Nu sjunker arbetslösheten!!!

 

Den svenska arbetslösheten som sjunkit från 9 procent i april till 8,1 procent i juni (säsongsrensat) gemfört med EU som har ett genomsnitt tio procent. Sverige har nu vänt ner snabbare än i andra länder. Sverige ser därför ut att komma bättre ur krisen än de flesta andra jämförbara EU-länder när det gäller arbetslöshet.
 
I juni var det 67 000 fler arbetslösa jämfört med i juni 2006. Samtidigt var det ca 110 000 fler personer som var sysselsatta i juni 2010 jämfört med juni 2006. Det är alltså 110 000 fler som har jobb idag än före valet 2006. Att arbetslösheten ändå hög beror bland annat på att fler valt att söka sig ut på arbetsmarknaden och stora ålderskullar. Det är även mer lönsamt att arbeta med lägre skatter vilket gör att fler söker jobb.

 

Socialdemokraterna väljer att jämföra sysselsättningen i oktober 2006 med juni 2010. Om man istället jämför juni 2006 med juni 2010 – för att undvika snedvridande säsongeffekter – har sysselsättningsgraden endast minskat med 1,1 procent. Sett till antalet personer har sysselsättningen under samma period ökat med 110 000 personer, och inte minskat som Socialdemokraterna vill ge sken av.
 
Jämför man antalet sysselsatta under det första kvartalet 2006 och det första kvartalet 2010 hade Sverige snabbare ökningstakt i sysselsättningen än genomsnittet i EU (Sverige med 3 procent fler sysselsatta 2010, jämfört med genomsnittet på 1,5 procent).

2009 hade Sverige den högsta sysselsättningen av alla EU-länder näst efter Danmark och Holland. I åldern 15-64 år låg sysselsättningsgraden i Sverige på 72,2 procent, jämfört med EU-snittet på 64,6 procent.

 
Ungdomsarbetslösheten har länge varit högre i Sverige än i andra jämförbara länder. Detta är oacceptabelt. I maj 2010 var det 20 000 fler ungdomar som var heltidsstuderande och sökte arbete jämfört med i maj 2006.
Att ungdomsarbetslösheten har ökat under krisen är oroande, men inte särskilt förvånande med tanke på krisens omfattning Ungdomsarbetslösheten låg i juni 2010 på 25 procent, med säsongsrensade värden. Det visar att många unga satsat på att utbilda sig när arbetsmarknaden varit svagare, vilket förbättrar deras chanser att få jobb nu när konjunkturen nu vänder. Utan säsongsrensning låg ungdomsarbetslösheten i juni på 30 procent, vilket är den siffra som Socialdemokraterna väljer att lyfta fram. Socialdemokraterna presenterar dock inte själv några trovärdiga åtgärder för att få ner ungdomsarbetslösheten.
 
Enligt SCB:s AKU-undersökning var det i juni 2010 ca 5000 fler personer som var statligt och kommunalt anställda jämfört med i juni 2006. Det går inte att konstatera att antalet arbetade timmar i kommunal sektor skulle ha minskat, snarare tvärtom. Den privata företagandet inom välfärden har ökat avsevärt och sysselsätter mer medarbetare än vad de Socialdemokraterna beskyller Alliansen för att ha nedrustat.

Alliansregeringen har klarat av att freda välfärden, samtidigt som statsfinanserna är Europas starkaste. Dessutom har Alliansregeringen klarat av att sänka skatterna så att särskilt låg- och medelinkomsttagare har fått stora skattelättnader procentuellt sett.
 
Alliansregeringen har kraftigt byggt ut de praktiska utbildningarna inom det regionala utbildningsväsendet. Socialdemokraterna lyfter fram att det är färre som får praktiska arbetsmarknadsutbildningar idag, men bortser från att yrkesvux, yrkeshögskolor och lärlingsprogram har byggts ut under mandatperioden. Dessutom har Alliansen gjort stora satsningar på högskolan, med ett ökat antal platser.
 

Exakt hur en framtida allmän arbetslöshetsförsäkring kan komma att utformas har Alliansen inte utrett ännu. Frågan ska utredas närmare kommande år.
Dessutom har Socialdemokraterna undanhållit att alla som betalar skatt redan idag är med och finansierar arbetslöshetsförsäkringen. Detta gäller även dem som inte själva omfattas av försäkringen. Socialdemokraterna vill minska a-kasseavgiften som den enskilde betalar och istället göra så att skattebetalarna (inklusive de som inte själva täcks av någon försäkring) ska betala en större del. Det är inte något särskilt rättvist system. Det är bättre att alla är med och både får fördelarna och betalar för systemet.

 
Vi syns!
Ulrik
Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.