Har Lennart Holmlund (S) tolkningsföreträde på ordet kampanj?

Av , , 2 kommentarer 12

 

Nu har Lennart Holmlund (S) hamnat i egna målet igen! Han har tagit på sig tolkningsrätten till vad som är kampanj eller inte för oss Moderater. Om ett parti väljer att kalla saker för kampanj eller inte så har i alla fall inte Lennart Holmlund med det att göra när det gäller Moderaterna.
 
Jag förmodar att alla partier har en strategi för valrörelsen där det ingår olika aktiviteter. Vi har valt att under Fotbollsfestivalen att bara visa upp oss och inte dela ut något valmaterial Detta ingår i vår valkampanj och vi förbehåller oss rätten att kalla det vad vi vill.
 
Handlar inte valrörelsen om viktigare saker en hur man tolkar ordet kampanj?
 
Vi syns!
Ulrik Berg 

Funderingar från stugan om Rosa huset och Åsa Ögrens överklagande!

Av , , 2 kommentarer 2

 

Blir förundrad över det höga spel som Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S) utsätter Umeås skattebetalare för när hon överklagar kammarättens beslut om rivning av Rosa huset.
 
Jag har inget emot att huset räddas men det är helt omöjligt att lägga dessa kostnader på fastighetsägaren. Det skulle medföra att stora förluster för fastighetsägaren att genomföra det som krävs för att rädda huset. Att ta ut en hyra som täcker investeringen är helt otänkbart och ingen skulle ha råd att bo i huset.
 
Kostnaderna för att rädda huset kommer avsevärt att överstiga kostnaderna för att bygga nytt. Kan en kommun kräva att en näringsidkare skall driva något i förlust för att det är värt att bevara? Länsstyrelsen och därmed staten har visat intresse att bevara huset men inte tillskjutit några pengar. Det borde vara Länstyrelsens uppgift att skapa förutsättningar för ett bevarande och inte skattebetalarna i Umeås uppgift.
 
Genom att Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S) överklagar kammarättens dom och om den skulle ändras i nästa instans så kommer fastighetsägaren att ställa krav på Umeå Kommun att stå för de extra ordinära åtgärder som krävs för att rädda huset. Det rör sig om ganska mycket pengar. Detta torde bli en utdragen process som kommer föras den juridiska vägen där fastighetsägaren har trumf på hand. Allt medan huset förfaller än mer.
 
Frågan kvarstår: Skall Umeå kommuns skattebetalare betala räddandet av Rosa huset med x antal miljoner vilket torde bli utslaget efter en juridisk process mellan fastighetsägaren och kommunen, pengar som måste tas från välfärdens kärna?
 
Vi syns!
Ulrik Berg
2 kommentarer
Etiketter:

Sommarberättelse från verkligheten.

Av , , 5 kommentarer 7

 

Verklighetsberättelse som är omskriven för att skydda de inblandade.
 
Sara är ensamstående mamma med sonen Simon på 13 år. Hon jobbar på sjukhuset sen många år och trivs med sitt arbete. De sista 3 åren har Sara märkt en förändring av sin situation och hon känner för första gången på länge en framtidstro för henne och hennes son. Hennes ekonomi har blivit bättre och hon har räknat efter och sett att hon fått mer pengar i börsen, faktiskt en hel månadslön per år trots att lönen absolut inte stigit i motsvarande grad. Sara har kunnat börja lägga undan pengar för en eventuell utlandsresa eller en nyare och miljövänligare bil. Simon har även fått börja fotbollskola trots att det kostar ganska mycket med klubbavgifter, utrustning och allt skjutsande till och från träningar och marscher. Sara känner att hon har fått ett tryggare liv där hon och sonen kan unna sig saker.
 
Sara har under den senaste tiden funderat mycket på hur hennes liv så drastisk kunnat förändras till det bättre trots att inget speciellt har förändrats. Hon har precis som sina föräldrar alltid röstat på Socialdemokraterna men har inte varit speciellt politiskt intresserad utan trott att Socialdemokraterna var bäst för henne. Sara är dessutom medlem i Kommunal som hon tidigare hade stort förtroende för.
 
