Umeå Bästa byggnadsnämnds-politiker styrs ej av hetsande bad-politik

Av , , Bli först att kommentera 1

 Umeå Bästa byggnadsnämndspolitiker styrs ej av hetsande bad-politik eller av kortsiktig politisk prestige. Det handlar är om den senaste snurren i Nannabadkarusellen i Umeå. Någon/några har i elfte timmen upptäckt att badplanerna kan gå snabbare om kommunen slipper revidera gällande detaljplan för kvarteret Nanna 7, där äventyrsbad, 50-metersbassäng, mm och ett P-hus planeras för.

Att skälet är just detta framgår av Anders Ågrens (M) bloggande och interpellation om detta och, tydligen, nämndens ordförande Åsa Ögrens (S) medgivande enligt mediauttalande att gamla detaljplanen kan gälla.

Först så är det märkligt att här är det viktigt att använda en gammal detaljplan medan i andra sammanhang är politikerna så måna om att få fram nya detaljplaner för att förverkliga sina förslag, t ex fler höghus i citykärnan. Ändamålet helgar medlen är uppenbart.

Sedan, vad ska man då tro om politiker och det politiska systemet med sådant dribblande och trixande med demokratiska fundament och allmänhetens rätt att få insyn och påverka. Byggnadsnämnden är samtidigt ute på hal is  och djupt vatten om man bara rakt av nu säger  att vi kör vidare med 40-talets detaljplan för just grusplanen vid Mimerskolan.

Det kan komma surt efter, både för dessa badplaner och för Umeås stadsplaneringsrykte om man inte tänker efter före nu vid nämndens möte i morgon den 15 juni då ärendet  om detaljplanen är uppe som informationspunkt.

Bättre vore att i stället vara extra framsynt och just göra en än mer genomtänkt detaljplan för Nanna 7, som nu måste vara Umeås mest värdefulla tomt. För ingen vet om ett Nannabad till slut blir av, varken Anders Ågren eller Åsa Ögren. Det finns just nu inget som helst ritnings- eller innehållsunderlag klart.

Det som finns ska kunna ändras och det ska först in anbud för projekteringsunderlag som under hösten är tänkt ska bestämmas närmare om, och först då får intressenter komma med och yttra sig. Det finns ingen entreprenör för att driva en ny bad- och simanläggning och en sådan kan inte säga sitt förrän både ritningar och ekonomibidrag från kommunen är fastslagit och under vilken tidsrymd.

Det finns många tuvor som kan stjälpa detta stora lass liksom att det kan gå som för förra badäventyrer, Aktivariet, med även vård och hotell på Nannakvarteret för 12 år sedan "gick i graven" pga av just ekonomin, det gick inte att klara driften.

Jag räknar med att historien upprepar sig, det är ofta bästa spådomen särskilt när politiker här undviker att prata badhistoria, däremot vill använda gammal detaljplanehistoria. Begravs även detta badprojekt på grusplanen och nya idéer dyker upp och den ålderdomliga detaljplanen inte klarar detta nya måste en ny till.

Surt sa räven eller genvägar blir senvägar,  är sentenser Byggnadsnämndens politiker, tjänstemännen och Nannabad-hetsande politiker bör ha i åtanke kring detaljplanen för framtiden av Nanna 7. Så interpellationsdebatten i kommunfullmäktige på måndag den 18 juni ska bli intressant att följa.

Och om framsynhet finns för Umeås urbana planering eller bakåtblickandet råder. Vinner förstnämnda kan i stället en ny detaljplan ta med innehåll som den nu inte är tänkt för.

Så att när Nannabadhuset sjunker en Campus simarena byggs vid IKSU:s simhall som ju har en klar detaljplan för bad/simning.

Bli först att kommentera

Umeå Bästa kommentarer är de som ogillar Nannabad och gillar Nannaplan

Av , , Bli först att kommentera 0

 Umeå Bästa kommentarer är de som ogillar Nannabad och gillar Nannaplan. Igår skrev jag om att flytta busshållplatserna efter Vasaplan till grusplanen vid Mimerskolan och där skapa ett Nannaplan. VF lade ut det på nyhetssidan på nätet.

Det har, tills nu, gett 17 kommentarer (egentligen 16, då jag svarat på en). De allra flesta gillar nya busshållplatser och alla ogillar badhusplanerna. Detta är ingen opinionsundersökning, men väl en opinionsyttring som stämmer med undersökningar för sex år sedan och stämmer mer än väl med det jag får höra direkt av folk.

