Umeås Bästa politiker är de som på allvar synar trafikökningens risker för Nannabad

Umeås Bästa politiker är de som på allvar synar trafikökningens risker för ett Nannabad mitt i stan. Detta har inte gjorts än för den nu aktuella framtiden och riskerar än mindre bli gjord när nu Umeå kommun vill använda en detaljplan från 1948 (då trafiken vid Östra Kyrgogatan var minimal mot nu!!).

Igår pratade jag med en politiker i S- och V-styret i Umeå kommun. Själv är politikern emot Nannabadplanerna, men just nu prioriteras inte detta i "partiet" och ses inte som en så viktig kommande valfråga.

Dock blev det gensvar för att noga studera hela trafikmiljön i centrumfyrkanten. Och, uppfattade jag, medhåll för att den förväntade trafikökningen i framtiden med både bad och P-hus på Nannakvarteret, kan stjälpa bad- och simplanerna där. När jag dessutom nämnde alla de utflyktsbadbussar som kommer till en äventyrsbad (vi som varit i Ö-vik vet att det kan bli rätt många), och ska in där och sedan ut och parkeras någonstans och tillbaka (i em-trafik), hörde jag nästan ett klart NEJ till Nannabad.

En annan politiker som kanske också vill uppmärksamma denna centrumfarliga problematik, är Folkpartiets Peder Westerberg. Idag har han en blogg om tung trafik och luftmiljön i Umeå. Detta gav hopp om en som (är yrkesverksam inom lastbilsbransvhen) är både kunnig och intresserad av att sätta sig in i trafikriskerna för ett bil- och bussalstrande BAD mitt i centrum.

Därför skrev jag nedan kommentar till FP-politikerns blogginlägg.

Visst är det bra om tung trafik som lastbilar och långtradare leds från centrum av Umeå och som politiken syftar till (sedan får man ju se  om medlen fungerar och luften blir bättre).

Men varför uppmärksammas inte den överhängande risken för både sämre luft- och trafikmiljö samt högre olycksrisker därmed, genom det planerade äventyrsbadet, 50:a och undervisningsbassänger i citykärnan, på Nannakvarteret på samma sätt som den trafiken?

Vi som sysslar med simning och har haft barn och nu barnbarn vet att det är mest med bilar och hyrda bussar man tar sig till bad- och simanläggningar inomhus. En siffra på 70 procent brukar anges av badbranschen.

Politikargument om kommunala bussar i stället för skolbaden kan avfärdas med skolförvaltningens eget remissvar till badutredningen som säger att detta inte går pga schemaläggningsproblem. Och tilläggas kan att logistikerna för skolbadbussar och ordinarie busstrafik är olika.

Eftersom du med din yrkesbakgrund som åkare kan trafik, kanske du vill sätta sig in i hur illa och fel, eller snarare hur lite, de växande bil- och bussproblemen plus de gåendes och cyklandes (av de 30 procenten), som finns utrett, analyserat och beslutat av Umeå kommun kring trafikökningen runt Nannakvarteret.

Och som får en påspädning ingen kan föreställa sig av ökad ÖK-trafik när IKEA och köpcentrumet där står klart. Bara denna osäkerhet i bedömningen, borde räcka för att ta en timeout (helst avbryta enligt min mening) för Nannabadplanerna.

Kanske Folkpartiet vill ta ett ansvar för "folket" i Umeå och ta "parti" för en bättre och hälsosammare trafik- luft- och riskmiljö genom att agera för hälsosammande bad- och simanläggning på plats utan dessa  farligheter för människa och miljö i Umeås citykärna.

Så med miljöintresserade politiker både till vänster och höger i Umeåpolitiken ökar möjligheterna att kunskap om Nannabadplanernas växande trafik- och miljörisker äntligen tas på allvar, får uppmärksamhet och till slut leder till avbrytande av denna även i andra avssenden ogenomtänkta bad- och simplanering i kommunen.

2 kommentarer

  1. Kjell Nilsson

    Viktig fråga du tar upp. Enligt uppgifter jag fått från chefen för Paradiset i Övik, har de en genomsnittlig besöksfrekvens om 1200 personer/dygn. Det är väl troligt att Nannabadet får betydligt fler besökare med tanke på att Umeå är dubbelt så stort, befolkningsmässigt, som Örnsköldsvik. Men om vi ponerar att 70% av besökarna använder bil eller beställningsbussar för att ta sig till och från badet, då blir det minst 840 personer/dygn som kommer att öka trafikbelastningen i centrum. Det låter fullständigt vettlöst. Det blir intressant att följa umeåpolitikernas ståndpunkt i framtiden.

  2. Urban Bengtson

    Tack för sifferupplysningen! Till detta måste läggas att genomsnittssiffror gör att det är toppar och bottnar. Och trafiksituationen ska klara topparna, annars blir det bakslag och besökarna avstår att komma.

    Eller blir det ett kaos och en trafikinfarkt som inte gagnar centrum i Umeå. Och det som skulle locka in folk med badet, ger problem så att folk avstår sina andra centrumbesök, och centrumhandeln förlorar än mer, utöver av IKEA drar till sig.

    Som man säger, det behövs ingen Einstein för att inse dessa följder.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.