Umeås Bästa fullmäktigebeslut är att avbryta Nannabadplanerna som många umebor vill.

Många umebor vill liksom jag att Umeå kommun avbryter Nannabadplanerna. Senaste beviset på detta var en insändare i VK lördag 26/5 med rubriken ”Eloge till Urban Bengtsons kamp i badhusfrågan” av signaturen ”Än så länge stadsbo”.

Samma dag var det flera som kom och påminde mig om insändaren när jag var på Brännbollscupen och Konstnärligt campus. Det finns ett stort och djup stöd hos kommunmedborgarna att det finns bättre lägen för äventyrsbad och 50-metersbassäng än på grusplanen vid Mimerskolan.

Framför allt billigare och mer tillbaka för Umeå skattebetalare, detta kan man läsa in i S-kommunalrådet Lennart Holmlunds e-brevsvar den 23/5 (svar på synpunkter jag skickade till kommunstyrelseledamöterna tidigare samma dag) med

”Fullföljs inte planerna nu på den plats som planerats så blir det inget bad och aldrig en 50 meters bassäng. Så lyder vårt besked och  det skulle frigöra medel till både gymnasikhall och fotbollshall. Dessa sporter skulle ta med ett beslut av brytande om badprojektet med glädje och skulle även frigöra medel till annan verksamhet. När nuvarande badhus då tvingas stänga får man nyttja de bad som i övrigt finns inom kommunen”

Så det som behövs nu är en komplettering av Badutredningens slutrapport 2006-04-20, dels att uppdatera tidigare utredda lägen, dels att lägga till det som inte var med då, campusområdet vid IKSU:s nuvarande simhall.

IKSU-placering är enklast att inse det mer ekonomiska genom att då behövs inte lika mycket bassängytor (finns ju 25:a och undervisningsbassäng redan) som på Nannavarteret, vilket ger mer utrymme för upplevelsedel för samma pengar. Plus de många miljoner kr som fås för grusplanen, för bad/simning eller till annat, t ex Gymnastikens Hus.

Synergivinster driftsmässigt genom samordning av flera idrotter och utveckling/utbyggnad likaså, inses lika lätt, liksom vid driftsstörningar och renoveringar eller när delar måste stängas vid t ex arrangemang.

Antingen ges det blivande kommunala badbolaget, där Umeå Fritid ska få vara med på något sätt, tillläggsdirektiv. Eller, hellre, inser Umeås fullmäktigepolitiker redan idag att ett badbolag inte behövs utan Fritidsnämnden kan få fortsatt utredningsuppdrag. Ledamöter där har redan varit på stor badhuskonferens i Sverige, i april, och är uppdaterade på vad som händer på bad- och simfronten i Sverige.

När Umeå universitet blir klar med sin idrottsutredning och planerna klarnar för Umeå universitetsstad, passar detta in i varandra. Och utredandet kan bli klart i höst och nya beslu tas före årsskiftet.

Så fullmäktigeledamöter, i vår har det varit turbulens kring Scharinska villan, korvvagnar och järnstaket, både bland allmänheten och i medierna. Där har politiken i Umeå visat sig från sin bästa sida, omprövningens. Den är ett av en demokratisk politiks vikgaste uttryck. Utan att pröva om hade vi inte haft alla de demokratiska reformer vi ändå har.

Så för Umeås Bästa, tänk, tänk om och besluta på nytt, här på mer utredande, det vinner vi alla i Umeå på, inte minst ekonomin!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.