Så småningom när detta in hos politikerna  också. Möjligheterna att prestigen minskar, ökar med tiden och särskilt under sommaren när man möts och, kanske, diskuterar Umeås stadsplanering. Då är det viktigt att veta att det är inte försent att ändra ett Nannabadbeslut.

Tvärtom, ju mer tydlig planerna blir, desto lättare att argumentera emot. Och nu är det projekteringsunderlag som ska in, för att under hösten arbetas med, och först i slutet av året ge ett underlag för totalentreprenad. Så både kritik mot går då att komma med och alternativa förslag, som i form av utmaningsrätt i bloggen igår.

Avslutningsvis kommentarerna i VF igår

Normal
0
0
1
553
3154
26
6
3873
11.518

0

21
0
0

Helt rätt tänkt av Urban! 
Anmärkningsvärt att kommunen driver detta vansinnesprojekt vidare. Är det prestige det sitter i?

Urban har typ 97% av befolkningen på sin sida. Fortsätt kampen, för Umeås bästa! 


            Dan 
Det har han inte alls. Och det här förslaget med nytt busstorg är ju rent vansinne! Förstår han vad det innebär att dra om alla busslinjer i stan? 


            Fredrick 
Det finns de som tänker till skillnad mot de inne i stadshuset,mycket klokt förslag för en bussterminal på grusplanen. 


            JJ Bra förslag!
Betydligt bättre att lägga badhus och ev. evenemangsarena vi I20-området.
Fortfarande rätt centralt och oändliga ytor för parkeringsplatser.

            mok 
intressant lösning!

            Nils 
Ok, badhus eller inte är en sak, men Bengtssons busstorg är ju helt vansinnigt värdelöst ur användningssynpunkt. Gräv hellre ned nuvarande Vasaplansfunktion och bygg ett torg ovanpå, nedgångar till bussarna på var sin sida beroende vilket håll man ska åka. Möjligtvis dyrt men ytterst trafiksäkert då inga människor passerar i bussarnas körfält.
Eller ännu hellre, inse att Umeå ligger i Norrland och underlaget för att bedriva handel i än större proportioner än planerad IKEA-etablering inte finns i dagsläget. Det är inte så att dagens centrum är utan tomma butiksytor.

            Umeå växer… 
Umeå växer. (Är en av Sveriges snabbast växande städer). Ytorna i centrumkärnan kommer att efterfrågas på sikt. 

Ett badhus som ligger på t.ex. I20, Nolia, Haga, Hamrinsberget kommer att anses vara fullt tillräckligt centralt för ett badhus. 

Det går idag bussar till alla stadsdelar och man kan justera/öka avgångarna på linjer som passerar stadsdelen badhuset hamnar på. 

Shopping och besöka badhus är en konstig kombination. 

Centrumhandlarna vill att centrum utvecklas, och det gör det bäst om det kommer fler affärer, mat- och fikaställen, kultur etc. Ett badhus snarare bromsar utvecklingen 
Svara

            Fidel 
Varför gräva ner bussarna när det finns en sån utmärkt plats som grusplan på Mimer? 
  

            Norrbotten 
Inget snack om att det här är ett bättre förslag. Men mest av allt är jag ändå trött på att höra om skiten. 


            Susanne 
Så underbart om vi kunde slippa alla stinkande bussar på Vasaplan! Detta skulle funka bra om man öppnar upp för mer trafik på Nygatan och Västra Kyrkogatan. Nuvarande gågatan på Kungsgatan kan få bli en riktig cykelgata eftersom det är det naturliga stråket för dom flesta cyklister både till och genom stan. Sedan kan man ha gågator ikring istället till exempel på Skolgatan!

Bra förslag Urban, men det går att utforma busshållplatserna mer effektivt, t ex två raka led med hållplatser! 


            GbM 
Ser bra ut, skrota badhusplanerna tack.

            Flitiga Lisa 
Umeåborna vill inte ha vare sig ett badhus eller en simhall, om vi får tro kommentatorfälten. Varför inte låta lära barnen simma i sjöarna eller havet på sommaren, som under förra årtusendet? Det blir säkert mycket trevligare och bättre. Och vi blir härdade! Simsporten är ändå inget för oss som spelar hockey. 


JA till badhus. NEJ till placeringen 
Dom flesta vill nog visst ha ett badhus. Det är

placeringen man först och främst är emot. 

Dessutom verkar utbudet bli en besvikelse

 med nuvarande förslag när det från början var tal om mycket större äventyrsdel inkl. 50

 m bassäng och hopptorn och you name it. 


            MOJE 
Vettigt förslag! Bygg sedan badhuset på nuvarande busscentralens plats istället eller på det blivande tomma området vid gods bangården efter Vännäsvägen.

            Svenne 
Bra förslag! Att lägga badhuset mitt i smeten är puckat. Bygg badhus uppe i I20-skogen istället. Det skall vara enkelt för barnfamiljer att ta sig till och från badet. Det bör även finnas goda parkeringsmöjligheter. 


            RJ! 
Bygg en tunnelbana ocjh skrota bussarna.

.

Normal
0
0
1
553
3154
26
6
3873
11.518

0

21
0
0

Normal
0
0
1
553
3154
26
6
3873
11.518

0

21
0
0

Normal
0
0
1
553
3154
26
6
3873
11.518

0

21
0
0

Normal
0
0
1
553
3154
26
6
3873
11.518

0

21
0
0

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa utmaningsrätt är för alternativ till Nannabad som Alliansen bör gilla

Av , , Bli först att kommentera 0

 Umeås Bästa utmaningsrätt är för alternativ till Nannabad som Alliansen bör gilla. Så här skrev de fyra Allianspartiernas gruppledare, Anders Ågren (M), Britt-Marie Lövgren (FP), Mattias Larsson (C) och Veronica Kerr (KD) i debattinlägg i VK förra året, 15/2 2011:

Runt om i landet prövas nu också möjligheten för privata företag att ”utmana” kommunal verksamhet på upphandling – även kallad utmaningsrätt. Idag är det 22 kommuner som har infört den här möjligheten och ytterligare 10 kommuner är på gång. Utmaningsrätten fungerar som sådan att den som vill bedriva en verksamhet åt kommunen på entreprenad – privata företag eller kommunanställd personal som vill ha en annan driftsform – har rätt att utmana den kommunala verksamheten genom en konkret upphandling. Syftet med utmaningsrätten är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Den största vinsten är att anställda och företag kan bidra till att verksamheten utvecklas på ett ännu bättre sätt.

Så, då ska väl tre av er, Ågren, Lövgren och Larsson, som är med i nya Umeå Badbolag AB:s styrelse se  positivt på att någon/några företag får möjlighet att utmana i planering av ny bad- och simanläggning. Om Kerr och KD säger ja liksom Miljöpartiet och Arbetarpartiet är med blir det majoritet i kommunfullmäktige. 

Här är tre alternativa lägen som företag kan få bättre ekonomi för badhus/simhall/simarena än Nannabad, då dessa lägen har redan bad som kan byggas ihop med. Då sparas i investering och i drift jämfört med ensamt bad mitt i stan. Lägena är

1. Holmsunds simhall med 25:a och äventyrsdel, inomhus

2. Nydala med utebad Umelagun (både äventyrs del och 25:a)

3. IKSU simhall med 25:a och undervisningsbassäng. 

 

Bli först att kommentera

Umeå Bästa företagsidé för centrum: Nannaplan och Vasatorget med Skol-gågatan!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeå Bästa företagsidé i centrum: Nannaplan-Vasatorget-Skol-gågatan!  

 

Umeå Vinner och Vill Mer, vad kan då vara bättre för ett centrum i Umeå än att utvidga centrumkärnan för handel, kommers, kultur, mm. Och med nya torg, strög och gågator.

Genom att frigöra grusplanen vid Mimerskolan, Nannakvarteret, från oket av ett för litet, trångt, miljödåligt, trafikbesvärligt, outvecklingsbart samt därmed riskfyllt (för skattebetalarna) oekonomiskt Nannabad, ges ovan möjliga nya busshållplatser på grusplanen.                                                                                                                                

Plus en cirkelformad cykelparkering (där Gjallarhornet är) och resecentrum i gamla gymnastikenhuset, fås ett Nannaplan mer samlat i st f nuvarande utsträckta Vasaplan för busstrafiken.

Skolgatan frigörs till att bli en gågata bort till Renmarksesplanaden och utanför Folkets Hus fås Vasaplan/torget eller Vasaströget. Behövs reservutrymme för bussar och/eller Vasagatan för att ta sig ut och in tlll Nannaplan, kan Skol-gågaten börja vid Vasagatan. Under Nannaplan finns möjlighet till parkeringsgarage.

Denna idé har jag kläckt, testat på lite olika håll (med positiva reaktioner) och illustrationen står Mats Edvardsson, också Umeåföretagare, för. Så båda vi har upphovsrätten och vill Umeå kommun, UPAB eller annan aktör/intressent pröva denna urbana innovation för bättre kollektivtrafik, miljö och centrumutveckling,                   välkommen att höra av er.

