Information för dig som är osäker och inte har röstat!

Av , , Bli först att kommentera 2

Information för dig som är osäker och inte har röstat. I trafiken är vänstersvängar utav det farligaste man kan göra men i politiken är det ännu farligare. Jobben försvinner, välfärden får det svårare, människor får mindre disponibel inkomst, och ungdomar hamnar i bidragsberoende. Listan kan göras lång.

Rösta på Nya Moderaterna och jobben. Moderaternas Valfilm Riksdag

Alla behövs, Ulrik

Bli först att kommentera

RÖSTA INTE PÅ DÅTIDEN UTAN RÖSTA FÖR FRAMTIDEN OCH JOBBEN!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är inte många timmar kvar till den riktiga ultimata mätningen!
Umeå behöver ett nytt ledarskap. Moderaten Anders Ågren står för ett nytt och modernt ledarskap för Umeås invånare. Han har ett mycket rutinerat gäng bakom sig som kommer via sina uppdrag i styrelser och nämnder föra Umeå till täten i Sverige avseende arbetstillfällen, välfärd och trygghet!

Alliansring” av Anna Renström som finns på Umedalens Skulptur och pryder socialdemokraternas handlingsprograms framsida är kanske ett önsketänkande för S men problemet är vem eller vilka allierade Socialdemokraterna skall kunna samarbeta med i Umeå för att vara ett alternativ?

Alliansring

RÖSTA INTE PÅ DÅTIDEN UTAN RÖSTA FÖR FRAMTIDEN OCH JOBBEN!

Gå och rösta! Även om du röstar blankt så röstar du för demokrati.

Alla behövs: Ulrik

Bli först att kommentera

Klarar sig välfärden utan privata entreprenörer

Av , , Bli först att kommentera 2

Klarar sig välfärden utan privata entreprenörer? Vem kommer vilja starta företag inom vård, skola och omsorg?

Att svaret på detta är att införa planekonomi i stora sektorer och låta myndighetsstyrda organisationer vara enda lösningen känns väldigt passé. Vi kan bättre i det här dynamiska lilla Sverige, där såväl offentliga som privata aktörer gett väsentliga bidrag till utvecklingen. Riktigt skött berikar entreprenörskap inte bara näringslivet utan också den gemensamma sektorn. Debatten borde istället för vinster i välfärden handla om varför vi accepterar högre kostnader i det offentliga än i det privata när kvaliteten är densamma? Om verksamheten förbättras i och med att vinster förbjuds, då borde metoden användas i fler branscher. Ger samma tillvägagångssätt bättre sjukhusutrustning, läkemedel, skolbyggen eller lunchmenyer till äldreboenden? Skulle svaret vara planekonomi i välfärden? Det är något världen prövat i decennier, med förfärande resultat.

Alla behövs, Ulrik

Bli först att kommentera

Är lösningen att byggnadsarbetaren inte får något ackord när de bygger för välfärden?

Av , , Bli först att kommentera 4
Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöström var tydlig i SVT i går: ”Vår vision är därför en välfärd helt utan vinstintresse. Man undrar vilken värld som Vänsterpartiet lever i?
Varje krona som skattebetalarna betalar till välfärden så går det mesta till olika vinstdrivande företag så som leverantörer och entreprenörer som är en förutsättning för välfärden. Ingen skall tro att konsulter och entreprenörerna som byggt huset, leverantören av förbrukningsmaterial, leverantören av teknisk apparatur, läkemedelstillverkare mm, (listan är lång) levererar utan att tjäna pengar och därmed kan ge utdelning till sina ägare. Jag är övertygad om att t,ex, Byggnads medlemmar inte kommer att avstå ackordet när de bygger för välfärden. Vänstern låter som utgångspunkt en företagsfientlig tradition sätta deras politiska dagordning. Vänsterpartiet vill  förbjuda privata företag och privat ägande av ”produktionsmedel Det är bara att gå till partiprogrammet och titta.

Vänsterpartiet har inte gjort upp eller vill inte göra upp med sitt frihetsfientliga arv trots att det haft decennier på sig. De ekonomiska läror vänsterpartiet bekänner sig till, har lett till att människors liv blivit fattigt, otrevligt, brutalt och kort.

