Rödgrönas energi- och klimatpolitik ger större utsläpp!

Utsläppen av växthusgaser från Norden riskerar att bli väsentligt högre med de Rödgrönas energi- och klimatpolitik. Även elpriset kommer att svänga mycket mer jämfört med Alliansens politik. 

Svenskt Näringsliv har låtit ett av de mest välrenommerade konsultföretagen i branschen, Pöyry undersöka konsekvenserna av Alliansens och de Rödgrönas energi- och klimatpolitiken under de kommande 20 åren.
 
Pöyry är ett finskt företag som har varit verksam i 50 år och finns idag i 49 länder och har drygt 8000 medarbetare. Vissa inom de Rödgröna ifrågasätter opartiskheten hos företaget, men säkert är om de inte hade varit seriösa så hade de inte överlevt i 50 år.
 
Pöyry har kommit fram till att om man jämför de båda scenarierna ligger det genomsnittliga elpriset i Sverige på 46,7 öre/kWh i Alliansscenariot och 55,4 öre/kWh för det Rödgröna scenariot under en kall vinter år 2030, en skillnaden
19 procent.Utöver detta ökar de påslag på elpriset som konsumenterna får betala för elcertifikaten – från 8,8 öre/kWh i Allianscenariot till 13,4 öre/kWh i det Rödgrönas, totalt sett drygt 13 öre/kWh skillnad för en hushållskund.
 
Pöyry kommit fram till att de rödgrönas energi- och klimatpolitik leder till ökad prisrörelse och sårbarhet. Det beror främst på minskad andel baskraft i kombination med ökad andel vindkraft, en mindre förutsägbar energikälla. Det är inte alltid det blåser. Studien visar att i Mellansverige skulle priset överstigas 100 öre/kWh cirka 13 gånger i Alliansscenariot och 110 gånger i det Rödgröna scenariot under vintern 2030. I Alliansscenariot beräknas elexporten från Sverige vara 15 TWh per år mer än i det Rödgröna scenariot. Sverige kan således tjäna exportintäkter på utsläppsfri el. Det spelar också stor roll för koldioxidutsläppen. I det Rödgröna scenariot blir utsläppen från Norden 3,9 miljoner ton mer årligen än i Allians-scenariot.
 
Man kan hävda att utsläppen totalt sett inte påverkas eftersom energisektorn ingår i det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter.
I klartext betyder de att de Rödgrönas energi- och klimatpolitik ger större utsläpp från Norden som andra europeiska länder måste kompensera.
 
En annan konsekvens av den Rödgröna miljö- och klimatpolitik är att det blir svårare att hantera den tillkommande vindkraften. Den lättreglerade vattenkraften skulle i högre utsträckning behöva användas som basproduktion om kärnkraften avvecklas.
 
Det finns många stora frågetecken kring de Rödgrönas miljö och klimatpolitik. Väljarna bör nog syna den innan de går och röstar.
 
Vi syns
Ulrik
Etiketter: , , , , , ,

En kommentar

  1. Lars Gidlöf

    Vet du vilka uppdrag detta företag mest utreder och åt vilka?

    Skogsindustrin är deras absolut största kunder, kanske därför de överlevt i 50 år, dvs de utreder och projekterar, de räknar väldigt lite på samhällskostnader.

    Lär dig lite innan du öppnar munnen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.