Etikett: klimatsmart

De Rödgröna har missat poängen med klimatsmart byggande.

Av , , 2 kommentarer 3

Det råder ingen tvekan om att det behövs mer bostäder och service i Umeå. Vi moderater anser att nybyggnation skall vara långsiktigt hållbar ur ett livscykelperspektiv, mångfalceterat, yt- och kostnadseffektiv samt hyrt och ägt boende. Moderaterna vill att UMEÅ SKALL BYGGAS FÖR ALLA på ett klimatsmart sätt!

 
De Rödgröna har missat hela poängen med att bygga klimatsmart. Man föreslår att man stimulerar ökad nyproduktion genom att införa ett statligt investeringsstöd för miljövänliga hyresrätter till överkomliga och förhandlade hyror. För att få stöd ska fastigheterna klara ett energiförbrukningskrav på högst 70 kWh/kvm respektive 90 kWh/kvm beroende på geografisk zon. Ingenting om den totala resursanvändningen under en byggnads livstid och vad som går att återanvända. Hur miljövänligt är det? (De Rödgrönas okunskap lyser igenom när man skriver i förslaget energiförbrukningskrav. Energi är oförstörbar och omvandlas hela tiden, den kan inte förbrukas.) Moderaterna i Umeå´s filosofi är att resurserna man tar från jorden skall man kunna återföra till jorden i största möjliga mån. Det leder till en låg resursanvändning vilket leder till en låg miljöbelastning. Detta förhållningssatt är kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart.
 
Det resurssnåla byggandet skapar bostäder till lägre månads kostnader för de boende utan statliga bidrag. Valet av byggmaterial har stor betydelse för att uppnå detta Det är inte självklart att det billigaste materialvalet är det bästa ur drift och underhålls- samt hållbarhetsperspektiv.
 
Det är viktigt att bygga byggnaderna utifrån livscykelperspektiv där miljö och kostnader går hand i hand, inte med bidrag som fokuserar på byggkostnaderna per kvadratmeter som de Rödgröna föreslår.
 
Vi syns!
Ulrik
2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,