Umeås Bästa simvinst är 100 mkr med Nannabadstopp som politikerna inte vill tala om

Umeås Bästa simvinst är 100 mkr med Nannabadstopp som politikerna inte vill tala om. I debatt, på min blogg och i e-post har jag pekat på alternativintäkten för Nannakvarteret  om ny bad- och simanläggning byggs annanstans.

Men ingen politiker i Umeå vill säga något, inte heller någon ansvarig tjänsteman och inte heller i medierna tas denna sak upp. Ändå finns svaret i det avtal Umeå kommun, och därmed politiker och tjänstemän, slöt med de privata aktörerna som skulle uppföra "Badet".

Så här står det i avtalspunkten 5:

"Intressentgruppen har angett att med en total köpeskilling om 100 mkr, och med ett innehåll enligt vad som redovisats 2009-02-17 kommer det årliga kostnaden för kommunens behov av simtider inte att överstiga 22 mkr +- 2,5 mkr. Denna summa kan komma att förändras utifrån de förändringar i badhuset som parterna kommer överens om eller fastighetens pris."

Här handlar det om båda kvarteren, Mimer och Nanna, eftersom det var så avtalet skrevs, båda skulle utvecklas ihop. Det framgår av fortsättningen i p 5.

"Parterna är ense om att priset på fastigheterna ska fastställas utifrån enligt kommande detaljplan möjlig byggrätt för kategorierna bostäder, bad, hotell och handel samt med iakttagande av byggnaderna Mimerskolans och Gymnastikens inverkan på fastighetens värde, dock lägst 75 miljoner kronor."

Så det finns stora värden som riskerar förloras med ett Nannabad eftersom alternativa tomtlägen som Nolia, Nydala och Campus kostar betydligt mindre, alternativintäkten, bara bråkdelen. Denna förlust ska naturligtvis räknas in i totalbudgeten för de Nannabadplaner som nu pågår.

Detta tiger umepolitikerna om, förmodligen för att man vet om att då spricker ekonomin för Nannabadet. Man har ju sagt att blir det för dyrt så blir det inget bad där. Men snart tvingar verkligheten fram detta när projekteringsanbud och sedan byggnadsanbuden blir kända.

I takt med Umeås växande samt 2014-året och dess effekter, är nog värdet på Nannakvarteret högre än när badavtalet skrevs. Kanske är det uppåt 100 mkr vid en öppen budgivning. Eller mer?

Ju längre man dröjer med att redovisa det som avtalet för ett par år sedan beskrev, desto större blir den politiska förlusten för Umeås utveckling genom tigande av något man vet och finns i avtal.

Och risken ökar också för en politisk och ekonomisk skandal som når utanför kommunens gränser, särskilt som bad- och simplanerna halverats mot i avtalet och därmed inte blir det "badpalats" som utlovades i kulturhuvudstadsansökan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.