Umeås Bästa debatt som i Nydalaplaneringen behövs även för Nannabadplanerna

Umeås Bästa debatt som i Nydalaplaneringen behövs även för Nannabadplanerna. Gårdagens diskussion i kommunfullmäktige var intressant. Många röster kom till tals i en för stadens och fritidens framtid viktig fråga.

Alla politiker ville värna utifrån sina argument allmänhetens behov och påminde den historia som präglar området. Några betonade ekonomin, vem ska betala?, liksom tillgängligheten. Och det pratades också om att kunna ändra sig, åt olika håll.

MEN, är inte Umeå stads och fritidens framtid för en ny bad- och simanläggning inomhus lika angelägen att få genomlysning som Nydalaområdet utomhus???

Svaret på den frågan hade säkert blivit JA om den ställts i samband med valrörelsen 2006. Då hade Badutredningen sagt sitt på våren och sagt inte (med fet stil) till äventyrsbad, 50-metersbassäng, etc på just Nannakvarteret.

Sex månader senare beslöts plötsligt och oförberett om sådana Nannabadplaner. Snart sex år senare finns än ingen ritning framme, ingen ekonomi presenterad och inga beslut tagits i fullmäktige om olika alternativ från utredningen, inte ens diskuterats och värderats.

Nu har det bildats ett kommunalt bolag för att de privata aktörerna, enligt politiska uppgifter, inte kunde komma överens med kommunen om ekonomin. Inte heller denna fråga har fullmäktige diskuterat utifrån att kommunpolitikerna 2007 klargjorde att kommunen inte ska planera, bygga och äga ett nytt Bad.

Nydalaframtiden avgörs i framtiden och där betyder gårdagens fullmäktigedebatt en hel del och vi som lyssnade fick också känslan av att politikerna vill bry sig här.

Bad- och simframtiden inomhus, den vill samma "öppna" debattsugna politiker sluta inom sig och i partigrupper med så lite insyn som möjligt (undantag finns, men de är få).

VARFÖR gör Umeås politiker och partier skillnad på ett fritids- och stadsområde utomhus med ett liknande område inomhus, dvs Nannabadplanerna och inte låter alternativ få diskuteras och beslutas om i kommunfullmäktige?

Särskilt de två högsta kommunalråden Lennart Holmlund (S) och Anders Ågren (M), se under bilderna nedan, t v Nydala som utreds noga, diskuteras öppet och beslutas i fullmäktige med t h Nanna där beslutet tas slutet, utan öppenhet och slarvigt planerats emot badutredning.

OCH varför kan de två kommunalråden Holmlund och Ågren göra så olika även historiskt, se följande:

Så här frågade M:s gruppledare Anders Ågren i januarifullmäktige 2006 S-kommunalrådet Lennart Holmlund:

"Är du beredd att låta fullmäktige avgöra placeringen av det nya badet i Umeå?"

Och Holmlund svarade:

"Ja, självklart. Ett nytt badhus måste föregås av en detaljplan som måste antas av fullmäktige. Så fullmäktige kommer därför att ha sista ordet i frågan."

Varpå Ågren enligt VK:s reportage 31/1 ansåg att då är frågan i praktiken avgjord innan den kommer på fullmäktiges bord med

"Återigen får vi en situation där kommunfullmäktige blir bortdribblat i en för umeborna viktig fråga."

Så med nuvarande "ofullmäktiga" bad- och simplaner inomhus gör moderatledaren Anders Ågren idag det han anmärkte på för sex år sedan liksom socialdemokratledaren Lennart Holmlund gör tvärtom i fråga om ny detaljplan för nu ska en gammal, 65 år, gälla.

 Ovan finns att läsa på sidan 18 i min bok Umeås Bad Historia och Framtidens Simning, så det kanske ur kunskaps- och historiesynvinkel vore bra om de båda kommunalråden läser min bok (om de inte gjort det redan?)

Jag vill avsluta denna Umeå Bästa-blogg med ett "Nydaladebattcitat" av M-Ågren, historieutbildad och dito lärare, sa med anledning att moderaterna ändrat sig om Nydalastugorna: "Det gäller att uppdatera sig på verkligheten".

Så sant som det är sagt!

Och bör kunna gälla för bad- och simplanerna också.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.