Umeås Bästa är en 50:a med utemiljö och säkerhet enl Sv Simförb, som ett Nannabad ej får. Inte heller i 7:e förslaget på två år!

Umeås Bästa är en 50:a med utemiljö och säkerhet enl Svenska Simförbundet, som ett Nannabad ej får. Inte heller i 7:e förslaget på två år!

Än en gång ritas det på nya badskisser, nu för sjunde gången under de två år från 2011 då de privata aktörerna visade första förslagen på innehåll i en bad- och simanläggning på Nannakvarteret.

Sju olika skisser/ritningar måste tyda på antingen omöjlighet för godtagbar lösning på denna tomt eller oskicklighet hos de badarkitekter/konsulter som ritar. Det sistnämnda är det inte, jag har undersökt de olika företag som varit med för Nannabadförslag under åren. Av döma av ritningar på andra håll i Sverige, ser det det "simkunnigt" ut.

Problemet är de förutsättningar och krav som Umeås kommunpolitiker ställt på innehållet. Och detta påpekade Badutredningens slutrapport 2006 tydlig beträffande just kv. Nanna.

Så här skrev utredningen på sid 6(13):

"Om antaget lokalprogram ska följas i övrigt kan en 50-metersbassäng inte (inte med fet stil av utredningen för att betona svårigheten, min anminrymmas i de bad som är inritade i kv. Nanna."

Och i utredningsrapporten 2005 förklarades detta med logistsiska problem. Det handlar inte bara om att få plats med vattenytorna utan det är krav på ytor för funktionärsskap och tävlingsvillkor.

Det måste vara rimliga kommunikationsytor och än rimligare ifall det kombineras med äventyrsattraktioner och andra bassänger än 50:an. Mera ju större krav som här ställs.

Plus behovet av publik- och deltagarytor, större ju större tävlingar, dvs svenska mästerskap och högre.

Allt detta har ökat under dessa två ritningsår (dessförinnan redovisade enbart exteriört olika badhusbyggnader).

Problemet är att det aldrig gjorts en tydlig kravspecifikation som nyttjare som simsporterna, skolorna och allmänheten (via Umeå Fritid) fått visa på och politikerna tagit beslut efter. I stället har det varit allmänt hållna riktlinjer från politiken samt önskan om attraktivitet och nytänkande.

MEN det hade kunnat gjorts bättre

OCH det går nu att göra bättre och riktigare genom att noga följa två av anvisningarna från Svenska Simförbundet som finns att läsa på hemsidan www.simarena.se, nämligen

Utveckling

Simanläggningen ska ha möjlighet att expandera och utvecklas. Omkringliggande ytor ska i en framtid kunna tas i anspråk för ombyggnad och tillbyggnad. Det är viktigt att ta hänsyn till detta då planeringsarbetet inleds och bl a placeringen av simhallen ska bestämmas. Att ligga steget före i planeringen ökar möjlligheten för en långsiktigt bättre ekonomi.

Säkerhet

Ett bad ska vara lättöverskådligt och lättbevakat. För att kunna garantera kundernas säkerhet bör anläggningen byggas så att man på ett kostnadseffektivt sätt kan se till att besökarna har det bra. Undvik att bygga in prång och hörnor i rum och bassäng.

Inget av detta viktiga går att nå i och vid ett Nannabad!

Det finns ingen utemiljö och det blir för trångt, plottrigt och oöverskådligt inomhus med allt som ska in på en yta som styrs

dels av att Gymnastikenhuset inkräktar på den kvadratiska kvartersytan

dels av kravet på P-hus ovanpå bad- och simdelen.

MEN OCH NOG DET VIKTIGASTE FÖR ATTRAKTION OCH FUNKTION,

det har aldrig klargjorts villkor för till- och frånfarter till ett Nannabad, dvs hur tar man sig enkelt och säkert fram till entréer och därifrån.

Var finns platser att stanna av avlämnande och hämtning, viktigt både för bussar och bilar?

Var finns säkra gångvägar samt cykelvägar så cykling kan uppmuntras? 

Just kring Nannakvarteret är detta sämst av alla de tomter för badhus/simhall som nämnts i Umeå samt, nog, sämst, och riskfylldast, av alla kvarter i centrum.

Här kan Svenska Simförbundet spela en viktig roll för alla badande och simmande, att lägga till detta med till- och frånfarter under rubriken Säkerhet i sitt annars så utförliga material för bad- och simanläggningar.

I praktiken tänker ändå kommuner i Sverige redan så här, vilket visas på nedan bilder från Ö-vik, Sundsvall, Östersund och Gävle. Och även för Linköping i sin planering för en 50×25:a och äventyrsbad, se bilden nedanför Norrlandsstäderna.

MEN när nu en så stor och växande stad/kommun som Umeå, tydligen inte insett detta, än, och inte ser att även badhus/simhallar behöver växa och ha utemiljö intill, även viktigt för solande, rekreation och vid tävlingar, träningsläger och frisk/svalkande luft (dock hälsovådligt vid Nannabad),

DÅ måste tydliga anvisningar ändå till.

MEN mitt i alla 7:e och 8:e, etc nya förslag till lösningar för vattenytorna i ett Nannabad, hjälper inte detta. 

Kv. Nanna är och förblir fel läge för att godkännas för dagens krav på säker och tillräcklig bad- och simanläggning i Umeå för 2000-talet!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.