Etikett: LO

Håller Kommunal på att ändra uppfattning?

Av , , Bli först att kommentera 4

Intressant läsning i Kommunalarbetaren där Kommunals ordförande Annelie Nordström ger sin syn på RUT.

Ingen rök utan eld!

Vi syns!

Ulrik

 

Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal. 

Annelie Nordström, Kommunals förbundsordförande.

Fotograf: Fredrik Sandin Carlson

Nordström vill ha billigare rut

2011-01-14 Rut-systemet bör byggas ut så att även LO-grupperna har råd att köpa hushållsnära tjänster. Det anser Kommunals ordförande Annelie Nordström. Men hon påpekar att det är hennes egna åsikter, inte Kommunals.

– Jag vill lätta lite på den moralkakan som ligger över det här med rut, säger Annelie Nordström till Kommunalarbetaren.

Hon håller med statsminister Fredrik Reinfeldt (M) om att det är en åtgärd för att minska deltidsarbetet bland kvinnor. Senast i en DN-intervju den 23 december förklarade Reinfeldt att rut-reformer för de breda LO-grupperna skulle kunna bli ett av huvudförslagen från hans regering för att minska deltidsarbetandet.

– Våra medlemmar har inte råd att köpa de här tjänsterna. Om det ska vara något med det så måste det bli billigare, säger Annelie Nordström.

Hon säger samtidigt att det förstås finns andra saker som är högre prioriterat att använda skattemedel för än att subventionera hushållsnära tjänster.

Men hon vill ha en diskussion om rut i Kommunal, säger hon.Håller det på att ske en omsvängning om rut inom Kommunal, eftersom du tar upp det här nu?

– Det vet jag inte. Men jag kommer att föra de här diskussionerna i förbundsstyrelsen i samband med att vi pratar om den politiska utvecklingen.Kommer Kommunal att stödja ett eventuellt förslag från regeringen om ytterligare skattesubventioner för rut-tjänster, så att det blir billigare för LO-grupperna?

– Kommunal kommer säkert att säga att det är felaktig prioritering.

Nordström lyfter också ett annat förslag för att minska deltidsarbetet. Även det är hennes eget och inte Kommunals. Det rör hushåll där en jobbar heltid och den andra deltid. Då ska det bli obligatorisk att pensionsspara för den som jobbar heltid, åt sin deltidsarbetande partner, anser Annnelie Nordström.
 
 

Det politiska facket

Av , , 3 kommentarer 7

Vissa fackförbund har uppenbara problem efter som medlemmarna flyr fackförbunden och vad beror det på? Det är ett ämne som inte diskuteras och förklaringen är säkert att det är en mycket känslig fråga, och stämmer inte överens med klasskampsretoriken som används.

 Utdrag ur LO-tidningen  Publicerat 2010-07-04. http://lotidningen.se/2010/07/04/har-facket-nagon-framtid/

”Fackens utmaningar är uppenbara – medlemsantal, kollektivavtalstäckning, välfärdsmodell. Det är en process som har pågått under en lång följd av år som inte förklaras av regeringsskiftet 2006.”

 ”Av 21 samhällsinstitutioner är det endast Europaparlamentet som åtnjuter lägre förtroende hos svenska folket än de fackliga organisationerna. Andelen svenskar som tycker att löntagarnas väl och ve beror på fackets ställning i samhället har nästan halverats sedan mitten av 1970-talet och den fackliga organisationsgraden har fallit till 70 procent. Trots att facken befinner sig på ett sluttande plan saknas tillräcklig krisinsikt.”

”11 procent av allmänheten tror att fackets betydelse som samhällspolitisk aktör kommer att öka samtidigt som 74 procent av styrelseledamöterna tror detsamma.”

 ”Inställningen till och förtroendet för facken har resulterat i att den fackliga organisationsgraden har fallit från 85 till drygt 70 procent sedan början av 1990-talet.”

 Det är nog så enkelt att facken är för politiska. Enligt en undersökning som presenterades nyligen så är det en majoritet av LO medlemmarna som vill ha en Alliansregering med statsminister Fredrik Reinfeldt i spetsen och det är inte konstigt med tanke på den politik som alliansregeringen fört som gynnar de som jobbar i den offentliga sektorn. Varför ska en dyr fackavgift gå till sossarna när man inte röstar på dem. Många fackförbund lägger stora delar av sina medlemmars pengar på att hjälpa ett parti av 7 att vinna valet. Man gör det med en klasskampsretorik som människor inte känner igen sig i. Många medlemmar i dessa fackförbund upplever att de fått en bättre livskvalitet och ekonomi under Alliansregeringen men facket har ett helt annat budskap till sina medlemmar. Det är synd att LO´s ordförande påstår att vi som inte är socialdemokrater skulle vara oupplysta.

