Umeås Bästa badekonomi fås ej med halva ytan och dubbla priset, nu 400 mkr!

Umeås Bästa ekonomi fås ej med halva badytan och dubbla simpriset! Så kan nuvarande bad- och simplaner på Nannakvarteret som utförs av Badbolag i Umeå AB, Badum, sammanfattas.

Bilder säger mer än tusentals ord, så därför nedan jämförelse med vad Badutredningen 2006 redovisade där hela kvarteret användes medan bilden nedanför visar att bara lite mer än halva markytan. Detta gäller bad- och simdel med omklädning, etc och utan gymdel (som kan vara på en ovanvåning).Gymnastikenhuset används inte nu och P-hus tar stor del.

Badutredningen beräknade för hela kvarteret en driftsnettokostnad på 12-13 miljoner kr/år, inkl. 50-metersbassäng. Badum AB och Umeås skattebetalare får räkna med det dubbla, 25 mkr/år. För hälften så stor anläggning! (På 50 år 50×12,5 mkr = 625 miljoner kr!!!)

Kommunfullmäktige antog då 275 mkr som investeringsram, för hela kvarteret. Badbolaget har nu enl. tidningsuppgifter från i våras en kalkyl på 400 mkr. Omsatt per kvm (inkl gym) ger det dubbla kostnaden för Nannabad idag. Dvs ramen ska då vara 200 mkr. Men något nytt beslut finns inte här, så nu Nannabadplaneras det på löpande räkning!!

Notera också äventyrsdelen i BadutredningeN, dubbelt så stor mot idag, drygt 2 000 kvm mot lite över 1 000 kvm, att 50:an har 10 banor då mot 8 nu, men att utrymmena runtomkring inte klarar de största tävlingarna och inte har nödvändig utemiljö för detta och för utveckling. Så därför inses varför Badutredningen då underkände Nanna för en 50:a.

FRÅGAN ÄR NU NÄR UMEÅS POLITIKER OCH PARTIER INSER DESSA FÖRDYRINGAR, FÖRMINSKNINGAR OCH FÖRSÄMRINGAR!!!  OCH INSER ATT BÄTTRE OCH MER EKONOMISKA ALTERNATIV FINNS.

2 kommentarer

 1. Lucas

  Hej Urban! När nu simhallen kommer att byggas inne i centrum och vara klar om några år så undrar jag vad du ska syssla med?

  Ska du demonstrera utanför kommunhuset då varje dag?

  /Hälsningar Lucas

 2. Urban Bengtson

  ”När nu simhallen kommer att byggas…”

  Det finns ännu inget byggbeslut, än mindre bygglov och ännu mindre några ritningar att ta ställning till och ännu, ännu mindre någon ekonomi redovisad.

  Vidare är ingen badentreprenör klar som ska bedöma ekonomin som inte finns och inte bidrag från kommunen heller, och som inte går att garantera på lång sikt.

  När dessa ”inte”-ekonomipusselbitar faller ner, finns möjlighet att se alla fördyringar, jämföra med övriga Sverige där det byggts klokare och billigare, samt bättre.

  Då kan det nog tänkas att en eller annan håller med mig och kanske demonstrerar utanför kommunhuset, för att påverka till att avbryta Nannabadplanerna och bygga annanstans i Umeå.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.