom välfärden är patetisk. Man tycker synd om alla duktiga människor som arbetar och driver företag inom välfärdssektorn och som har möjlighet att med gediget arbete och stort kunnande skapa och utveckla verksamheter som skapar vinster för dem själva och för oss som använder oss av det fantastiska arbete som de levererar inom välfärden. Nya Moderaterna kommer alltid att sätta jobben främst. Fler i arbete ger mer resurser vilket är grundläggande i vårt gemensamma välfärdssystemet.
Alla behövs!
Ulrik
Bli först att kommentera

Självklart skall Bostaden bygga bostäder, men på vems bekostnad?

Av , , Bli först att kommentera 4

AB Bostaden är mycket viktig för Umeås bostadsförsörjning av hyresrätter. Företaget har föredömligt många giltiga detaljplaner så att byggandet av nya hyresrätter kan starta med korta ledtider. Däremot så har bolaget för dålig ekonomi att bygga nya bostäder i den omfattning som vore bra för Umeås tillväxt. Bostadens skulder uppgår till mer än 4 miljarder och limit för vad man får låna är nu nära. Vinsten för föregående år var ca fyrtio miljoner, ca 4% av omsättningen och 1% av skulderna. Underhållsbehovet för Bostadens fastigheter i miljonprogrammet uppgår de närmaste åren till ca 3,7 miljarder och det finns även eftersatt underhåll på övriga fastigheter för en okänd summa som måste utföras. Bokfört värdet av fastigheterna är drygt 9 miljarder.

Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet är tydliga att ingen försäljning av Bostadens hyresfastigheter skall finansiera nya byggnationer och underhåll. Att bekosta Bostadens byggande och underhåll med nya lån kommer att leda till kraftigt ökade hyror för de boende. Det är bara de boende i Bostaden bestånd som kan betalar Bostadens räntor, amortering och underhåll. För oss nya moderater är det inte acceptabelt att kraftigt öka hyreskostnaderna för de boende när man istället kan sälja delar av hyresbeståndet och därmed skapa förutsättningar för nybyggnation och underhåll. Att bo i hyresrätt är redan nu dyrt nog och skall Umeåborna dessutom borga för de enormt höga lånen som redan är en av de högsta av alla kommunala bostadsföretag i Sverige så kommer hyrorna att stiga katastrofalt. Förlorarna är de boende i Bostaden men det spiller även över på den allmänna hyresnivån i Umeå som då drivs upp.

Det finns inget egenvärde för Bostaden att äga ca 15 500 lägenheter. Om man på ett ansvarsfullt sätt paketerar fastigheter och försäljer dessa så kommer man att stärka bolaget avsevärt och därmed minska trycket på stora hyreshöjningar. Viktigt är att Umeåborna inte ska sitter med Svartepetter utan att beståndet minskas så att inte värdet per lägenhet i snitt minskar. Ett argument mot försäljning från S,V & MP är att det skall motverka ombildning till bostadsrätter. Som upplysning kan sägas att det ombildas mellan 5-10 hus per år i Umeå. Enligt lagen så är det de en majoritet (64%) av de boende i respektive hus som bestämmer om de skall bilda brf så det är inte direkt något problem med ombildning som S,V & MP påstår. Vid en försäljning så är det säljarens exklusiva rätt att välja köpare och därmed styra försäljningen så att företag som vill förvalta hyresbostäderna långsiktigt blir köpare.

Nya moderaterna vill inte att Bostadens hyresgäster skall betala med kraftigt höjda hyror för nya bostäder och underhåll. Vi vill att Bostaden försäljer delar av tillgångarna för att säkra nya bostäder och underhåll på sunt ekonomist sätt och inte på hyresgästernas bekostnad.

Alla behövs Ulrik

Bli först att kommentera

Svenska ungdomars inkomster ökar mest!

Av , , Bli först att kommentera 4

SCB.s senaste siffror över arbetsmarknaden visar att Alliansens jobbpolitik är en stor framgång. Nya siffror från SCB visar att i Juli 2014 jämfört med juli 2006 var 350 000 fler sysselsatta. Alliansen har i lågkonjunktur nått det mål som Göran Perssons misslyckades med att nå i högkonjunktur nämligen en sysselsättningsgraden på 80 % i åldersspannet 20-64 år.

Det är nära nittiotusen fler ungdomar mellan 20 och 24 år som har arbete nu jämfört med under 2006. För befolkningen i arbetsför ålder har inkomsterna sedan dess stigit med nästan 7 procent. Åldergruppen 20-24 åringar har upplevt en snabbare inkomstökning på 10 procent.

Ungdomars inkomster fortsatte att öka i Sverige under finanskrisen, medan de stagnerade eller rentav sjönk i andra utvecklade ekonomier. I det genomsnittliga rika OECD-landet steg ungas inkomstnivå med 3 procent mellan 2008 och 2011. Sverige upplevde, näst efter Sydkorea, den bästa utvecklingen. Ungdomars inkomster ökade nämligen med drygt 15 procent i Sverige. Det kan jämföras med 18 procent i Sydkorea, 10 procent i Finland, 6 procent i oljerika Norge och 4 procent i Tyskland. I USA ökade 18-25 åringars inkomster med enbart 3 procent, medan den sjönk i bland annat Island och Nederländerna.

