Etikett: rodgrona

Holmlund bestämmer de Rödgrönas syn på kilometerskatt!!!

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu håller Holmlund på bestämma de Rödgrönas inställning till kilometerskatten genom utalandet "När jag träffade skosgsindustrin under Almedalensveckan så berättade jag för dem att förslaget på  kilometerskatt inte skulle drabba skogsindustrin." Sanningen är att Kilometerskatten slår lika hårt mot en lastbil som drivs på fossila drivmedel som en lastbil som drivs på till exempel etanol, biodiesel, biogas Bio-DME eller med hjälp av en hybridmotor.
Landsbygden och miljön behöver nya bilar och lastbilar som drivs på miljöbränslen – inte skatter på avstånd!
Vad sa Holmlund till gruvnäringen?

Vi syns!

Ulrik

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

De Rödgröna har missat poängen med klimatsmart byggande.

Av , , 2 kommentarer 3

Det råder ingen tvekan om att det behövs mer bostäder och service i Umeå. Vi moderater anser att nybyggnation skall vara långsiktigt hållbar ur ett livscykelperspektiv, mångfalceterat, yt- och kostnadseffektiv samt hyrt och ägt boende. Moderaterna vill att UMEÅ SKALL BYGGAS FÖR ALLA på ett klimatsmart sätt!

 
De Rödgröna har missat hela poängen med att bygga klimatsmart. Man föreslår att man stimulerar ökad nyproduktion genom att införa ett statligt investeringsstöd för miljövänliga hyresrätter till överkomliga och förhandlade hyror. För att få stöd ska fastigheterna klara ett energiförbrukningskrav på högst 70 kWh/kvm respektive 90 kWh/kvm beroende på geografisk zon. Ingenting om den totala resursanvändningen under en byggnads livstid och vad som går att återanvända. Hur miljövänligt är det? (De Rödgrönas okunskap lyser igenom när man skriver i förslaget energiförbrukningskrav. Energi är oförstörbar och omvandlas hela tiden, den kan inte förbrukas.) Moderaterna i Umeå´s filosofi är att resurserna man tar från jorden skall man kunna återföra till jorden i största möjliga mån. Det leder till en låg resursanvändning vilket leder till en låg miljöbelastning. Detta förhållningssatt är kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart.
 
Det resurssnåla byggandet skapar bostäder till lägre månads kostnader för de boende utan statliga bidrag. Valet av byggmaterial har stor betydelse för att uppnå detta Det är inte självklart att det billigaste materialvalet är det bästa ur drift och underhålls- samt hållbarhetsperspektiv.
 
Det är viktigt att bygga byggnaderna utifrån livscykelperspektiv där miljö och kostnader går hand i hand, inte med bidrag som fokuserar på byggkostnaderna per kvadratmeter som de Rödgröna föreslår.
 
Vi syns!
Ulrik
2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Rödgrönas energi- och klimatpolitik ger större utsläpp!

Av , , 1 kommentar 3

Utsläppen av växthusgaser från Norden riskerar att bli väsentligt högre med de Rödgrönas energi- och klimatpolitik. Även elpriset kommer att svänga mycket mer jämfört med Alliansens politik. 

Svenskt Näringsliv har låtit ett av de mest välrenommerade konsultföretagen i branschen, Pöyry undersöka konsekvenserna av Alliansens och de Rödgrönas energi- och klimatpolitiken under de kommande 20 åren.
 
Pöyry är ett finskt företag som har varit verksam i 50 år och finns idag i 49 länder och har drygt 8000 medarbetare. Vissa inom de Rödgröna ifrågasätter opartiskheten hos företaget, men säkert är om de inte hade varit seriösa så hade de inte överlevt i 50 år.
 
Pöyry har kommit fram till att om man jämför de båda scenarierna ligger det genomsnittliga elpriset i Sverige på 46,7 öre/kWh i Alliansscenariot och 55,4 öre/kWh för det Rödgröna scenariot under en kall vinter år 2030, en skillnaden
19 procent.Utöver detta ökar de påslag på elpriset som konsumenterna får betala för elcertifikaten – från 8,8 öre/kWh i Allianscenariot till 13,4 öre/kWh i det Rödgrönas, totalt sett drygt 13 öre/kWh skillnad för en hushållskund.
 
Pöyry kommit fram till att de rödgrönas energi- och klimatpolitik leder till ökad prisrörelse och sårbarhet. Det beror främst på minskad andel baskraft i kombination med ökad andel vindkraft, en mindre förutsägbar energikälla. Det är inte alltid det blåser. Studien visar att i Mellansverige skulle priset överstigas 100 öre/kWh cirka 13 gånger i Alliansscenariot och 110 gånger i det Rödgröna scenariot under vintern 2030. I Alliansscenariot beräknas elexporten från Sverige vara 15 TWh per år mer än i det Rödgröna scenariot. Sverige kan således tjäna exportintäkter på utsläppsfri el. Det spelar också stor roll för koldioxidutsläppen. I det Rödgröna scenariot blir utsläppen från Norden 3,9 miljoner ton mer årligen än i Allians-scenariot.
 
Man kan hävda att utsläppen totalt sett inte påverkas eftersom energisektorn ingår i det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter.
I klartext betyder de att de Rödgrönas energi- och klimatpolitik ger större utsläpp från Norden som andra europeiska länder måste kompensera.
 
En annan konsekvens av den Rödgröna miljö- och klimatpolitik är att det blir svårare att hantera den tillkommande vindkraften. Den lättreglerade vattenkraften skulle i högre utsträckning behöva användas som basproduktion om kärnkraften avvecklas.
 
Det finns många stora frågetecken kring de Rödgrönas miljö och klimatpolitik. Väljarna bör nog syna den innan de går och röstar.
 
Vi syns
Ulrik