De fackförbund som däremot arbetar för sina medlemmars bästa, och inte tar ställning och försöker påtvinga medlemmarna ett politiskt budskap, går det rätt bra för.

 Socialdemokraterna är i fritt fall i opinionen med anledning av den politik man presenterat för svenska folket. Varför skulle LO medlemmarna och framförallt de kvinnor som arbetar i offentlig sektor vilja ha 1600 kronor i månad i skattehöjning, väsentligt dyrare bensin och dieselpriser, dyrare elpriser och införda kilometerskatter för tung trafik som orsakar sämre konkurrenskraft för företagen och dyrare priser för hushållen, och för de medlemmar som bor i villa så vill de rödgröna partierna återinföra fastighetsskatten samt att räntorna torde stiga, vilket drabbar alla med lån.

 

Vi syns!

Ulrik

 

3 kommentarer
Etiketter: , ,

Socialdemokrater i fritt fall i opinionen!

Av , , 2 kommentarer 7

Många förslag från Socialdemokraterna i årets valrörelse är beställningar från LO och ska ses som socialdemokraternas tack för att LO ger resurser motsvarande 600 milj. kr till socialdemokraternas valrörelse (varav 70-90 milj. kr i kontanter). Att som LO försöka köpa sig den önskade lagstiftningen är i mina ögon korruption. Det bör vara värderingar, fakta och analys som i demokratiska former avgör Sveriges framtid, och inte antalet miljoner som skänks till ett politiskt parti.

S och LO brukar komma med inlägg att Svenskt Näringsliv skulle bekosta Moderaternas valrörelse. Efter att ha frivilligt jobbat med Svenskt Näringsliv under 14 år och under 2006 på halvtid som ansvarig för Umeåkontoret vet jag mycket väl att de inte ger pengar till enskilda partier oavsett vilka de är. Det strider mot deras policy. Dessutom är det förbjudet i Moderaternas stadgar att ta emot bidrag från juridiska personer. Däremot så kan de ge pengar till vissa enskilda frågor så som SN gjorde med t,ex, ”Ja till Euron”. Inom SN finns det personer från olika politiska läger. Själv kunde jag inte fortsätta att jobba för SN efter valet 2006 eftersom jag inte ville avsäga mig de politiska uppdragen som jag fick efter valet. Det stred mot SN´s policy.

 

SN´s nuvarande VD Urban Bäckström är före detta moderat politiker och hans föregångare Ebba Lindsö är aktiv KD politiker. Alla partier är företrädda bland ägarna av de företag som är medlemmar i SN även om det är en övervikt för de borgliga men det beror nog på att Alliansen driver företagsfrågorna.

På SN´s stämmor och framtidsmöten är alla politiska partier inbjudna. Det är ofta någon från partierna som är talar och debatterar vid dessa möten. Jag har genom åren lyssnat till Göran Persson,Mona Sahlin, Björn Rosengren, Kjel-Olov Feldt, Maud Olofsson och Lars Lejonborg m,fl,. Senaste mötet för ett par veckor sedan S-politikern Thomas Hartman med på SN´s möte om företagens villkor.

 

Christer Lindvall (s) besöker mig i Moderaternas valstuga. Christer bär varningsväst som varnar väljarna för att rösta på Socialdemokraterna!

 

LO vill vrida klockan tillbaka. Tydligaste LO-kraven är att facket ska in och få ta kontroll över anställning av utländsk arbetskraft, utländska företag, bemanningsföretag, och att en nygammal F-skattesedel införs. Effekten av denna S-plan blir att det blir svårare att starta och driva normala laglydiga och ordningsamma företag.

S-kravet om att du måste ha minst två kunder innan du kan få F-skattsedel är ett hårt slag, särskilt mot många kvinnliga entreprenörer inom välfärdssektorn. Där finns ofta bara en köpare, dvs. kommunen eller landstinget. Kravet på kunder innan företaget finns blir dessutom lätt ett Moment 22. Det är svårt att få flera kunder, innan en verksamhet har startats.

S vill också göra det krångligare och svårare för företag att rekrytera rätt arbetskraft. Arbetsgivaren ska inte längre själv få bedöma om det finns ett behov av att ta in utländsk arbetskraft utan facket ska först ge grönt ljus. Här är S på tydlig kollisionskurs med samarbetspartnern MP, som tidigare har stött Alliansen i denna fråga

Det kan inte vara roligt att vara s -valarbetetare. Förmå folk att gå och rösta för högre inkomstskatt, högre bensinpris, högre dieselpris, återinförd fastighetsskatt, snabbavveckling av kärnkraft, högre elpriser och införd kilometerskatt (skatt på avstånd) för tung trafik som slår mot jobben i länet och matpriserna..men lycka till!

En röst på Socialdemokraterna och Miljöpartiet är en röst på KOMMUNISTER i en Rödgrön regeringen!!!

 

Vi syns!

Ulrik

2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,