I det län som Sara bor i så regerar Socialdemokraterna i Landstinget med över 50 % av rösterna. Hon tycker att det varit viktigt att ha ett starkt fackförbund för att driva de anställdas frågor mot arbetsgivaren men har börjat tvivla på Kommunals lojalitet. Hon har sett några av Kommunals representanter på sjukhuset stå och dela ut valmaterial för Socialdemokraterna på torget. Samma representanter som skall föra de anställdas talan mot Lanstinget och den Socialdemokratiska majoriteten. Sara har funderat mycket över detta och kommit fram till att detta agerande är mycket osolidarisk mot henne som Kommunalmedlem. Hur skall hon kunna lita på sitt fackförbund och att de gör det bästa för henne när de står med ett ben i varje läger.
 
Sara har även funderat mycket på hur det kommer sig att hon har fått mer i börsen. Det är inte Socialdemokraterna som styr Sverige vilket hon trott var det bästa för henne. Alliansen var ju bara för de rika enligt Socialdemokraterna och Kommunal. Sara har förstått att det är något som inte stämmer. Under Alliansens tid vid makten så har hon och Simon fått ett mycket tryggare och bättre liv samtidigt som nyhetsprogrammen berättar om hur Sverige har en av de mest välskötta ekonomierna i Europa trots att världen varit i en mycket kraftig lågkonjunktur och väldigt många länder brottas med mycket dålig ekonomi och stora utlandsskulder. 
 
Under Almedalsveckan så försökte Sara följa med tv, tidningar och radio och se skillnaderna mellan de Rödgröna och Alliansen. Hon kom ganska snabbt fram till att de Rödgrönas politik är ett stort hot mot hennes nya framtidstro, Simons fotbollsskola, sparandet till en utlandsresa eller en nyare och miljövänligare bil så vid årets val kommer Sara för första gången rösta på ett av Allianspartierna för sin egen och sonen Simons framtids skull.
 
Vi syns!
Ulrik
5 kommentarer
Etiketter:

Funderingar från stugan om ÖPL.

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Länsstyrelsen har upphävt Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för kv Plåtslagaren på Brogatan. En av motiveringarna är att Översiktsplanen från 1998 för Umeå är föråldrad. Detta har vi Moderater påpekat för Socialdemokraterna större delen av tvåtusentalet men inte fått något gehör för.
 
Är det Socialdemokraternas strategi att skapa ”frimärkslösningar” som hela tiden överklagas eller upphävs av Länsstyrelsen. Detta försvårar markant Umeås fortsatta utveckling.
 
En ny Översiktsplan med vision och tydliga mål för Umeå är en förutsättning för att Umeå skall lyckas skapa den kreativa stad som behövs för att långsiktigt överleva.
 
Tydligt är att Socialdemokraterna vill hatta fram med ”frimärkslösningar”. Detta leder till att stadens utveckling stanna upp med överklaganden och upphävanden av beslut och vi tappar konkurens mot andra städer.
 
Vi syns!
Ulrik
Bli först att kommentera
Etiketter:

MP håller på att bekänna färg!

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Vi har fått ett nytt kommunistiskt parti i Sverige! Det är Miljöpartiet som föreslår att den fria etableringsrätten och det kommunala självbestämmandet skall inskränkas i en femårsplan.
 
Man vill införa ett femårigt förbud mot att bygga nya köpcentrum. Man har med detta klampat in på kommunernas självbestämmande och kommunernas lagstadgade rätt att bestämma över planmonopolet. Man har dessutom inkompetensförklarat både politiker och tjänstemän i Sveriges 290 kommuner.
Miljöpartiet håller på att bekänna färg och inte är den grön utan kommunistiskt röd.
 
