Etikett: kilometerskatt

Skatt på avstånd?

Av , , 1 kommentar 7

Skatt på avstånd eller som de Rödgröna vill kallar det, kilometerskatt kommer att slå hårt mot norra Sverige, det säger sig själv! Ju längre det är till en leveransadress ju dyrare blir transporten. Skall mjölken kosta mer i Lycksele, Storuman eller Malå än i Umeå där den produceras? Skall mjölklbonden som ligger långt från Umeå få mindre för mjölken pga avståndet? Skall vi ha dyrare livsmedel i norra Sverige för att det transporteras från andra ställen i Sverige och världen? Frågorna är många.

 
Alliansregeringens politik går ut på att energieffektiviteten i transportsystemet ska gradvis öka och fossilberoendet ska brytas och därmed minskar klimatpåverkan. Alliansens mål är att 2030 skall Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
 
De Rödgrönas förslag, Skatt på avstånd eller som dom vill kallar det kilometerskatt, slår lika hårt mot en lastbil som drivs på fossila drivmedel som en lastbil som drivs på till exempel etanol, biodiesel, biogas Bio-DME eller med hjälp av en hybridmotor. Man kan fråga sig om det är för miljöns skull eller stadsinkomsterna man föreslår denna skatt?
 
Valet står mellan Alliansen med en kraftfull och ansvarsfull miljö- och ekonomisk politik för hela Sverige med kraftigt minskade utsläpp och ökad välfärd i fokus och de Rödgröna´s luddig miljöpolitik som kommer att leda till en offentlig kostnadsexplosion som bl,a inte ser till konsekvenserna för glesbyggd, företagens villkor, och enskilda människors möjligheter att välja miljösmarta alternativ.
 
Landsbygden och miljön behöver nya bilar och lastbilar som drivs på nya miljövänliga bränslen – inte skatt på avstånd!
 
Vi syns!
Ulrik
 
En röst på Socialdemokraterna är en röst på Lars Ohly i en Rödgrön regering.
1 kommentar
Etiketter: , , ,

Nytt självmål om Bottenhavet av Holmlund

Av , , 2 kommentarer 5

 

Det börja bli många självmål på Lennart Holmlund(s) VK-blogg. Det är häpnadsväckande att Holmlund har uppfattningen att på grund av att Bottenhavet är så lite förorenat så kan vi skita ned det. Det säger nog en hel del om hans syn på miljöfrågor.
 
Lennart Holmlund skriver i sin VK- blogg följande:
Därför är det helt obegripligt att den omfattande sjöfarten som sker där (Medelhavet) får släppa ut 10 gånger mer svavel än båtarna som ska trafikera Bottenhavet som inte alls är så förorenat. Man kan undra vad den svenska regeringen gjorde i förhandlingarna när dessa gränser för svavelutsläppen antogs. Det kostar den svenska basindustrin 28 miljarder mer om de i framtiden ska transportera sitt gods via båt.
 
Slutsatsen av denna skrivning blir att Holmlund vill att sjöfarten skall få släppa ut 10 gånger mer svavel i Bottenhavet som sitter ihop med diverse andra hav bl,a Östersjön bara för att man får göra det på andra ställen. Det verkar som Lennart Holmlund inte är medveten om vilka problem som finns bl,a i Östersjön och att fartyg förflyttar sig över olika hav, även Östersjön och Medelhavet när man transporterar varor runt jorden. Även om det inte ligger i Holmlunds intresse så ligger det i Alliansens intresse att skapa lägre svavelutsläpp innom sjöfarten.
 
Undrar om Holmlund stämt av sin uppfattning med det Rödgröna regeringsalternativet?
 
Det kan inte vara roligt att vara s-valarbetetare. Övertyga folk om att gå och rösta för högre inkomstskatt, högre bensinpris, högre dieselpris, återinförd fastighetsskatt, snabbavveckling av kärnkraft, högre elpriser och införd kilometerskatt för tung trafik som bl,a slår mot jobben, basnäringen och matpriserna så jag kan förstå att Holmlund vill fokusera på annat, men lycka till!
 
Vi syns!
Ulrik