Umeås Bästa beslut 2a/3: Nannabadplaner stoppas av Badprospekts-krav pga riskabel cykel/barn-miljö. Se figur och bilder!

Umeås Bästa beslut 2a/3: Nannabadplaner stoppas av Badprospekts-krav pga riskabel cykel/barn-miljö. Se figur här och bilder under texten! Enkelpilar är cykel, dubbelpilar är bil och trippelpilar är buss. Ifyllda pilar är P-hus-bilar och spetsiga figurer i cirklarna symboliserar krockrisker.

Egenligen borde inte ovan figur över hur ett "NannaBADkvarter" – likt forntida fort omgivet av vallgravar för att hindra fienden att ta sig in -omringas av "vallgravar" som bussgata, genomfartsled, P-husinfarter och serviceväg, behöva visas. Alla, som dagligen eller då och då färdas här, gående, cyklande, bilande, bussande eller på annat sätt, vet vilka risker det är här.

Ja, Umeås ansvariga politiker vet det  också, med besked f ö. I det prospekt "Badprospektet" som innehöll riktlinjer och krav för de privata aktörerna att följa när de skulle presentera sitt förslag för en bad- och simanläggning på Nannakvarteret, står(sid 10):

Kvarteren ligger i ett område där stora flöden av gång- och cykeltrafikanter och kollektivtrafikanter passerar dagligen.I Kungsgatan och Nygatan går två stora huvudstråk i öst-västlig riktning gör gång- och cykelnätet med totalt ca 8 000 passerande cyklister och minst lika många fotgängare varje dygn."

"Planeringen av angörande trafik måste ske med stor respekt för ovan redovisade gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk (finns även text om 950 turer/dygn längs Vasaplan)."

"Behovet av cykelparkering i anslutning till områdena torde bli stort. Cykelparkering sker lämplgast i närhet till entréer i anordnade cykelparkeringar. På så vis tillgängliggörs platsen på bästa vis för cyklisten och samtidigt undviks spontan parkering med cyklar som blockerar vägen för passerande.

Dessa meningar är oerhört viktiga för alla människors, främst barn och ungdomar, väl och ve i planeringen av Umeås största barn- och ungdomsgård som äventyrsbad med simhall är samt att efterlevas noggrant i planering. Gäller då både exploatören, tidigare privata aktörer, nu kommunalt badbolag, och Umeå kommun i sin kontrollfunktion samt beslutandepostition för bygglovsansökan.

Har Badbolag i Umeå AB skickat med Badprospektets skrivning inför anbudsgivningen för projkteringsunderlag? Eller senare informerat de som fick anbuden? Och har de sistnämnda fått veta om den detaljplaneutredning som behandlade dessa frågor/risker och jag skrev om i gårdagens (27/11) blogg?

Frågor som behöver få svar snarast, inte minst för att ansvariga politiker (Fritidsnämnden), intresserade badentreprenörer samt nyttjare som är tänkta för ett Nannabad, ska kunna bedöma riskerna i detta trafikfarliga område kring grusplanen vid Mimerskolan. Och då ha möjlighet att säga NEJ så att Nannabadplanerna stoppas.

Del 3/3 i nästa blogg i denna trafikanalys av problemen kring ett Nannabad handlar om ett helt eftersatt krav, nämligen framkomligheten för skjutsande/lämnande/hämntande av barn och ungdomar.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.