Umeås Bästa politiker vågar tvivla på ett Nannabads trafiksituation och oroas för ekonomin ingen vet något om: 12-12-12-12-12

 Umeås Bästa politiker vågar tvivla på ett Nannabads trafiksituation och oroas för ekonomin ingen vet något om: 12-12-12-12-12

Västerbottens Folkblad ställde frågor i mars i år (16/3) kring ett Nannabad till samtliga politiska partier. Det gav svar som idag inte har gett svar på frågor de reste för att godkänna placering och planering.

http://www.folkbladet.nu/302388/hemlighetsmakeri-far-skarp-kritik-av-politiker?mobil

En sammanfattning är att 1. Ekonomin och 2. Trafikmiljön blir avgörande för ett ja eller Nej till ett Nannabad.

Här följer politikernas frågetecken kring ekonomin

Socialdemokraternas Åsa Ögren, tillika Byggnadsnämndens ordförande visar sin tveksamhet och villkorar att ekonomin "ska rymmas i fritidsnämndens driftsbudget".

Moderaternas Anders Ågren verkar inte vara optimistisk angående ekonomin med sitt: "…vi måste väga investeringen mot andra stora som vi gör under denna tid" ang. att klara en tidsplan och garderar sig än mer med "… och räknar också med att vi får överklagningar."

Mattias Larsson, Centerpartiet talar i klartext att "Men vi saknar ännu information om driftskostnaderna.." och sådana finns än inte, inte heller efter senaste skisspresentationen.

Folkpartiets Britt-Marie Lövgren sa samma med orden: "…nu gäller det att hålla ned kostnaderna. Den resan är inte klar."


Beträffande trafiksituationen kring Nannakvarteret (ill. med ovan bilder) och en bad- och simanläggning där, är de svarande politikerna tydliga om sin tveksamhet/sitt ogillande.

Arbetarpartiets Jan Hägglund säger: "Luften i centrum är en avgörande fråga för placeringen." Och AP har sagt nej hela tiden till Nannaläge och JH säger här: "I första hand vill vi se badhuset på Nolia."

Miljöpartiet är också Nannamotståndare och Alireza Mosahafi svarar så här: "Vi vill ha badet på Nydala, både ur miljö- och hälsosynpunkt." och ".. vi måste värna om luftkvaliteten i staden."

Vänsterpartiet har tvekat under åren till centrumplacering för nytt bad, en tvekan som växt och där Annika Herrström säger: "Men vi har synpunkter på placeringen och är tveksamma utifrån miljö- och trafiksynpunkt."

Kristdemokraternas Veronica Kerr menar samma med: "Jag har känt mig lite frågande kring trafiksituationen. Det håller på att utredas och jag hoppas att de kommer fram till ett bra resultat."

 Centerpartiets Mattias Larsson konstaterar och villkorar trafiken: "..en utredning av trafiksituationen för Östra Kyrkogatan blir avgörande för ett ja."

Socialdemokraternas Åsa Ögren är den enda som inte verkar orolig för trafiken med följande: "Detaljplanen är genomförbar för människor och trafiksituationen."

Men detaljplaneringen stoppades ju och en 64-årig (från 1948) används nu för att slippa den granskningen och minska risken för överklagningar. Dock har ÅÖ i det sammanhanget försäkrat att trafikmiljön ska studeras lika noggrant ändå inför byggnadslovsprövning.

Görs så och ovan sammantaget mycket kritiska inställning till trafik och miljö kring Nannakvarteret vid bad vidhålls, har ett Nannabad inte någon chans att godkännas pga miljöriskerna, som blir än värre i framtiden med nya hårdare krav, ökat tryck på centrum och växande befolkning i Umeå.

Så för Umeås Bästa nu är det att för alla partier att bereda sig på både omtag och nya simtag i nytt läge för bad och simning i Umeå. För ingen vill väl riskera barns hälsa liksom ekonomins bästa för bad/simning i Umeå?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.