Vi har aldrig varit fler som bidragit med mer!

Jobben är Nya Moderaternas viktigaste fråga. I dag har 250 000 fler människor i Sverige ett arbete att gå till jämfört med 2006. Utanförskapet har minskat med nästan 200 000 personer. Det är en bra början, men vi vill mer.

Svenskars inkomster har ökat 18 procent sedan alliansregeringen tillträdde 2006, trots den största krisen i modern tid. Störst är ökningen för dem som tjänar kring 25 000 kronor i månaden, men ingen inkomstgrupp har fått det sämre. Andelen med mycket låg materiell standard har enligt Eurostat minskat från 2,3 till 1,3 procent sedan 2006. EU-snittet är 10 procent.

Men även om de flesta får det bättre kan väl klyftorna öka? Jo, om man läser Finansdepartementets årliga Fördelningspolitisk redogörelse ser man att inkomstskillnaderna har ökat rejält sedan 1991. Men ökningen upphörde 2007, och sedan dess har skillnaderna minskat något.

Oppositionen säger att regeringen lånar till skattesänkningar, men statsskulden har minskat från 44 procent av BNP 2006 till runt 35 procent. Trots att skatterna har minskat har intäkterna från skatterna ökat, bland annat för att många har gått från utanförskap till arbete. Den offentliga vården, omsorgen och skolan har fått mer pengar än någonsin, även justerat för inflation. Sveriges Kommuner och Landsting beräknar att kommunsektorn varje år har ökat utgifterna med cirka en procent mer än de demografiskt betingade behoven ökade. Den som anser att välfärdsstaten inte fungerar måste alltså dra slutsatsen att mer pengar inte är lösningen.

Med europeiska länder där skulderna har skjutit i höjden och ekonomin har brutit samman under krisen, länder där människor är skräckslagna för sin och landets framtid – och ibland för demokratins framtid. I jämförelse med det känns det otroligt lyxigt att få vara uttråkad av den ordning i finanserna som Alliansregeringen uppvisar.

Vi anser att alla som vill och kan arbeta ska kunna få ett jobb. Varje människa är unik och värdefull, och alla behövs i bygget av ett bättre Sverige. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det som är vårt gemensamma.

Alla behövs; Ulrik

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.