Jag förstår att MP och V funkar bra tillsammans efter detta förslag men kan Socialdemokraterna ställa upp på detta?
 
Vi hörs!
Ulrik
Bli först att kommentera
Etiketter:

Funderinga från sommarstugan om vinst inom välfärden.

Av , , Bli först att kommentera 4

 

När Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly sa i Almedalen ”Vår vision är därför en välfärd helt utan vinstintresse. Det är världens bästa välfärd” så undrar man i vilken värld han lever i?
 
Varje krona som skattebetalarna betalar till välfärden så går det mesta till olika leverantörer och entreprenörer som är en förutsättning för välfärden. Ingen skall tro att konsulter och entreprenörerna som byggt huset, leverantören av förbrukningsmaterial, leverantören av teknisk apparatur, läkemedelstillverkare mm, (listan är lång) levererar utan att tjäna pengar och därmed kan ge utdelning till sina ägare.
 
Välfärden bygger på att närlivet forskar, utvecklar och levererar det bästa möjliga produkter till vår gemensamma välfärd samt att samhället inom utbildningssystemet ligger i absoluta världsklass i avseende att utbilda de som skall jobba inom välfärden. I Ohlys värld med ideal i kommunismen så vill han säkert förstatliga hela leverantörsledet så att inte vinster kan uppkomma. Lite svårt när många är utländska företag.
 
Jag tycker att debatten om vinster inom välfärden är patetisk. Det är så att man tycker synd om alla duktiga som arbetar inom sektorn och som inte har möjlighet att med gediget arbete och stort kunnande kunna skapa och utveckla verksamheter som skapar vinster för dem själva och för oss som använder oss av det fantastiska arbete som de levererar inom välfärden.
 
Vi syns!
Ulrik
Bli först att kommentera
Etiketter:

Lite från dagen.

Av , , 1 kommentar 4

 

Har idag varit ute från sjukhuset i en vecka. Mår som en prins men den riktiga orken saknas fortfarande men den blir bättre för varje dag. Min läkare ringde mig i dag och berättade att sista provtagningen visade på att allt gick som det ska vilket är positivt.
 
I dag har jag varit ut på en lite längre tur till Vännäsdagarna för att kolla in valtemperaturen och samtidigt träffat människor från olika politiska läger. Fint väder, många besökare och ett förvånansvärt stort intresse för oss moderater redan så här tidigt i valrörelsen. Det är som att det har hänt något. Jag tror att folk vågar visa att det är moderater nu när vi är ungefär lika stora som socialdemokraterna. Fler och fler inser att för att skapa gemensamma resurser för välfärdens kärna så är det arbetslinjen och en välskött ekonomi som gäller.
 
Vi syns!
Ulrik
1 kommentar
Etiketter:

Funderingar från sommarstugan.

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Hej alla bloggläsare. I dag startar jag min blogg som kommer handla mycket om politik men även andra saker som berör.
 
Glädjande demoskop i dag men man skall inte ta ut något i förskott. Moderaterna största parti och att Alliansvänner Centern och Kristdemokraterna stärkt sina positioner. Oroande är att SD fortfarande ligger över 4% och skulle komma in i Riksdagen.
 
Mycket har sagts och mycket har lovats i Almedalen. Det är tydligt att det är två vägval, arbetslinjen mot bidragslinjen.
Mona Sahlin talade i går och många bedömare ansåg att detta tal var en av hennes bästa tal någonsin. Men vad sa hon och till vem riktades talet till? Tydligt var att det var riktat till sin halvt sovande Socialdemokratiska organisationen. Det är många Socialdemokrater som inte känner igen den nya situationen med två partier som styr och ställer över Socialdemokratisk politik. Att samarbeta med Vänsterpartiet med en partiledare som sympatiserar med kommunistiska ideal och Miljöpartiet som lever på sin miljöinriktning men som inte är synad avseende övrig politik.
 
Vi syns!
Ulrik
Bli först att kommentera
Etiketter: