Umeås Bästa simförslag är inte ett Nannabad med förlustekonomi utan en simarena på campus som ger en vinstekonomi

Umeås Bästa simförslag är inte ett Nannabad med förlustekonomi utan en simarena på campus som ger en vinstekonomi.

Förlustekonomin är än inte redovisad, helt enkelt för att det inte sedan Nannabadbeslutet 2007, gjorts någon analys och bedömning av ekonomin, för byggande och drift.

Båda delarna, fastighetens kostnad, inkl allt kring mark och parkering, samt driftsekonomin, måste tas fram för en möjlig och rimlig budget. Och inte bara på 1-2 år, inte på 10 år, utan på 20-30 år,eftersom Umeå kommun som bidragsgivare måste ha en säker långsiktighet för denna halvmiljardsatsning.

MEN

Badbolag i Umeå AB hamnar i än större svårigheter än vad Lerstenen, m fl stod inför i fråga om ekonomin. En privat aktör är friare i att välja entreprenör för driften. Ett kommunalt bolag lyder mer under LOU, lag om offentlig upphandling, och med kommunstyrelse/kommunfullmäktige över sig blir det än krånligare.

Ännu krångligare då de privata aktörerna för Nannabadplanerna inte hade kommit någon vart med driftsproblematiken, varför badbolaget nu måste börja om då man är helt oerfaren av en badplanering och har endast en skiss som dessutom måste ändras efter kritik.

Det är så rörigt att det är svårt att förklara, då Nannabadplaneringen sköts av plötsligt badbolag och utan detaljplan för framtiden, komplicerad som ett garnnystan som tappats och ska redas ut när allt trasslat till sig. Enklast är att ge upp och skaffa nytt "garnnystan" = nytt bad- och simläge.

FÖR

* Som det är nu med de "omöjliga" Nannabadplanerna kommer föräldrar att säga NEJ till den trafikistuation som råder kring kv Nanna och inte riskera "liv och lem" för sina barn/ungdomar.  

* Samma blir det med För- och grundskoleförvaltningen (som i Badutredningen sa nej till påstående om skolbadskjutar i ordinarie busstrafik och hävdade hyrda bussar pga schemaproblem annars).

* Fritidsnämndens politiker kan inte godta sådan försämring jämfört med Umeå simhalls och andra bads säkra tillgänglighet för simskoleelever, föreningar och allmänheten.

* Simklubbar och andra simsporter med ansvar för barn och ungdomar kan inte heller godkänna dessa trafikfarligheter som uppstår vid skjutsande, parkerande i P-hus samt för cyklande och promenerande klubbaktiva.

* Varken Byggnadsnämnd, Trafiknämnd eller Miljö- och Hälsoskyddsnämnd vill då ha samvete/ansvar för detta.

Därmed går det inte heller för Umeås valda fullmäktigepolitiker av allmänheten och myndiga umebor, att acceptera det som måste vara Sveriges sämsta och riskfyllda placering av en bad- och simanläggning.

BILDEN HÄR ILLUSTRERAR FARLIGHETERNA KRING HELA NANNAKVARTERET

FÖRHOPPNINGSVIS

ser Svenska simförbundet lika allvarligt på dessa logistikfrågor utanför en simhall som man gör inne bland bassänger och omklädningsrum, och med erfarenhet från det som sker här i Umeå, markerar vikten av trygg tillgänglighet till och i bad.

Och med ett sådant riksställningstagande göra det prestigelättare för Umeås politiker att tänka till, tänka om och tänka nytt för badande/simmande i Umeå.

DÄRFÖR BLIR MITT NYÅRSFÖRSLAG

till Umeås politiker är att snarast starta en alt.plan. för en SIMARENA, när Nannabadplanerna till slut ändå går i graven. Då börjar man en trafiksäker bad- och simplanering. Samt prövar för det läge som ser ut som det mesta ekonomomiska.

Detta blir enkelt, man bygger till där det finns bassänger, omklädning, administration, vaktmästeri, vägar, parkering (som kan utökas) och har utemiljö för solande, rekreation, uppvärmning/nedvarvning, mm samt för utveckling, t ex utbyggnad.

I Umeå är det då dagens simhall på Gammlia och IKSU:s simhall på campus. Med fler andra idrotter och den från i år nystartade Idrottshögskolan, ger då campus/IKSU bästa ekonomiska förutsättningar. Här blir det genast en "vinnarekonomi" mot förlustdito på Nannakvarteret.

Och än mer i framtiden genom den nytta alla andra idrotter och motionsformer har av simning och andra vattenaktiviteter. Som t ex min "simmovation"  med simkanal i en rundbana (oval) och strömmande vatten, bra för eliten i motströms, motionssim som i skidspår efter varandra samt för siminlärning, lättare i medströms. Se nedan exempel från badhotell i Europa. 

UMEÅPOLITIKER

om ni håller med mig, hör av er, jag bidrar gärna med min kunskap och erfarenhet och kan rekommendera fler simaktiva för  skapande av en simarena på campus. Annars så finns en del att hämta ur mina, nu 133, Umeå Bästa-bloggar om bad/simning. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.