Välfärden bygger på att näringslivet forskar, utvecklar och levererar det bästa möjliga produkter till vår gemensamma välfärd samt att samhället inom utbildningssystemet ligger i absoluta världsklass i avseende att utbilda de som skall jobba inom välfärden. Frågan är om Jonas Sjöstedts med ideal i kommunismen, vill förstatliga hela leverantörsledet så att inte vinster kan uppkomma eller förbjuda företagen att ta ut vinst? Planekonomi har provats förr i världshistorien och alla vet hur det gick.
Debatten om vinster och inte kvalitet inom välfärden är patetisk. Man tycker synd om alla duktiga människor som arbetar och driver företag inom välfärdssektorn och som har möjlighet att med gediget arbete och stort kunnande skapa och utveckla verksamheter som skapar vinster för dem själva och för oss som använder oss av det fantastiska arbete som de levererar inom välfärden. Nya Moderaterna kommer alltid att sätta jobben främst. Fler i arbete ger mer resurser vilket är grundläggande i vårt gemensamma välfärdssystemet.
Alla behövs!
Ulrik
Bli först att kommentera

Självklart skall Bostaden bygga bostäder, men på vems bekostnad?

Av , , Bli först att kommentera 4

AB Bostaden är mycket viktig för Umeås bostadsförsörjning av hyresrätter. Företaget har föredömligt många giltiga detaljplaner så att byggandet av nya hyresrätter kan starta med korta ledtider. Däremot så har bolaget för dålig ekonomi att bygga nya bostäder i den omfattning som vore bra för Umeås tillväxt. Bostadens skulder uppgår till mer än 4 miljarder och limit för vad man får låna är nu nära. Vinsten för föregående år var ca fyrtio miljoner, ca 4% av omsättningen och 1% av skulderna. Underhållsbehovet för Bostadens fastigheter i miljonprogrammet uppgår de närmaste åren till ca 3,7 miljarder och det finns även eftersatt underhåll på övriga fastigheter för en okänd summa som måste utföras. Bokfört värdet av fastigheterna är drygt 9 miljarder.

Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet är tydliga att ingen försäljning av Bostadens hyresfastigheter skall finansiera nya byggnationer och underhåll. Att bekosta Bostadens byggande och underhåll med nya lån kommer att leda till kraftigt ökade hyror för de boende. Det är bara de boende i Bostaden bestånd som kan betalar Bostadens räntor, amortering och underhåll. För oss nya moderater är det inte acceptabelt att kraftigt öka hyreskostnaderna för de boende när man istället kan sälja delar av hyresbeståndet och därmed skapa förutsättningar för nybyggnation och underhåll. Att bo i hyresrätt är redan nu dyrt nog och skall Umeåborna dessutom borga för de enormt höga lånen som redan är en av de högsta av alla kommunala bostadsföretag i Sverige så kommer hyrorna att stiga katastrofalt. Förlorarna är de boende i Bostaden men det spiller även över på den allmänna hyresnivån i Umeå som då drivs upp.

Det finns inget egenvärde för Bostaden att äga ca 15 500 lägenheter. Om man på ett ansvarsfullt sätt paketerar fastigheter och försäljer dessa så kommer man att stärka bolaget avsevärt och därmed minska trycket på stora hyreshöjningar. Viktigt är att Umeåborna inte ska sitter med Svartepetter utan att beståndet minskas så att inte värdet per lägenhet i snitt minskar. Ett argument mot försäljning från S,V & MP är att det skall motverka ombildning till bostadsrätter. Som upplysning kan sägas att det ombildas mellan 5-10 hus per år i Umeå. Enligt lagen så är det de en majoritet (64%) av de boende i respektive hus som bestämmer om de skall bilda brf så det är inte direkt något problem med ombildning som S,V & MP påstår. Vid en försäljning så är det säljarens exklusiva rätt att välja köpare och därmed styra försäljningen så att företag som vill förvalta hyresbostäderna långsiktigt blir köpare.

Nya moderaterna vill inte att Bostadens hyresgäster skall betala med kraftigt höjda hyror för nya bostäder och underhåll. Vi vill att Bostaden försäljer delar av tillgångarna för att säkra nya bostäder och underhåll på sunt ekonomist sätt och inte på hyresgästernas bekostnad.

Alla behövs Ulrik

Bli först att kommentera