Umeås Bästa politiker ger simningen dess önskeläge som utförsåkningen ska få, gymnastiken likaså, innebandyn fick och andra umeidrotter fått

Umeås Bästa politiker ger simningen dess önskeläge som utförsåkningen ska få, gymnastiken likaså, innebandyn fick och andra umeidrotter fått!

Idag i VK på insändarplats lyfter Allianspartiernas gruppledare Anders Ågren (M), Peder Westerberg (FP), Mattias Larsson (C) och Veronica Kerr (KD) fram hur bra och fantastiskt för Umeå det blir att tillsammans med olika aktörer förverkliga en skidanläggning på Vallberget i Tavelsjö!

"Perfekt läge med närhet till Norrlands största stad. En större skidanläggning på Vallberget skulle också göra Umeå mer attraktiv som vintersportregion.." uttalar sig därmed Allianspartierna för.

Umeå simsällskap och Västerbottens simförbund markerade i remissvar på Badutredningen 2005/2006 att Noliaområdet med dess utbud av andra idrotter och vid en gymnasieskola, Dragonskolan, är deras önskeläge.

Särskilt M med Anders Ågren i spetsen drev detta läge. Och i opinionsundersökningar var dagens badplaneringsplats Nannakvarteret sist av alla, kring 10 procent, nu säkert betydligt mindre.

Moderatledaren Ågren svarade så här i en enkät jag gjorde september 2006 på uppdrag av First Camp (driver Nydala camping och hade då egna förslag på bad- och simanläggning ihop med utebadet Umelagun).

Önskelägen av Badutredningens Kajen, Mimerskolans grusplan (Nanna), Noliaområdet, Nydala och Gammlia (nuv. simhall) var för M:

1. Nolia 2. Nydala (i alla fall att kommunen gör en djupare analys av den planeringen).

På fråga om något av utredningens alternativ M inte ville ha var svaret: Kajen i första hand. Vi är också tveksamma till Mimerskolans grusplan samt Gammlia.

(Noteras bör att Badutredningen då inte utredde för Campus/IKSU-läge och därmed inte ingick som alt. i undersökningen)

Samma gällde för FP, KD och C, ingen hade Nannakvarteret som önskeläge, Nolia eller Nydala sa man, eller folkomröstning helst (för C).

MEN

som bekant driver dessa fyra allianspartier fortfarande, drygt sex år senare, på med att få ihop ritningar (7:e förslaget nu, se bloggen igår) för äventyrsbad, 50:a och andra bassänger på sitt icke-önskeläge, kv. Nanna.

Så viktigt är detta nu att man för att slippa allmänhetens insyn och dagens krav i fråga om miljö, trafik, mm, vill att en 1948 års detaljplan ska vara grunden!?, 64 år gammal.

OCH

där löftena genom åren varit klart 2008 (i badutredningen), klart 2010 (vid beslutet 2007 om Nannakvarteret), sedan 2011, 2012, 2013 och när umepolitikerna bestämde ett kommunal(privat) badbolag, inte privata akötrer, ska planera, 2014.

Men som blev sedan våren 2015 och senast med återigen förseningar hösten 2015, och då oräknat eventuella överklagningar på ett byggnadslov eller nya miljöhinder.

SAMTIDIGT som Umeå SS, den klubb jag varit medlem i sedan 1960, 52 år, och kämpat för en 50:a i önskelägen, antingen utbyggnad vid Umeå simhall eller Nolia, i båda fallen vid andra idrotter och utemiljö, nära gymnasieskolor.

OCH idag har Campus/IKSU det främsta läget med allt fler sporter, två universitet och gymnasieskola intill, även planer för en campusförskola bredvid.

MEN detta öra vill inte Anders Ågren, än?, lyssna till, trots flitigt tränande på IKSU Sportcenter och marknadsföring, via blogg, twitter, facebook, etc för denna Europas största inomhusidrottsanläggning och därmed borde kunna tänka sig mer hit och göra IKSU-anläggningen till en av världens största, som t ex 50-metersbassängen intill 25:an och undervisningsbassängen där.

AVSLUTNINGSVIS, Umeå SS, och andra vattensporter för den delen, har inte det trånga, trafikfarliga och miljöosäkra läget mitt i stan på grusplanen vid Mimerskolan som önskeläge. Så här sa en ansvarig USS till mig i e-brev den 28/8 2012, för ett halvår sedan:

"Tack för ditt mail. Tänkte bara säga att USS absolut inte driver på med en 50:a på Nanna. Det är ett politiskt beslut. Det skulle vara en önskedröm att vi som ideell skulle kunna styra placeringen av bassängen samt storleken men så är inte fallet."

NEJ, just det, "så är inte fallet" för simningen, men det är det för Allianspartiernas gruppledare, för utförsåkningen, gymnastiken, innebandyn och, nog, alla övriga sporter i Umeå.

OLIKA FALLA ÖDETS LOTTER HOS ALLIANSPARTIERNA TYDLIGEN

(är så också hos S och V, medan MP och AP hela tiden sagt nej till Nannaläge)

Vilket innebär att det fortsätter att planeras den kanske mest hälsobefrämjande sport-, motions- och fritidsanläggningen, BADHUS/SIMHALL, i nedanstående svåra bil-, buss- , trafik- och luftmiljö. 

Hur är detta möjligt i ett miljötänkande och idrottssatsande Umeå, t o m på internationell nivå som man vill för utförsåkning på drömläget Vallberget i Tavelsjö nära Umeå?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.