En förklaring till den goda utvecklingen i Sverige är de skattesänkningar som ungdomar dragit nytta av. Sänkt arbetsgivaravgift för unga, samt utformningen av jobbskatteavdraget, har gynnat ungdomar. Efter 2011 har även sänkning av restaurangmomsen införts, som främjar en bransch som sysselsätter många unga.

Att bromsa eller stoppa denna utveckling på arbetsmarknaden vore rena katastrofen. Därför är det viktigt vem du röstar på i valet 14 september. Alliansen levererar. Vår politik handlar om att ta tillvara varje människas förmåga att växa av egen kraft. Vi vill att människor ska få ett arbete, en lön, arbetskamrater och en chans att forma och bestämma över sitt eget liv.

Alla behövs Ulrik

Bli först att kommentera

Vi har aldrig varit fler som bidragit med mer!

Av , , Bli först att kommentera 2

Jobben är Nya Moderaternas viktigaste fråga. I dag har 250 000 fler människor i Sverige ett arbete att gå till jämfört med 2006. Utanförskapet har minskat med nästan 200 000 personer. Det är en bra början, men vi vill mer.

Svenskars inkomster har ökat 18 procent sedan alliansregeringen tillträdde 2006, trots den största krisen i modern tid. Störst är ökningen för dem som tjänar kring 25 000 kronor i månaden, men ingen inkomstgrupp har fått det sämre. Andelen med mycket låg materiell standard har enligt Eurostat minskat från 2,3 till 1,3 procent sedan 2006. EU-snittet är 10 procent.

Men även om de flesta får det bättre kan väl klyftorna öka? Jo, om man läser Finansdepartementets årliga Fördelningspolitisk redogörelse ser man att inkomstskillnaderna har ökat rejält sedan 1991. Men ökningen upphörde 2007, och sedan dess har skillnaderna minskat något.

Oppositionen säger att regeringen lånar till skattesänkningar, men statsskulden har minskat från 44 procent av BNP 2006 till runt 35 procent. Trots att skatterna har minskat har intäkterna från skatterna ökat, bland annat för att många har gått från utanförskap till arbete. Den offentliga vården, omsorgen och skolan har fått mer pengar än någonsin, även justerat för inflation. Sveriges Kommuner och Landsting beräknar att kommunsektorn varje år har ökat utgifterna med cirka en procent mer än de demografiskt betingade behoven ökade. Den som anser att välfärdsstaten inte fungerar måste alltså dra slutsatsen att mer pengar inte är lösningen.

Med europeiska länder där skulderna har skjutit i höjden och ekonomin har brutit samman under krisen, länder där människor är skräckslagna för sin och landets framtid – och ibland för demokratins framtid. I jämförelse med det känns det otroligt lyxigt att få vara uttråkad av den ordning i finanserna som Alliansregeringen uppvisar.

Vi anser att alla som vill och kan arbeta ska kunna få ett jobb. Varje människa är unik och värdefull, och alla behövs i bygget av ett bättre Sverige. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det som är vårt gemensamma.

Alla behövs; Ulrik

Bli först att kommentera

Vänsterns företagsfientliga tradition!

Av , , Bli först att kommentera 5

Vänstern låter som utgångspunkt en företagsfientlig tradition sätta deras politiska dagordning.

Ytterst vill Vänsterpartiet förbjuda privata företag och privat ägande av ”produktionsmedel Det är bara att gå till partiprogrammet: ”De rättigheter som springer ur ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former.” Samt: ”I samma utsträckning som socialismen förverkligar människans rätt att bestämma över sitt arbete, upphävs ägandet av produktionsmedlen över huvud taget, såväl det samhälleliga som det privata.” I Sveriges Riksdag finns ett parti med rötterna i 1930-talets totalitära läror. Vänstern har genomfört den tvivelaktiga bragden att vara ett riksdagsparti vars ledande figurer samtidigt offentligt hyllat massmördare som Stalin och Lenin.

Vänsterpartiet har inte gjort upp eller kanske inte vill göra upp med sitt frihetsfientliga arv trots att det haft decennier på sig. De ekonomiska läror vänsterpartiet bekänner sig till, har lett till att människors liv blivit fattigt, otrevligt, brutalt och kort.

Företag och arbete är det mest grundläggande i ekonomin för att vi ska kunna ha någon välfärd överhuvudtaget. Vänstern med sin företagsfientliga inställning är det största hotet mot välfärden och jobben. Sverige blir starkare med fler företag och att fler människor finns i arbetskraften. Nya Moderaterna kommer alltid att sätta jobben främst. Fler i arbete ger mer resurser vilket är grundläggande i välfärdssystemet.

Alla behövs, Ulrik

Bli först att kommentera