Umeås Bästa bad- och simritning fås vid jämförelser, där Umeå badbolags skiss inte vinner! Utan andra idéer gör det, se nedan!

Umeås Bästa bad- och simritning fås vid jämförelser, där Umeå badbolags skiss inte vinner! Utan andra idéer gör det, se nedan!

Den första är från Badutredningen 2005/2006 som på Nannakavrteret "klämt in" alla önskemål, 50×25:a, hopp/djup-bassäng, undervisningsdito och äventyrsdel, men som utredningen sa INTE till pga kommunikationsproblem på den otillräckliga ytan.

Ett INTE som Umeås politiker då accepterade och samtidigt beslöt att kajläge och Nolia var möjliga. Men kajen fick dålig logistik pga av avlång tomt och Nolias styrelse stoppade placering där. En logik utifrån dessa kunskaper och beslut, hade varit fortsatt utredande, där även campus/IKSU kommit med (ingick inte i tidigare utredningar).

Men, som bekant, användes inte erfarenheterna utan det blev nytt beslut om INTE-alternativet, kv Nanna 7, vid P-huset. Och idag används inte heller kommuntjänstemännens kunskap i samband med detaljplaneringen från i fjol (se blogg 3/12) om olösta frågor för trafik och miljö.

I stället "löste" majoriteten av  partierna problemen genom att gå tillbaka 64 år i tiden och ta stöd av detaljplanen från 1948 som säger allmänna ändamål, som då handlades om utbyggnad av dåvarande högre allmänna läroverk. Definitivt inte en 50-metersbassäng och än mindre ett äventyrsbad med drift av privata (inte allmänna) aktörer som nu är tänkt.

Dock, verkligheten är brutal ändå. Förslagen från de privata aktörerna, se nedan, underkändes först av politikerna, t v, och sedan av nyttjare (Umeå SS och Isbjörnarna-uv-rugbyn), t h, pga litenhet/otillräckighet. Så i höstas blev det snabba ryck och hela Nanna nyttjades igen.

Men då kom allt tillbaka till badutredningens resultat, för trångt. Vad värre är, P-hus ovanpå tvingade fram en arbets- och verksamhetsdålig utformning med äventyrsbad som barriär och genomgångsrum för 50:a-simmande och djupbassängen inklämd i bullrig och för varm miljö i äventyrsdelen.

Och än värre trafikmässigt med entré rakt invid Nanna-P-husets in- och utfart, helt oacceptabelt ur säkerhets- och miljösynpunkt och som Byggnadsnämnden, m fl instanser rimligen inte kan godkänna (liksom en del andra olösta frågor).

I stället kan Umeå få den bästa bad- och simritningen genom att lyfta blicken utanför kommungränserna, till en annan universitetsstad av Umeås storlek, Linköping. Där har man i en utförlig utredning kommit fram till ritningen längst ner t v, där, precis som alla utom dagens, badbolagets i Umeå, har direkt logistik mellan omklädning/dusch och bassänger.

Linköping visar också att man planerar för utveckling/utbyggnad, självklarhet för andra simhallsplaner i Sverige (och förr i Umeå med Umeå simhall). Detta blir omöjligt i Nannaläge och gör därmed Umeå till en "växande" förlorare i takt med ökad befolkning och jämförelse med andra städer.

Men vill kommunpoliitkerna ta till sig Linköpings idéer och mina "simmovationer" i egen simarenaidé, nere t h, med en simkanal om 100 m, mittemellan 50:an och äventyrsdelen, flexibel använd på tre sätt, för simmande, som äventyrsattraktion och att täckas över för att ha mobila läktare som klarar alla SM-tävlingar,

ja, då springer/simmar Umeå om alla Sveriges simplaner och blir främst, precis som Umeå var när  dagens simhall på Haga/Gammlia invigdes i december 1970!

Och, givetvis, placerad i idrotts- och fritidsläge, som Umeå har flera av, Nolia, I 20, Nydala och Campus/IKSU.

(Det vore väl en bra julklapp och fin nyårspresent till Umeåbor och besökare som då blir betydligt fler för bad/simning än i ett trångt och outvecklingsbart Nannabad med trafik-riskfylld miljö omgivning mitt i city).

 

  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.