Vill s, v, och mp ha Bahnhof i Umeå?….

Vi moderater anser att Arbetsmiljöverket hanterar arbetsmiljöregler. För arbetsmiljön finns bl,a krav på dagsljus, belysning och tillgänlighet enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2. Arbetsmiljölagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning, oavsett lokalens ålder, användning eller eventuella förändringar av lokalen. Arbetsmiljölagstiftningens krav på tillgänglighet i lokaler och Arbetsmiljöverkets anvisningar till arbetsmiljölagen gäller utöver krav på tillgänglighet enligt plan- och bygglagstiftningen. Arbetsmiljöverket har avsluta ett inspektionsärende mot Bahnhof enligt nedan. Därmed föreligger ingen krav på någon fler rättelse från Arbetsmiljöverket.

AMV Avslut

Paragrafrytteri går före arbetstillfällen!

Genmäle på Mikael Berglund (s), Mattias Sehlstedt (v) och Nils Seye Larsen (mp) svar på min insändare om Bahnhof och deras etablering i Umeå.

Moderaterna ifrågasätter starkt om s, v, och mp vill hjälpa företag att etablera sig i Umeå? Detta är moderaternas svar på de fyra punkter som majoriteten anser inte uppfyllda:

För det första vänder vi oss kraftigt mot majoritetens ställningstagande att Bahnhof förnekas söka bygglov i efterhand och anpassa lokalerna efter dagens krav på bl,a tillgänglighet enligt Boverkets Byggregler. Det är riktigt att i detaljplanen från 1952 föreskrivs handel men det är flertalet verksamheter i fastigheten som strider mot detaljplanen så det torde inte vara ett hinder.

För det andra så har lokalen fungerat som bl,a försäljningslokal till och från sen 1959 trots takhöjden så detta torde inte heller vara något hinder.

För det tredje så är inte Byggnadsnämnden överprövande myndighet till Arbetsmiljöverket bedömning av dagsljus och kan inte sätta sig över deras beslut om arbetsmiljön på Bahnhof som AMV godkänt! AMV har det ytterska ansvaret för granskningen av arbetsplatser enligt AFS 2009:2 och Byggnadsnämnden har inte ansvaret enligt Svensk lagstiftning för arbetsmiljön på arbetsplatser i byggnader, däremot har man det för byggrelaterade frågor som tillgänglighet mm. Byggnadsnämnden har ansvar för att Boverkets Byggregler och PBL följs men inte arbetsmiljön.
Som ett inkonsekvent handlande av s, v och mp kan nämnas att vid Byggnadsnämndens möte 2020-06-17 godkände nämnden enhälligt en verksamhet med flera arbetsplatser i källare utan fönster med ordförandes motivering att det är en verksamhet med ekonomiskt stöd från kommunen och de som besöker verksamheten bara är där 1/2 – 4 timmar. Men han sa inget om att detta är en arbetsplats för verksamhetens anställda. Byggnadsnämnden har godkänt flera bygglov genom åren som t,ex Avion, Volvo, Komatsu och SCA utan att ifrågasätta att flertalet av de arbetsplatserna inte har dagsljus. Åter igen, det en fråga för AMV att bedöma arbetsmiljön på dessa arbetsplatser, inte Byggnadsnämnden.

För det fjärde så vill Bahnhof anpassa lokalen efter de krav som krävs för ett bygglov bl,a tillgänglighet. Men eftersom majoriteten har beslutat att förvägra Bahnhof att söka bygglov samt att de måste avslutar verksamheten inom 60 dagar så är det mycket stor risk att dessa arbetstillfällen försvinner från Umeå.

 

Ulrik Berg (m)
Vice ordförande Byggnadsnämnden Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.