Mvh/

Urban Bengtson, idékonsult, Umeå

PS Illustrationen är fri att använda med angivande av                                                       Idé: Urban Bengtson och Illustration: Mats Edvardsson.

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa Nannalternativ: ”något annat kul på tomten” – ”av intresse för umeborna”

Av , , Bli först att kommentera 0

 Umeås Bästa Nannalternativ: "något annat kul på tomten" –  "av intresse för umeborna".

Något annat kul på tomten, är det förra moderatledaren i Umeå, tillika M-kommunalrådet, Anders Sjölund yttrade om när förra äventyrsbadet, Aktivariet från 1996, fyra år senare "gick i graven" (tidningsrubriker då). Sjölund sa då när det stod klart att detta bad-vård-hotell-projekt inte skulle hålla pga ekonomin:

”Vi kör Aktivariet i botten, sedan gör vi något annat kul på tomten. Nu har vi möjlighet att krypa ur det här med hedern i behåll.” En uppriktighet i att det gick prestige således, prestige som den för dagens Nannabad, men tydligen ingen väg för ”utkrypande”, än.

Normal
0
0
1
110
629
5
1
772
11.518

0

21
0
0

När det till slut var ”kört” för äventyrsbadet på Nanna var kommunalrådet Marie-Louise Rönnmarks (S) kommentar: ”Vi kommer inte sälja tomten till vad som helst. Vi har tydligt sagt att det ska vara till något som är av intresse för umeborna och tillför staden något.”

Det blev ändå nya planer för äventyrsbad igen, vilket en stor majoritet av umeborna inte har intresse av, vågar jag påstå. Och tillför ringa värde på denna trånga och outvecklingsbara plats.

Därför kommer om en stund, kl 08.45, en Umeå Bästa-blogg om något annat kul och som är av intresse för umeborna och tillför staden något, särskilt miljömässigt och kommersiellt.

Men då måste namnen Ågren som M-kommunalråd nu vara lika prestigelös som Sjölund och säga något som då: "Nu har vi möjlighet att krypa ur det här med hedern i behåll."

Och även övriga i kommunledningen f ö, där ju Rönnmark har en extra anledning då hon var med om förra Aktivariet som "begravdes" och inte sedan vill sälja till vad som helst.

Bli först att kommentera

Umeå Bästa i simning fås av att lära av omvärlden – inte stirra blint på trångt Nannakvarter

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeå Bästa i simning fås av att lära av omvärlden – inte stirra blint på trångt Nannakvarter. Ett lyckat exempel här är från Borås när man där 2010 fick en simarena med 50×25-m bassäng, mm för drygt 50 miljoner kr. Nedan är från Borås Simarenas hemsida, http://www.boras.se/borassimarena

I Umeå kan detta skapas på campus, vid IKSU simhall. I st f undervisningbassäng, då sådan finns, kan en hopp/djup-bassäng byggas. Allt detta plus 25:an som IKSU har, fås en anläggning, nästan, i klass med Eriksdalsbadet i Stockholm, Sveriges främsta.

 

Genom synergieffekter med andra sporter/aktiviteter/omklädning, etc samt administration, mm, ges också mindre utgifter för drift. Attraktionen ökar genom att fler upptäcker en 50:a vid besök för annat. Det blir många Win-Win-möjligheter till skillnad från 50:a i Nannabad som mer har Loose-Loose-risker.

 

Fakta om Borås Simarena

 

Borås Simarena erbjuder alla gott om utrymme för motionssiming, simträning och andra simsporter såsom vattenpolo och konstsim!


Badet är utrustat med:

En motions-, tränings- och tävlingsbassäng

 • 50m lång
 • 25m bred
 • 2m djup på 84% av bassängen
 • övrig del ca 1,20m

En undervisningsbassäng

 • 6m bred 16,6m lång
 • 0,8m djup

Övrigt

 • Läktare för 250 besökare
 • Stora fönster
 • Våt- och ångbastu i omklädningsrummen
 • Fräsch och rymlig entré
 • Cafeteria med soldäck
 • Utrymme för landträning, uppvärmning och stretching!


Simklubben Elfsborg bedriver en av de största ungdomsverksamheterna i Borås Stad, och under många år har de drivit frågan om att Borås Stad bör kunna erbjuda en ordentlig simanläggning som är anpassad för motionärer, simträning, friskvård och simtävlingar.

 

Det har de senaste åren förts fram ett antal olika alternativ på var och hur en simarena skulle kunna byggas, allt ifrån att ta utrymme från Stadsparksbadet till att bygga tak över Alidebergsbadet.

 

Inget av förslagen har dock haft sådan budget att det varit genomförbart. Men tack vare den s.k. Borås-modellen och den lediga tomtmark intill utomhusbadet tog kommunfullmäktige i september 2008 beslut om att bygga Borås Simarena.

 

En motsvarande anläggning av detta slag, som byggs på traditionella kommunala sätt, beräknas kosta över 100 miljoner kronor. Borås Simarena hade en budget på ca 56 miljoner.

 

Med Borås Simarena ges Borås möjlighet att arrangera större tävlingar inom simidrotten, såsom exempelvis Masters VM i vattenpolo som genomfördes på simarenan sommaren 2010.

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Umeå Bästa om nej till Anders Ågren (M) att Nannabad kan byggas nästa vår

Av , , Bli först att kommentera 0

Nej, Anders Ågren, det blir inget Nannabad som kan börja byggas nästa vår. Det ska göras en bygglovsansökan som kan komma att överklagas. Det är också ett P-hus till som planeras.

Till det P-huset och till P-huset Nanna ska det komma bilar och ökande badhus- och simhallstrafik med skolbadbussar (skolbaden fås ej i ordinarie bussar) och utflyktsdito.

Det skapar "trafikinfarkter" periodvis runt om Nannakvarteret som ni politiker då måste ta ställning till. Problem som förstärks av Ikea med än mer trafik på ÖK och som ökar med mer av restriktioner pga försämrad luftmiljö.
 
Och allt måste ju, väl, beslutas om innan ett spadtag tas?
 
Samtidigt med den projektering som ska dras igång, kommer också en bedömning om hur ska driften skötas. Den har varit bortglömd(?) hela tiden. Den finns inte med i anbudsförfrågan nu heller. Och kan inte vara med förrän ett fullständigt innehåll finns.
 
Inte heller förrän frågan om trafiken är löst. För där kommer då ett avgörande. Tänk om badentreprenörer ser det svårt att få de besökande de måste ha för att klara ekonomin. För äventyrsbadet är ju inte mycket att yvas över, nu på c:a 1 000 kvm, mindre än en tredjdel av Ö-viks Paradiset.
 
Dessförinnan måste Umeå kommun bestämma vilket bidrag som ska ges. Där finns heller inga beslut tagna. Hur och när kommunbidragen ska bedömas vet ingen. Är det ni politiker i Badhusbolaget? Är det i Näringslivs- och planeringsutskottet, i KS eller Fritidsnämnden?
 
Nu hopas verkligheten på ett sätt ni beslutfattare, som inte kan bad och badplanering (och inte ska vara experter heller), inte tänkt på. Att då utnyttja en gammal detaljplan för att få allt snabbare visar att ni politiker inte tar planeringsproblemen på allvar. 
 
Men i höst blir allt detta synligt och början på Nannabadets fall, som det blev för 12 år sedan i förra badsatsningen på grusplanen, Aktivariet som gick i graven, pga att driften inte klarades. Det blev verkligt i anbudshandlingsskedet och ett felplanerat bad där "begravdes" (än mer felplacerat  idag f ö).
 
Verkligheten överträffar dikten (om Nannabad) ofta. Så blir det även här.
Bli först att kommentera

Umeås Bästa om badkarusellen som snurrar vidare allt fortare.

Av , , Bli först att kommentera 0

Badkarusellen i Umeå beskriver jag i min bok från i fjol höst, Umeås Bad Historia och Framtidens SImning, med alla snurriga turer kring olika lägen som till slut blev det inget parti egentligen gillade, men man var överens om att ogilla lika mycket, Nannakvarteret.

Det snurrade också runt om hur det skulle planeras, med privata aktörer som fick nej i höstas och Umeå kommun tog över, nu till ett nybildat badbolag, Umeå Badhus AB, (inte något om simhall f ö).

En tredje snurr var innehåll och storlek, som till slut i det förfrågningsunderlag som går ut är det lilla äventyrsbad på 1 000 kvm som visades i vår och den krympta 50:an, inte 50×25 och tio banor, utan åtta och 21 m bredd. Samt utan djupdel, igen, så att djupsimmare och hoppare samt provtagare inte får något utrymme.

Jag har nämligen idag genom kommuntjänstemän från Vd:n för INAB, moderbolag till badhusbolaget, Bertil Hammarstedt fått de handlingar som gäller för ett förfrågningsunderlag för projektering.

Så här skriver BH: "Ber Dig notera att de ritningsunderlag som bilägges är desamma som tidigare synts i tidningarna och således inte det som blir en slutprodukt. Vi kommer under projekteringsfsen att knyta till oss olika nyttjare, USS, Umeå Fritid o.s.v. för att få fram en slutlig produkt."

Dvs ytterligare en snurr i badkarusellen, ingen vet vad som blir, inget om äventyrsbadet växer (eller minskar), 50:an får de mått som politikerna utlovade eller om det blir en djupdel. Hur kan Umeås politiska ledning arbeta på detta bakvända, och mot nyttjare/verksamheter oförskämda sätt när det gälller bad/simning?

Självklart ska en ritning med innehåll tas fram först av allt och med alla simporter/föreningar med liksom repr för allmänheten, genom Umeå Fritid samt medverkan från rikshåll, här Svenska simförbundet!

Därefter, när alla stenar är vända på, och politikerna markerat gränser för storlek och ekonomi, låta ritningar och innehåll lämnas för att ta fram projekteringsunderlag!

Vad värre är, är genom att ingen ekonomi finns med (och går ju inte då man inte vet innehåll, mm), kan inget sägas om dirften så att därmed frågan om driftsentreprenör svävar i luften!

Vid första möte i Umeå Badhusbolags styrelse borde man stanna upp denna "karusellprocess" och ta sakerna i rätt ordning. Men dessförinngan vore det bra om kommunfullmäktige tog sig ordentlig tid och synade denna badkarusellplanering, t ex genom att anlita en utomstående controller som synade det hela opartiskt.

Detta handlar ändå om ett halvmiljards-kronor-projekt som låser utvecklingen mitt i centrum på ett mycket olyckligt och ogenomtänkt sätt (se tidigare bloggar). Badcontrollern kunde också få ett sidouppdrag, att ge förslag på alternativa placeringar ifall hela Nannabadprojektet ändå till slut spricker (ingen kan ju garantera att det blir av).

Kanske är det någon fullmäktigepolitiker som läser detta och får inspiration till om- och nytänkande kring Nannabadplanerna i samband med Anders Ågrens (M) interpellation den 18/6 i fullmäktige i frågan om det går att använda 1900-talets detaljplan på detta 2000-talsprojekt (bara det också en snurr i karusellen). Då kanske badkarusellen stannar av och det går att kliva av….

 

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa om Nannabadplanerna som totalfiasko på väg mot vägs ände med kommun-ism?!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa om Nannabadplanerna som totalfiasko på väg mot vägs ände – med kommun-ism?! 

Nannabadplanerna i Umeå, som pågått i över fem år utan att en godkänd ritning blivit till, är ett totalfiasko och, äntligen, på väg mot vägs ände. Eller är ett Nannabad, felplacerat och outvecklingsbart, något Umeås politiker bara måste genom föra, av prestigeskäl, då är det totalfiasko i kubik, även ekonomiskt.

Detta är kanske hårda ord, men de bygger på vad många säger till mig vid möten eller påringningar. Det jag får höra är bl a följande, sammanfattat i 10 punkter.

1. Barnfamiljer tar inte buss till stan för att bada, dom tar bilen, även simskole- och simmarföräldrar, med barnen i simhallen eller för att skjutsa dit och hämta. Detta innebär då mer biltrafik än politikerna säger som tror på kollektivtrafiken som färdmedel, det vill säga man underskattar trafikökningen och miljöförsämringen. Samma gäller skolbaden, dessa blir inte med kollektivtrafik, som politiker tror, utan inhyrda bussar för att klara skolscheman och säkerhet. Dvs ny trafikunderskattning och felbedömning politiskt.

2. Ungdomar cyklar gärna, men som förälder blir man orolig över cyklande mitt i stan, särskilt vid Nannakvarteret, P-huset, ÖK, Nygatan och Skolgatan samt Vasagatan (med bussgata), som nog är Umeås farligaste cykelområden, och blir det än mer med äventyrsbad och 50-metersbassäng. Inget av detta risktagande finns analyserat i de planer som redovisats i Nannabadhistorien.

3. Andra kommunikationsproblem folk påpekar är att det blir dyrare med parkering i P-hus eller efter gator och andra öppna parkeringsplatser. Vid Umeå simhall är det gratis liksom i Holmsund och IKSU (begränsad tid där ibland).

4. Hur kommer det att bli vid badentrén med närhet till busshållplatser, särskilt vid kall och ruggig väderlek, har en del jag mött undrat. Ja, blir det en värmestuga med så mycket icke-badgäster att vaktbolag måste till? Bara tanken förskräcker.

5. Vid tidigare förslag, innan bassängerna åkte upp några våningar och det var stora glasytor, fanns kommentarer på nätet om hur olustigt det måste kännas för badbesökare att bli glodd på. Svaret blev att man stoppar insynen givetivis. Men då stoppas också utblicken som är så skön i ett badhus/en simhall, att kunna se ut.

Så är det inte på Umeå simhall, i Holmsund, Sävar, Hörnefors, Ersbodabadet, IKSU simhall och spa, alla har glasningar för både ljus in och utsikt ut. Men inte i ett Nannabad då. Eller om det blir utsikt där, vad ser  man då, jo, gator, trafik och väggar, igen och igen. Inte precis attraherande.

6. Som följd av stora väggytor, glas eller ej, insyn eller ej, finns också risker för olaglig affischering i centrum och även risk för klotter. Inget man gillar, men kan bli ändå just för att det är centrumläge.

7. Outvecklingsbarheten, att aldrig kunna bygga ut, det nämns ofta, särskilt av de som badat/simmat på andra håll i Sverige. Och ser man i Umeå, eller snarare Holmsund, utan ytor utanför Storsjöhallens 25:a hade aldrig Aquarena där kunnat byggas. Att Umeås politiker inte fattar det och därmed inte värderar detta, det är det mest obegripliga för där behövs ju ingen specialkunskap.

För att förstärka detta viktiga, säger Svenska simförbundet om detta nödvändiga för ett nytt bad under rubriken Utveckling:

”Simanläggningen ska ha möjlighet att expandera och utvecklas. Omkringliggande ytor ska i en framtid kunna tas i anspråk för ombyggnad och tillbyggnad. Det är viktigt att ta hänsyn till detta då planeringsarbetet inleds och bl a placeringen av simhallen ska bestämmas. Att ligga steget före i planeringen ökar möjligheten för en långsiktigt bättre ekonomi."                                                         

8. Ekonomin är nog det svåraste att förklara för de som frågar. Jag vet inte mer än andra, just för att politikerna än inte visat några kalkyler, allt mörkas eller vet de inget själva, men beslutar ändå och nu drar igång projekteringsprocessen. När jag säger det, blir det tyst, och vad ska man säga. Jo, egentligen bara en bekräftelse på rubriken totalfiasko!                                                            

Detta ekonomifiasko förstärks av att politikerna nu undviker det man tidgare ansett så viktigt med Nannakvarteret, få ut ett stort belopp för tomtvärdet. Det fanns med i avtalet med de privata aktörerna. Men nu snuvas Umeås skattebetalare på, kanske, uppåt 100 miljoner kronor man kan få på marknaden för annat än bad, och där badhus/simhall på annan plats kan kosta högst ett par miljoner kronor för en tomt.                                                                                                                   . 9.Hur har det blivit så här illa, är till slut frågan som kommer när alla ”fiaskopunkter” blir tydliga. Där finns faktisk ett enkelt och tvärsäkert svar: Politikerna hade för bråttom, det beslöts på en timme, oförberett och utan kritik, med motivet att enbart besluta, inte att få det bästa. Snarare det sämsta eftersom enigheten byggde på att inget parti fick igenom sitt bästaalternativ utan man var överens om att Nanna var lika dåligt för alla.                            

10. Hur går det då? Ja, ingen som vet naturligtvis. Aktivariet från 1996, på samma plats och ett äventyrsbad-vård-hotell-komplex (ingen 50:a) ”gick i graven” enligt tidningsrubriker i juni 2000. Och då hade anbudshandlingar hunnit gå ut, därefter ville ingen driva badet, så det sjönk av sig självt.      

Min slutsats är att det blir mycket svårt, kanske omöjigt för en driftsentreprenör att satsa på denna halvmesyr till äventyrsbad och 50:a naggad i kanten, där också gymmet får det svårt med den konkurrens som råder i centrum och nu späs på av IKSU:s nya gym vid Konstnärligt campus. Dvs ekonomin kan inte räknas hem.                                                                                                                       

Att veta om att många badbesökare, själva eller där föräldrarna är med, drar sig för att fara till ett trångt centrum med olycksrisker och dålig luft, påverkar också en marknadsbedömning av underlaget. Liksom när man ser det trånga äventyrsbadet, väljer Paradiset i Ö-vik hellre. Ingen möjighet att bygga ut eller ens ha uteytor, försvårar också, särskilt som IKSU, Holmsund och Umelagun (sommartid) har det.                                                                     

Men inget av sådan marknadsanalys har funnits med någon gång ända sedan det plötsliga beslutet om Nannabad togs i januari 2007. Umeå kommun gjorde alltså inget av det som alla vi som kommer med affärsidéer eller uppfinningar alltid måste göra för att bli trovärdiga och gå vidare som entreprenör, undersöka marknaden.                                                                      

