Umeås Bästa Simarena genom nya medborgarförslag om Nannabadplanerna

Umeås Bästa Simarena kan fås genom nya medborgarförslag om Nannabadplanerna. Idag får Umeå kommun två förslag av mig för kommunpolitikerna att senare säga ja eller nej till.

Det ena är att ställa ut de ritningar med innehåll som projektörer nu arbetar med, offentligt för allmänheten. Det andra är att kommunfullmäktige efter utställning och sammanställning av synpunkter, inkl redovisning av konsekvenser för trafik och miljö, ska besluta om bad- och simplanerna (och med möjlighet att kunna säga nej).

Bakgrunden till mina medborgarförslag är att Umeå kommun upphävde påbörjad detaljplaneprocess med utställning och sedan fullmäktigebehandling med hänvisning till 64 år gammal detaljplan (1948) om kommunal angelägenhet.

Men skillnaden mellan privata aktörer och nu "privatkommunalt" med kommunalt bolag är egentligen bara formalistisk. Det visar mer att politiken ville minska insyn och påverkan samt undvika risk för överklagningar och länsstyrelsekritik.

Det kommunala badbolaget kan senare sälja hela badHUSET till privata intressenter och så har man "rundat" en demokratisk process i stadsplaneringsfrågor, hittat en genväg för att påskynda planeringen. (Dock, genvägar kan bli senvägar.)

Därför är dessa medborgarförslag viktiga i att sakligt få syna bad- och simförslagen och att se till att det görs lika noga och demokratiskt som i en normal detaljplanering.

På Umeå kommuns hemsida, www.umea.se och under fliken kommunfullmäktige finns medborgarförslag att hitta. Direktlänk är

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/medborgarforslag.4.432c04a11e47141abf800025612.html

Då jag förväntar mig att om Nannabadplaneringen får en noga prövning i öppenhet, kommer denna att underkännas och nya simutredningar leda till Umeås Bästa Simarena… inte det sämsta för bad/simning som nu planeras.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.