I praktiken har Umeå kommun nu med ett eget badbolag startat en process som fungerar på stadskaptitalistiskt sätt som nog inte allianspartier eller pragmatiska socialdemokrater vill ha. En slags kommun-ism skulle denna bad-ideologi kunna kallas.                                                                                                   

Förstår dessa politiker detta, ja, då inser man nog Nannabadets vägs ände, avbryter och undviker denna totalfiaskoplanering. Men nu verkar man inte förstå detta, ja, det finns tjänstemän och politiker som helst vill (se VK idag) att detaljplanen inte ska revideras utan den gamla ska gälla, allt för att det ska gå fort och undvika demokratiska prövningar. Till ett pris av ett par hundra miljoner skattekronor som slängs i bassängen, jämfört med smartare alternativ. Detta kan stå Umeå dyrt, inte bara ekonomiskt!

Bli först att kommentera

Umeå Bästa badpolitiker kan bli Anders Ågren som nu med interpellation kan fälla Nannabadet.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeå Bästa badpolitiker blir Anders Ågren som nu med interpellation kan fälla Nannabadet. I förra bloggen idag skriver jag om panik i bad- och simplanerna på Nannakvarteret. Jag besannades om paniken genom moderata kommunalrådet Anders Ågrens blogg nu om att han fått uppgifter om att det behöver inte revideras någon detaljplanen coh att det kan gå snabbare än väntat för ett Nannabad.

Det kan i stället blir mer än tvärtom, dvs inget Nannabad alls, se mer längre ner, och i så fall blir Anders Ågren den bästa badpolitikern. Men först om interpellationen.

Se http://www.umea.se/download/18.4166f9b6137178df873a2b2/12424.pdf

Han har således fått uppgifter. Men varför säger inte Anders Ågren var han har hört det ifrån? Svara det på nästa blogg, så allmänheten får veta hur politik bedrivs på hörsägen. Nu ska Åsa Ögren, som byggnadsnämndens ordförande (S) på kommunfullmäktige den 18 juni svara på det moderatledarens uppgifter.

När politiker så här öppet och offentligt går in och försöker påverka i planprocesserna, måste man fråga Varför?

Varför vill just Anders Ågren stressa igenom detaljplanen? Eller är det fler, de som nu han hört det ifrån, som också vill det, men håller tyst. För att inte allmänheten ska få veta det och hinna reagera?

Så egentligen är det bra att ett parti, M, genom sin gruppledare tar upp Nannabadplaneringen i fullmäktige. Då kanske fler panikfrågor kan tas upp och jag skriver om i förra bloggen.

För detta verkar nu ha blivit Anders Ågrens prestigeprojekt mer än någon annan. Det är synd då han ju gjorde så bra 2004 med motion om ny simhall på Nolia. Och det "vann" ju i Badutredningen två år senare för en 50-metersbassäng.

Sedan för att visa sig beslutsför som nytt kommunalråd efter valet 2006 gick han och M-partiet 2007 med på S-förslag om Nannakvarteret som alla partier egentligen inte ville ha, man blev överens om något man gillade lika illa, för att spetsa till det.

Nu har det gått fem år sedan dess och ingen ritning finns att bedöma. Det lovordade stadsutvecklingsprojektet med bad i handel och kommers sprack först för näringarna såg ingen framtid på grusplanen och sedan även med den privata aktören som fick lämna över till en kommunal "privat" aktör, ett nu nybildat Badhusbolag i Umeå AB.

Inser inte Anders Ågren att det finns något gemensamt över alla dessa stopp och misslyckanden med att det är fel plats att driva igenom ett sådant ogenomtänkt och felplacerat bad utan utvecklingsmöjligheter (självklart i andra kommuner) och på en tomt som annars kan ge uppåt 100 miljoner kronor för annat?

Jag tror han förstår det, men det behövs fler som säger det. När Ågren sett realiteter i kommunplaneringen, har han visat sig kunna ändra sig. Kanske kan den debatt han nu drar igång fullmäktige, ge dessa verklighetsbeskrivningar och fullmäktige därefter ta beslut om ett avbrytande. Då lär han och M vinna röster i valet 2014.

För, det som är viktigast, för de skattemedel, kanske en halv miljard kronor till slut, i ett bad- och simprojekt utan en ritning att studera, får inte panikstressas igenom på detta sätt. Anders Ågrens interpellation blir därför mer ett symtom på att något är sjukt i hela denna "Umeås Bad Historia" (en delen av titeln på min bok från i fjol, den andra är Framtidens Simning, som inte fås i ett Nannabad.)

Som kureras med en Campus Simarena!

 

Bli först att kommentera